Lege Nr. 137 din 17 mai 2005

LEGE Nr. 137 din 17 mai 2005
privind infiintarea Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul IasiEMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 23 mai 2005


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege


ART. 1
Se infiinteaza Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul Iasi, ca institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, cu sediul in municipiul Iasi, str. Balusescu nr. 2, judetul Iasi.

ART. 2
Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul Iasi, se infiinteaza cu urmatoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare in limba romana.

ART. 3
Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, in structura universitatii infiintate potrivit art. 1 intra si facultatile si specializarile, altele decat cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu prin hotarare a Guvernului, conform legii.

ART. 4
Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizata sa functioneze provizoriu se preia prin transfer in interesul serviciului la institutia nou-infiintata, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 5
(1) Universitatea infiintata potrivit dispune de patrimoniu propriu, inscris in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevazut in anexa este proprietatea Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul Iasi, prin efectul legii.

ART. 6
(1) Patrimoniul Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul Iasi, ramane si va fi utilizat numai in cadrul sistemului national de invatamant. In cazul nerespectarii acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetarii va propune incetarea activitatii de invatamant si desfiintarea prin lege a universitatii.
(2) In cazul desfiintarii Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul Iasi, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai in interesul invatamantului.

ART. 7
Cheltuielile privind functionarea universitatii se suporta din veniturile proprii, dobandite in conditiile legii, precum si din alte surse legale.

ART. 8
Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice invatamantului superior, institutia prevazuta la art. 1 este special monitorizata, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

ANEXA 1*)

*) Anexa este reprodusa in facsimil.

PATRIMONIUL
Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Iasi, judetul Iasi, infiintata prin lege


Denumirea
Adresa
Valoarea
-milioane
lei-
Titlul in baza caruia
este detinut
I.Bunuri, imobile
din care

27.084
A. Cladiri
Iasi, Str.
Balusescu nr.2
25.498 Contract de schimb
nr.3585/1997
p.v. receptie
667/14.12.1998
p.v. receptie finala
831/16.06.2004
B. Terenuri
Iasi,Str.
Balusescu nr. 2
Iasi, Str. V. Lupu
nr.35
Iasi ,Str. Rachiti
nr. 26A
477
Contract de schimb
autentificat nr.
3585/02.09.1997
Contract de vanzare-
cumparare nr.
4052/20.04.2000
Contract de vanzare-
cumparare nr.
6236/29.07.1999
Contract de vanzare-
cumparare nr.
502/09.08.1999
C. Altele
Iasi ,Str.
Balusescu nr. 2
1.109 Contract nr.
12/06.02.1998
II. Bunuri  imobile
din care

3.085

A. Tehnica de calcul
(calculatoare PC, retele,
imprimante,programe)
Iasi, Str.
Balusescu nr. 2
579 Facturi de achizitie
B. Birotica
Iasi, Str.
Balusescu nr. 2
126 Facturi de achizitie
C. Mijloace de
transport
Iasi ,Str.
Balusescu nr. 2
121 Facturi de achizitie
D. Mobilier
Iasi ,Str.
Balusescu nr. 2
1.558 Facturi de achizitie
E. Disponibilitati
(fond carte)
Iasi ,Str.
Balusescu nr. 2
420 Facturi de achizitie
F. inventar
gospodaresc
Iasi ,Str.
Balusescu nr. 2
281 Facturi de achizitie
III. Imobilizari
financiare

7.210
A. Depozite bancare

7.210
B. Fonduri specialeIV. Active circulante
din care:

188
A. Titluri de plasamentB. DisponibilitatiC. Stocuri

188
D. CreanteE. Alte valoriNOTA:

Prezenta anexa are la baza Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundatia de Cultura si Stiinta "Moldova" din Iasi si Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din Iasi,care se infiinteaza prin lege.
Mise à jour le Lundi, 02 Mai 2011 13:22