Carta informatica

Universitatea „Mihail Kogalniceanu”

Departamentul de Informatica

Carta informatica

 

1. Domeniu de aplicare

Carta informatica defineste regulile de utilizare a resurselor retelei informatice a universitatii Mihail Kogalniceanu, denumita in continuare reteaua UMK. Aceste reguli se supun legislatiei in vigoare si Codului Etic al Universitatii, astfel incat sa permita functionarea normala a sistemelor informatice. Totodata, carta descrie si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii acestor reguli. Carta informatica se aplica oricaror persoane care au acces la reteaua UMK si resursele informatice ale acesteia, a caror responsabilitate juridica este automat angajata.

 

2. Conditii de acces la resursele retelei UMK

Resursele informatice ale Universitatii sunt  la dispozitia oricaror persoane, pe durata prezentei oficiale in universitate. Totusi, activitatile acestora se supun autorizarii si nu se pot face decat in contextul unei activitati relevante universitare ( invatamant, cercetare, administratie) . Autorizarea este data de catre administratorul de sisteme sau de catre Directorul Departamentului informatic.  Ea este conditionata de acceptarea conditiilor de acces.

Mijloacele de acces la resursele informatice ale universitatii, indiferent de natura lor, sunt strict personale si inaccesibile.

Montarea unui echipament informatic exterior trebuie sa nu duca la deteriorarea capacitatii de utilizare a resurselor informatice ale retelei UMK. In cazul in care exista un risc, trebuie sa se ceara aprobarea Departamentului informatic.

 

3. Respectul deontologiei informatice

 

Semnatarul Cartei se obliga sa nu efectueze cu intentie operatiunile ce ar putea avea ca si consecinta urmatoarele :

 

1. utilizarea abuziva a resurselor informatice ;

2. sa deterioreze calitatea informatiilor cuprinse in resursele oferite de reteaua UMK ;

3. sa dea drepturi de utilizare a resurselor UMK altor persoane  din afara Universitatii ;

4. mascarea propriei identitati sau de a furtul de date personale;

5. de a intercepta comunicarea dintre doua sau mai multe persoane;

6. de a accesa date personale straine, fara autorizarea persoanei in cauza, sau de a  sterge sau modifica aceste date;

7. de a aduce atingere integritatii sau sensibilitatii unei alte persoane, in special prin intermediul textelor sau imaginilor cu caracter ilegal ;

8. de a intrerupe sau de a altera functionarea normala a retelei UMK sau a unui sistem informatic conectat la retea ;

9. de a copia fisiere sau softuri, altele decat cele furnizate de Universitate sau decat cele ce apartin domeniului public

 

Este interzis :

 

–       sa se instaleze un soft pentru care utilizatorul nu detine drepturile de utilizare adecvate

–       sa se contravina legilor privind proprietatea intelectuala, literara si artistica

 

4. Gestiunea datelor personale, a retelei si a sistemelor informatice

 

Semnatarul este de acord cu utilizarea datelor sale de contact in cazul unor anunturi de interes general pentru studenti, masteranzi si absolventi. De asemenea, acesta isi poate exprima optiunea de a nu primi nici un astfel de mesaj din partea administratiei Universitatii.

Semnatarul accepta faptul ca Departamentul Informatic poate lua unele masuri considerate urgente pentru pastrarea securitatii in unele cazuri, cum ar fi : intreruperea temporara a curentului sau a accesului la Internet, limitarea temporara a accesului la informatii, sau la alte resurse ale retelei.

Procedurile urmate de Departamentul Informatic tin cont de toti utilizatorii retelei.

 

5. Sanctiuni

 

In cazul in care se constata incalcarea regulilor cuprinse in prezenta Carta, Departamentul Informatic isi rezerva dreptul de a suprima drepturile de acces la resursele retelei. Abaterile de la prezentul regulament vor fi analizate in Sedinta de Birou Senat. Aplicarea acestor sanctiuni nu inlocuieste raspunderea civila, administrativa sau penala, iar institutiile competente vor fi imediat informate.


Nume:

Prenume:

CNP:

Durata de valabilitate a acordului:

Pe intreaga perioada a scolarizarii mele in cadrul UMK                ¨

Pe anul universitar in curs (                 /                  )                   ¨

 

Sunt de acord cu utilizarea datelor mele personale in scopul administrarii activitatii academice (educatie si cultura)

Da               ¨

Nu               ¨

Sunt de acord cu utilizarea datelor mele de contact pentru anunturi cu caracter academic

Da               ¨

Nu               ¨

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter special (etnie, religie) in scopuri statistice

Da               ¨

Nu               ¨

 

Semnatura: