Lista specializarilor acreditate si autorizate

Drept – program de studii universitare de licenta acreditat prin Legea 137/2005, HG493/2013

Domeniul: Stiinte juridice

Durata: 4 ani (8 semestre)

Creditele acumulate:  240 de credite ECTS (30 pe semestru)

Examen de licenta in cadrul Univeristatii “Mihail Kogalniceanu” din Iasi : 10  credite ECTS


Comunicare si relatii publice – program de studii universitare de licenta autorizat, listat in HG493/2013

Domeniul: Stiintele comunicarii

Durata: 3 ani (6 semestre)

Creditele acumulate:  180 de credite ECTS (30 pe semestru)


Stiinte penale si criminalistica – program de studii universitare de master  acreditat ARACIS,  listat in HG 581/2013

Domeniul: Stiinte juridice

Durata: 1 an (2 semestre)

Creditele acumulate:  60 de credite ECTS (30 pe semestru)

Examen de disertatie in cadrul Univeristatii “Mihail Kogalniceanu” din Iasi : 10  credite ECTS


Dreptul administratiei publice locale – program de studii universitare de master  acreditat ARACIS,  listat in HG 581/2013

Domeniul: Stiinte juridice

Durata: 1 an (2 semestre)

Creditele acumulate:  60 de credite ECTS (30 pe semestru)

Examen de disertatie in cadrul Univeristatii “Mihail Kogalniceanu” din Iasi : 10  credite ECTS


Drept administrativ si drepturile omului – program de studii universitare de master  acreditat ARACIS, listat in HG 581/2013

Domeniul: Stiinte juridice

Durata: 2 ani (4 semestre)

Creditele acumulate:  120 de credite ECTS (30 pe semestru)

Examen de disertatie in cadrul Univeristatii “Mihail Kogalniceanu” din Iasi : 10  credite ECTS

Mise à jour le Jeudi, 27 Mars 2014 13:46