REGULAMENT de organizare si functionare a Departamentului de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii (DAGPSPM)
Mercredi, 16 Octobre 2013 13:35

I.    Dispozitii generale
II.    Obiective si atributii
III.    Structura organizatorica
IV.    Atributiile personalului
V.    Baza de date
VI.    Activitati organizate de DAGPSPM
VII.    Baza materiala
VIII.    Dispozitii finale

I.    Dispozitii generale
Art.1.
Departamentul de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii (DAGPSPM) este o entitate academica care functioneaza in cadrul Centrului de consiliere si orientare in cariera al Universitatii ”Mihail Kogalniceanu”.
Art.2.
DAGPSPM are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunitati de angajare tineretului studios, cu o componenta importanta - migrantii reintorsi in tara si somerii cu studii superioare (absolventi ai institutiilor de invatamant superior angrenate in proiect), bazat pe imbunatatirea adaptarii sistemului de invatamant superior romanesc la nevoile pietei muncii aflate in permanenta schimbare.
II.    Obiective si atributii
Art.3.
Obiectivul principal al DAGPSPM este facilitarea accesului pe piata muncii a absolventilor din promotiile curente si viitoare din institutiile de invatamant superior angrenate in proiect.
Art. 4.
Atributiile DAGPSPM sunt urmatoarele:
-    realizeaza si actualizeaza permanent o baza de date cu informatii despre toti absolventii;
-    participa la realizarea si actualizarea unei baze de date cu informatii despre ofertele de angajare la nivel local/regional/national, legislatia in vigoare in domeniul muncii, posibilitatea dezvoltarii unei afaceri pe cont propriu;
-    structureaza in baza de date informatiile referitoare la plasamentul absolventilor: numar de absolventi incadrati in diferite domenii/specializari, concordata dintre specializarea absolvita si competentele profesionale dobandite si profilul/domeniul locului de munca;
-    prospecteaza nevoile pietei muncii si promoveaza in campusul universitar actiuni specifice cunoasterii firmelor si a nevoilor lor de personal cu calificari de invatamant superior (targuri de job-uri, mese rotunde, paneluri profesionale etc);
-    ofera informatii generale beneficiarilor referitor la oportunitatile de angajare, colectate din diferite surse si livrate in diferite forme (electronica, scrisa si orala).
Art.5.
Oricare absolvent al universitatii beneficiaza de serviciile oferite de DAGPSPM prin alegere libera, iar aceste servicii sunt gratuite pentru absolventii universitatii.
III.    Structura organizatorica
Art.6.
Activitatile DAGPSPM se desfasoara in spatiul destinat Centrului consiliere si orientare in cariera din cadrul universitatii.
Art.7.
DAGPSPM are urmatoarea structura organizatorica:
-    coordonatorul departamentului;
-    2 consilieri – cadre didactice universitare
-    personal auxiliar administrativ/IT, absolventi/studenti implicati in programele de Alumni.
Art.8.
Coordonatorul DAGPSPM este de preferat sa faca parte din Senatul Universitatii/Consiliul de Administratie al Universitatii.
Art.9.
Componenta nominala a structurii DAGPSPM, care va asigura desfasurarea activitatilor specificate, se aproba de catre Senatul Universitatii.
IV.    Atributiile personalului
Art.10.
Personalul care va activa in departamentele de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor de pe piata muncii va gestiona/superviza colectarea datelor si va avea urmatoarele atributii:
-    incarcarea datelor privind absolventii si oferta de angajare actualizata de pe piata muncii in bazele de date;
-    elaborarea de rapoarte periodice in acest sens;
-    asigurarea unei legaturi permanente cu absolventii;
-    asigurarea unei legaturi permanente cu piata muncii;
-    asigurarea feedbackului pentru imbunatatirea ofertelor educationale din universitate;
-    oferirea de informatii generale beneficiarilor, referitoare la oportunitati de angajare, colectate din diferite surse si livrate in diferite forme (electronica, scrisa si orala);
-    participarea la organizarea de targuri de job-uri;
-    participarea la organizarea de workshop-uri cu tematica legata de piata muncii;
-    mediatizarea si popularizarea informatiilor legate de ofertele de angajare.
V.    Baza de date
Art.11.
Baza de date creata si actualizata permanent de catre DAGPSPM trebuie sa faciliteze intelegerea mai profunda a pozitiei absolventilor de invatamant superior pe piata muncii, prin culegerea si prelucrarea de date pertinente in acest sens. Examinarea integrata a acestei informatii agregate poate ajuta conducerea universitatii sa-si inteleaga mai bine profilele de absolventi pe care ii scolarizeaza, sa inoveze si sa diversifice ofertele educationale si sa le adapteze mai bine la cerintele angajatorilor de pe piata muncii. Sistemele pot fi utilizate pentru a planifica, a induce si a monitoriza eficienta corelarii sistemului de invatamant cu piata muncii, in scopul ca acesta sa devina mai performant si mai relevant.
Art.12.
Managementul informatiei (eliminarea suprapunerilor, raportarea calitatii datelor, actualizarea permanenta a informatiilor, modelarea tendintelor, adnotarea rezultatelor) trebuie sa reprezinte baza efectuarii de studii de impact si de analize de piata de tip previzional pentru corelarea sistemului de invatamant cu piata muncii, de la nivelul politicilor educationale in domeniu pana la nivelul competentelor practice care vor fi formate in invatamantul superior.
VI.    Activitati organizate de DAGPSPM
Art.13.
Potrivit atributiilor care ii revin, DAGPSPM desfasoara urmatoarele activitati:
-    gestioneaza, utilizeaza si interpreteaza datele culese din universitate si de pe piata muncii prin aplicarea metodologiilor si integrarea in produsele informatice;
-    sprijina studentii, absolventii din fiecare promotie si din promotiile anterioare, care se adreseaza Departamentului, in plasarea pe piata muncii, in functie de oferta de locuri de munca actualizata;
-    sprijina migrantii reintorsi in tara si somerii, care provin din randul absolventilor universitatii (actuala promotie sau promotiile viitoare) si se adreseaza Departamentului, in plasarea pe piata muncii;
-    informeaza conducerea institutiei de invatamant superior despre problemele pe care le au absolventii in angajare si in corelarea domeniului de licenta cu domeniul locului de munca;
-    realizeaza sondaje de opinie periodice realizate cu alumni si cu principalii angajatori;
-    organizeaza si actualizeaza permanent baza de date pentru platforma www.joburi-absolventi.edu.ro;
-    organizeaza targuri de job-uri;
-    organizeaza workshop-uri cu tematica legata de piata muncii.
VII. Dispozitii finale
Art.14.
Departamentul de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii (DAGPSPM) va duce la indeplinire prevederile acestui regulament.
Art.16.

Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi din data de 02.04.2013.


PRESEDINTELE SENATULUI
Lector dr. Lucian Dumitru DIRDALA

Mise à jour le Mercredi, 16 Octobre 2013 13:39