Regulament de organizare si functionare a Editurii “CUGETAREA” din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din IASI

Capitolul 1 PREZENTARE GENERALA

Art. 1. Editura Cugetarea a Universitatii „Mihail Kogalniceanu” fost infiintata in  pe baza Hotararii Senatului  din 1992.

Art. 2. Sediul Editurii este in Municipiul Iasi, in Strada BALUSESCU, nr.2,
tel- 0232-212416, fax: 0232 -279821, email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Art. 3. Activitatea editoriala se desfasoara in conformitate cu acest regulament si cu prevederile urmatoarelor reglementari: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; Legea nr.111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tiparituri; Legea nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice; Ordine ale Ministerului Culturii si Cultelor in domeniu. Editura impune rigori stiintifice  lucrarilor publicate precum si reguli de format si de natura grafica.

Art. 4. Editura Cugetarea este o structura nonprofit a Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi. Ea este infiintata in scopul promovarii activitatii de publicare a lucrarilor cu caracter didactic si stiintific ale cadrelor universitare, a Publicatiilor seriale periodice precum si a altor tiparituri cu caracter national si international. De asemenea, editura, la cerere de la terte persoane, gireaza si aproba serie ISBN daca lucrarile acestora corespund rigorilor stiintifice impuse si acestea isi insusesc reglementarile editurii.

Capitolul 2. ORGANIZARE

Art. 5. Editura este condusa de un Director de editura, numit de Senat si sprijinit de un Colegiu editorial format din cinci cadre didactice si este subordonata Consiliului de Administratie a  Universitatii care aproba tiparirea fiecarei lucrari in parte. Anual este aleasa sau reconfirmata componenta Conducerii Editurii si  a Colegiului editorial si este anexata la acest Regulament.

Art. 6. Colegiul Editorial este format din cadre didactice si specialisti avand recunoastere profesionala nationala si internationala si are urmatoarele atributii:

 

 1. Defineste si promoveaza strategia editoriala;
 2. Aproba aparitiile editoriale;
 3. Stabileste referentii de specialitate pentru fiecare aparitie editoriala in conformitate cu ramura stiintifica sau artistica de care apartine;
 4. Redacteaza, actualizeaza si listeaza in motoare de cautare pagina web a editurii;
 5. Organizeaza o retea proprie sau contractuala de difuzare a cartilor tiparite, inclusiv prin mijloace de comert electronic;
 6. Organizeaza participarea cu cele mai valoroase productii editoriale in circuitul national al manifestarilor stiintifice / artistice de profil, pentru a-si imbunatati vizibilitatea si impactul pe piata editoriala.

Art. 7. In vederea aprobarii unei aparitii editoriale se vor prezenta in fata Colegiului Editorial urmatoarele documente:

 1. Solicitarea scrisa din partea autorului si propunerea de tiraj;
 2. Nota de sinteza a autorului cu privire la continutul si adresabilitatea lucrarii (autoreferat);
 3. Rezumatul lucrarii intr-o limba de circulatie internationala (preferabil, limba engleza);
 4. Datele tehnice principale ale lucrarii, termenul planificat de aparitie si sursele de finantare;
 5. Avizul facultatii/departamentului/catedrei care patroneaza ramura didactica, stiintifica sau artistica de care apartine lucrarea (pentru manualele, suporturile de studiu si cursurile universitare).

Art. 8. Intre Editura si autorul (autorii) lucrarii se va incheia un Contract privind editarea, tiparirea si difuzarea publicatiei.

Dupa aprobarea lucrarii de catre Colegiul editorial, autorul are obligatia de a preda un exemplar listat bun de tipar sau un CD, la termenul stabilit prin contract finalizat, in vederea recenzarii ei de catre doi referenti de specialitate. Autorul asigura transmiterea lucrarii catre referenti si recuperarea ei.

Referatele de apreciere vor fi transmise de catre referentii de specialitate in plic pe adresa Editurii, cu mentiunea „In atentia Colegiului Editorial”.

Art. 9. Conducerea Editurii va asigura legatura cu Biblioteca Nationala a Romaniei in urmatoarele conditii:

 1. Va trimite materialele (operele) cu titlu de depozit legal in numarul de exemplare stipulat in Legea nr.111/1995, art. 6 si 7, odata cu difuzarea primei transe de tiraj;
 2. Va furniza Bibliotecii Nationale a Romaniei datele bibliografice ale cartilor pe care urmeaza sa le editeze, in vederea Descrierii CIP pe verso-ul foii de titlu;
 3. Directorul Editurii impreuna cu Serviciul Centrului National ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Nationale a Romaniei va asigura atribuirea numerelor internationale de standardizare a cartilor – ISBN – si a publicatiilor in serie – ISSN.

Art. 10. Conducerea Editurii este abilitata sa incheie contracte sau conventii de editare cu terti, in limita legilor in vigoare si a propriului Regulament de functionare.

Art. 11. Nerespectarea clauzelor contractuale dintre editura si beneficiari (autori) se solutioneaza in conformitate cu reglementarile in vigoare si in concordanta cu clauzele stipulate in conventiile de editare.

Art. 12. Asistenta juridica a Editurii este asigurata de Compartimentul juridic al Universitatii.

Art. 13. Activitatea financiar-contabila a editurii va fi asigurata de Departamentul financiar-contabil al Univeristatii.

Capitolul 3. PROCESUL DE EDITARE

Art.  14. Toate lucrarile publicate in cadrul editurii vor avea doua recenzii scrise ale unor specialisti cunoscuti, din care cel putin unul din afara Universitatii.

Art.  15. Pentru obtinerea ISBN pentru o lucrare didactica sau stiintifica ce urmeaza a se tipari se vor depune la secretariatul Rectoratului urmatoarele:

- exemplarul original al lucrarii;

- cerere tip;

- cite un exemplar original din cele doua recenzii;

- extras din procesul - verbal al sedintei de catedra in care s-a discutat lucrarea (numai pentru lucrari cu caracter didactic si numai pentru membrii Universitatii).

Art.  16. Dobandirea ISBN de catre autorii lucrarilor se plateste cu o suma modica. Autori de carte din exteriorul Universitatii au obligativitatea asigurarii din resurse proprii a numarului de exemplare de tiparitura pentru fondul legal de carte. Editura Universitatii nu acorda drepturi banesti de autor.

Art.  17. Formatele de editare pentru lucrarile ce urmeaza a fi tiparite sunt: A5- format de baza si formatele A3 si B4 ultimele doua fiind exceptii care se vor aproba de catre Biroul Senatului pentru fiecare solicitare in parte.

Art.  18. Nici o lucrare purtatoare de serie ISBN nu va avea un numar de pagini mai mic de 100. Toate lucrarile vor respecta regulamentul tehnic de editare a universitatii inclusiv cele tiparite la alte tipografii decit cea a universitatii. Lucrarile cu caracter didactic, subventionate de catre universitate, vor avea si un extras din procesul - verbal al sedintei de catedra in care s-a discutat materialul, proces verbal din care sa rezulte si faptul ca acea lucrare este de natura didactica (curs, indrumar de laborator etc). Aceste lucari nu vor  putea depasi sub nici o forma un numar de 200 pagini.

Art.  19. Lucrarile cu caracter didactic (cursuri) se vor subventiona pentru titularii universitatii intr-un numar de 40 exemplare cu urmatoarea destinatie:

- 7  exemplare fondul legal de carte

- 3   exemplare biblioteca Universitatii

- 28   exemplare drept de autor

Tiparirea unui numar mai mare de exemplare se aproba numai prin asumarea in scris a obligativitatii autorilor lucrarii de a suporta contravaloarea acestora.

Art.  20. Buletinul Stiintific al Universitatii se tipareste intr-un numar de 1-2 aparitii/an x minim 100 de exemplare/aparitie. Numarul maxim de pagini per aparitie este de 400. Exemplarele tiparite vor avea urmatoarea destinatie:

- 6 exemplare fondul legal de carte

- 3  exemplare biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” din Iasi

- 5  exemplare biblioteca Universitatii

- 40 fond de protocol universitar

- exemplare sub forma de facsimile cu coperta pentru autorii lucrarilor. La lucrarile cu mai multi autori acestia vor beneficia numai de trei fascimile pentru fiecare lucrare.

Art.  21. Lucrarile cu caracter stiintific nu se subventioneaza decat cu aprobarea Senatului Universitatii, in lipsa acesteia tiparirea lor fiind suportata in totalitate de autori.

Art.  22. Pana la obtinerea recunoasterii de catre CNCS a Editurii Cugetarea, Universitatea poate apela pe baza unor relatii de parteneriat la alte edituri acreditate pentru valorificarea activitatii stiintifice si de Cercetare a Universitati, si pentru publicarea cursurilor universitare, lucrarilor de seminar si de laborator necesare pentru desfasurarea activitatii Universitatii.

Capitolul 4. BULETINUL STIINTIFIC AL UMK

Art.  23. Editura asigura aparitia Buletinului Stiintific al Universitatii, recunoscut  CNCSIS Categoria B+

Art. 24. Buletinul Stiintific al Univesitatii “Mihail Kogalniceanu” isi propune sa prezinte si sa disemineze rezultatele cercetarii stiintifice din diverse domenii ca Drept, Istorie, Stiinte politice, Relatii Internationale, Studii europene, Stiintele comunicarii, Relatii publice, Geografie. Prin publicarea Buletinului, Universitatea promoveaza valorile si principiile care stau la baza actului didactic si a celui de cercetare, intr-o societate libera.

Art. 25. Prin editarea Buletinului, Universitatea isi afirma vocatia de institutie academica si de cercetare, si asigura un cadru adecvat pentru colaborarea dintre propriii specialisti si cercetatori si cei de la alte institutii din Romania si din strainatate. Buletinul stiintific al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” va continua sa reprezinte o confirmare a vocatiei internationale asumate de Universitate, avand drept dovada Colegiul de redactie, care include profesori de renume din tara si din strainatate, si prestigiul stiintific al semnatarilor studiilor publicate.

Art. 26. Buletinul Stiintific al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” isi propune sa stimuleze activitatea de cercetare stiintifica a corpului profesoral al Universitatii. Un scop important al Buletinului Stiintific este imbunatatirea calitatii actului didactic in Universitate, multe dintre studiile publicate fiind incluse in bibliografia diverselor discipline din planurile de invatamant ale Universitatii.

Art. 27. (1) Universitatea intreprinde eforturi constante si sustinute de extindere a circulatiei Buletinului stiintific pe plan intern si international, contribuind astfel la sporirea vizibilitatii si impactului cercetarii.

(2) Buletinul stiintific incurajeaza publicarea rezultatelor cercetarii in limbi de circulatie internationala, astfel incat ele sa poata intra mai usor in circuitul stiintific international.

(3) Prin intermediul Buletinului stiintific, Universitatea stimuleaza abordarile transdisciplinare, pornind de la domeniile si specializarile existente in structura proprie.

(4) Buletinul Stiintific reflecta orientarea Universitatii, in sensul imbinarii cercetarii fundamentale si a celei aplicate.

(5) Buletinul stiintific incurajeaza cercetatorii sa abordeze teme de interes pentru comunitatile locale si regionale, consolidand astfel identitatea Universitatii in peisajul academic al Iasului si al Moldovei.

(6) Buletinul stiintific incurajeaza cercetatorii sa se raporteze la evolutiile semnificative din domeniile lor de interes, generate de procese precum transformarile postcomuniste, integrarea europeana sau globalizarea.

Art. 28. Limba de publicare a textelor integrale este, dupa caz, limba engleza sau  limba franceza, rezumatele se publica in limba engleza, lista cuvintelor-cheie este alcatuita in limba textului integral si in limba engleza; frecventa este de una-doua aparitii pe an.

Art. 29. Buletinul stiintific al UMK este indexat international in: Index Copernicus ; Ideas RePeC ; Econpapers ; Socionet ; Ceeol

 

Art. 30. (1) Colegiul de redactie al Buletinului Stiintific va face o selectie initiala a tuturor manuscriselor primite. Lucrarile selectate vor fi revizuite de catre cel putin doi referenti, pe baza de anonimat.

(2) Buletinul stiintific practica un proces de peer review strict pe baza de anonimat in care numele autorului este retinut fata de peer reviewer, si invers. Fiecare lucrare este revizuita de catre cel putin doi peer revieweri. Fiecare lucrare este analizata pe cat de repede posibil, si o decizie editoriala este in general luata in decurs de 4 – 6 saptamani de la depunere.

(3) Raspunsul la peer review poate sa fie: acceptare asa cum este; acceptare cu modificari minore, si cerinta de a retrimite lucrarea dupa modificarile sugerate sau respingere. in cazul in care articolul este retrimis spre publicare dupa corecturi acesta este retrimis peer reviewer-rilor initiali pentru a se evalua noua forma a articolelor.

(4) In cazul in care un reviewer solicita respingerea iar un altul aprobarea, articolul este trimis spre analiza altor 2 reviewer-i. Daca si in acest caz nu se poate decide acceptarea sau respingerea redactorul sef decide acceptul cu modificari sau respingerea, in functie de concordanta cu politica editoriala si aspectele pozitive identificate de reviewer-i.

Art. 31. Tipul de lucrari acceptate

Buletinul stiintific publica articole, comentarii si recenzii. Articolele trebuie sa contina intre 8.000 si 10.000 de cuvinte (incluzand notele de subsol) in general, insa, pot fi acceptate si lucrari mai mari sau mai mici in baza meritelor lor.

Comentariile sunt de obicei solicitate de catre redactor, dar sunt evaluate si de peer reviewer-i.

Redactia poate invita autori sa publice pe o anumita tema dar articolele primite sunt supuse procesului de peer review.

Ideile pentru recenzii sunt trimise direct redactorului sef la adresa Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. sau orice alta adresa specificata pe situl Buletinului, buletinulstiintific.umk.ro la sectiunea Apel pentru lucrari (Call for paper). Tot in aceasta sectiune sunt prezentate si conditiile generale si tehnice de publicare.

Art. 32. Declaratie de publicare

Inainte de a publica, Editura Cugetarea impreuna cu Buletinul stiintific  cere autorilor sa semneze o declaratie de publicare. Aceasta reprezinta o declaratie exclusiva prin care autorul detine drepturile de copyright asupra lucrarii, dar permite Buletinului stiintific si Editurii Cugetarea sa publice lucrarea respectiva, pe toata perioada contractului de copyright.

Art. 33. Indicatii pentru publicare

Lucrarile trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

a.- Titlul in limba in care se publica articolul; traducerea titlului in limba engleza pentru lucrarile aparute in alta limba.

b.- Numele autorilor si afilierea, cat si date despre titlul stiintific si pozitia persoanei, sursa de finantare a realizarii cercetarii daca exista, adresa de mail a autorului/autorilor, numar de telefon (optional);

c.- Rezumatul in limba engleza de maximum 150 de cuvinte;

d.- Cuvintele cheie in engleza – maxim sase;

- Continutul lucrarii va cuprinde indroducere, capitole si subcapitole marcate distinct ca heading 1, heading 2, etc., si eventual numerotate. Introducerea trebuie sa cuprinda o scurta motivatie a alegerii temei, un scurt rewiev de literatura daca este cazul, intrebarile sau obiectivele cercetarii.

e.- Va exista un capitol sau un subcapitol dedicat metodologiei, justificarea alegerii metodologiei, modalitate de aplicare etc.

f.- Va exista un capitol sau subcapitol de analiza a rezultatelor cercetarii si observatiile cu privire la subiectele ce suporta discutii ulterioare.

g.- Vor exista obligatoriu concluzii.

h.- Citatele se vor da pe cat posibil sub forma de parafraza. Citatele se vor indica in text intre paranteze indicandu-se numele de familie al autorului si anul aparitiei textului. Exemplu (Derrida, 2008). La mai mult de trei autori se trece in genul (Miftode et all, 2004).

i. Lucrarile citate se vor regasi obligatoriu in bibliografie.

j. Bibliografia se va face respectand regulile APA STYLE.

- Exemplu citarea unui volum: Miftode, V., (2010). Tratat de asistenta sociala. Protectia populatiilor specifice si automarginalizate, Editura Lumen, Iasi.

- Citarea unui articol intr-o revista se face Ciuca, A.,  Human Rights Questions from Bioethics to Biolaw in Buletinul Stiintific, Year 19,  2010; 31-35.

- Capitole din carti: Ailincai, A. (2010). Ancheta apreciativa si efecte ale comunicarii manageriale, in Sandu, A. Coord. (2010). Seminarii apreciative, Editura Lumen, Iasi.

- Citarea unui articol disponibil online dupa aceleasi reguli de la revista sau carte cu specificarea adresei internet si a datei la care a fost consultata.

- Cand sunt mai multe publicatii ale aceluiasi autor in acelasi an se specifica a, b etc. in dreptul lor. (2010a).

Prezentul regulament aprobat in sedinta Senatului Universitatii din 04.05.2012 si intra in vigoare la aceeasi data.