Regulament privind alegerea studentilor in structurile de conducere

UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGALNICEANU”- IASI


REGULAMENT
PRIVIND ALEGEREA STUDENTILOR
IN STRUCTURILE DE CONDUCERE


Art. 1. In temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si completata, a Legii privind Statutul Personalului Didactic nr. 128/1997 si a Cartei Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi, studentii sunt reprezentati in Senatul universitatii, Consiliul facultatii, Biroul Senat, Comisia de Etica, Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, precum si in alte structuri.

Art. 2 Studentii sunt reprezentati in Consiliul Facultatii in proportie de 1/4 din numarul membrilor acestuia. In Senatul universitatii, in Comisia de Etica, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii precum si in alte structuri in care, prin lege sau Carta universitatii se stabileste obligativitatea reprezentarii studentilor, acestia vor fi reprezentati de catre un student.

Art.3. Asociatia Studentilor din Universitatea “Mihail Kogalniceanu” sprijina si se implica in procesul de efectuare a alegerilor reprezentantilor studentilor in structurile de conducere.

Art. 4. Orice student al Universitatii “Mihail Kogalniceanu” – Iasi are drept de vot la alegerea reprezentantilor anului sau.

Art.5. Alegerile au loc in luna noiembrie pentru toti anii de studiu si pentru fiecare specializare din cadrul universitatii, data fiind stabilita de catre Biroul Senat.

Art.6 Alegerea reprezentantilor studentilor are loc in cadrul adunarilor generale ale studentilor, pe ani de studii si specializari.

Art. 7 Adunarile generale ale studentilor din fiecare an vor desemna cate 2 reprezentanti si cate 1 supleant, astfel incat sa fie reprezentate toate specializarile.

Art. 8 Pot candida studenti cu rezultate foarte bune in pregatirea profesionala si cu o conduita corecta fata de studentii colegi si fata de cadrele didactice.

Art.9 Cvorumul necesar pentru desfasurarea alegerilor este de jumatate plus unul din numarul studentilor anului respectiv. Votul necesar pentru a fi ales este de jumatate plus unul din numarul celor prezenti. In cazul neandeplinirii cvorumului, alegerile se reiau dupa 14 zile. In acest caz hotararea se ia cu majoritatea studentilor prezenti.

Art. 10 La alegerea reprezentantilor de an va participa cu titlul de observator Prodecanul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, certificandu-si prezenta prin semnarea procesului verbal intocmit cu aceasta aceasta ocazie.

Art.11 Studentii alesi prin procedura stabilita la art. 5-10 isi desemneaza reprezentantii in Consiliul Facultatii, Senat , Biroul Senat si in celelalte structuri ale Universităţii “Mihail Kogalniceanu”, prin vot secret cu majoritatea simpla.

Art. 12 Reprezentantii studentilor aleg din randul lor membrii Consiliului Facultatii in proportie de 1/4 din membrii acestuia. Fiecare specializare trebuie sa aiba cel putin un reprezentant.

Art.13 Membrul supleant este ales pentru cazul in care trebuie sa inlocuiasca temporar un coleg.

Art. 14 Durata mandatului reprezentantilor studentilor este de 1 an.

Art. 15 Alegerile pentru desemnarea reprezentantilor studentilor sunt validate de catre Senatul Universitatii.

Aprobat de Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu din Iasi la data de 15.03.2007.


RECTOR
Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE

Mise à jour le Lundi, 02 Mai 2011 13:21