1 REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICA
2 Regulament de organizare si functionare al Consiliului de administratie al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi
3 Regulament de organizare si functionare a Editurii “CUGETAREA” din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din IASI
4 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A FACULTATII DE DREPT
5 Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului
6 Lege Nr. 137 din 17 mai 2005
7 Lista specializarilor acreditate si autorizate
8 Carta
9 Regulament privind activitatea profesionala a studentilor pe baza sistemului de credite transferabile
10 Regulament privind practica studentilor
11 Regulamentul de functionare si organizare al Senatului
12 Regulament de organizare si functionare al Consiliului de administratie
13 Ghid de evaluare a studentului
14 Regulament privind mobilitatea studentilor si a cadrelor didactice in cadrul proramului Erasmus
15 Codul de etica
16 Statutul Comisiei de etica
17 Regulamentul de ordine interioara
18 Metodologie privind organizarea examenelor de licenta si de masterat
19 Metodologia privind admiterea 2013-2014
20 Precizari metodologice privind alegerea, elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta si de disertatie
21 Regulament evaluare programe
22 Regulament privind alegerea studentilor in structurile de conducere
23 Regulamentul comisiei de audit
24 Regulamentul comisiei pentru asigurarea calitatii
25 Regulamentul privind acordarea facilitatilor si burselor
26 Metodologia privind organizarea alegerilor structurilor si functiilor de conducere
27 Norme de reprezentare pentru alegerile in structurile de conducere, pentru mandatul 2012-2016
28 METODOLOGIE PRIVIND SELECTAREA PRIN CONCURS PUBLIC A DECANULUI
29 Calendarul alegerilor 2012
30 Regulament privind organizarea si desfasurarea cercetarii stiintifice
31 METODOLOGIE cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului la nivelul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi
32 Regulamentul Centrului de consiliere si orientare in cariera
33 Regulamentul Centrului de conferinte al UMK
34 Regulament de exploatare a retelei de calculatoare UMK
35 Carta informatica
36 Certificatul de inregistrare fiscala
37 Bugetul
38 Regulament de organizare si functionare al Centrului de resurse de informare si documentare al Universitatii "Mihail Kogalniceanu"
39 Metodologia privind recunoasterea si echivalarea academica a studiilor sau perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate
40 REGULAMENT de organizare si functionare a Departamentului de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii (DAGPSPM)