REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICA

I.      COMISIA DE ETICA

Comisia de etica este o structura a UMK care functioneaza conform Legii Educatiei Nationale  nr. 1/2011.


 1. 1. Componenta

Comisia de etica a UMK va fi formata din 5 persoane, dupa cum urmeaza:

a. 2 cadre didactice de niveluri  diferite (dar care nu sunt cuprinse in structuri de conducere), reprezentand cel putin doua facultati sau departamente distincte ale institutiei de invatamant superior;

b. o persoana din randul personalului administrativ / secretariat;

c. 1 student, indiferent de forma de invatamant (zi, distanta) si nivelul de studii (universitar, post-universitar, master);

d.  un secretar care tine evidenta documentelor consiliului, asigura contactele, si nu dispune de drept de vot la luarea deciziilor Comisiei.

2. Alegerea si numirea membrilor

Membrii Comisiei de etica vor fi alesi, respectiv numiti, dupa cum urmeaza:

a. membrii cadre didactice sunt propusi de facultati/departamente si votati in Senatul UMK;

b. membrii studenti  se aleg pe baza de candidaturi, prin votul studentilor, fiind confirmati prin votul Senatului;

c. membrii Comisiei, cu exceptia secretarului, sunt alesi pe o perioada de 2-3 ani, pentru cel mult doua mandate consecutive; secretarul Consiliului este numit pe perioada nedeterminata;

d. jumatate din membri, cu exceptia secretarului sunt numiti si votati sau reconfirmati in fiecare an[i];

e. in cadrul primei sedinte a Comisiei, precum si in cadrul fiecarei prime sedinte dupa includerea  de   noi  membri,  membrii   acestuia  aleg  un coordonator, care urmeaza sa fie responsabil cu organizarea felului in care se desfasoara activitatea Consiliului,

f. Juristul institutiei face parte din Comisia de etica.


3. Atributiuni

Atributiunile Comisiei de etica sunt urmatoarele:

3.1. sa aplice Codul de etica al UMK:

a) primind si evaluand validitatea sesizarilor si reclamatiilor adresate in conformitate cu Codul;

b) organizand investigatii si interviuri in scopul strangerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizarilor si reclamatiilor;

c) luand decizii, dupa si pe baza efectuarii investigatiilor si audierilor, cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizarii sau reclamatiei; decizia si motivarea acesteia vor face obiectul unui raport de caz;

d) comunicand raportul de caz si eventualele recomandari sau sanctiuni conducerii UMK, care are obligatia de a le pune in aplicare in termen de maximum o luna;

e) asigurandu-se de punerea in aplicare a sanctiunilor de catre conducerea UMK inclusiv, daca este cazul, prin recursul la Senatul UMK sau, in ultima instanta, la Consiliul ministerial de etica academica;

f) punand la dispozitia Senatului sau a Comisiei Nationale de Etica sau a  altui organism de recurs relevant informatiile necesare judecarii recursului la decizia Comisiei.


3.2. sa intocmeasca un raport anual cu privire la situatia UMK din perspectiva respectarii principiilor si prevederiior Codului de etica.

Raportul  se inainteaza conducerii UMK, consiliilor facultatilor si este public. Raportul nu contine informatii identificatoare referitoare la cazurile nedemonstrate, sesizarile sau reclamatiile respinse, sau abaterile soldate cu avertismente. Pentru cazuri minore se pastreaza confidentialitatea in privinta identitatii persoanelor implicate. Este obligatoriu ca si cazurile cercetate si respinse de catre Comisia de Etica sa fie mentionate in raport cu explicarea motivului pentru care a fost respinsa sesizarea.


3.3. sa propuna si sa promoveze eventuale modificari sau amendamente ale Codului.

4.3. sa fie receptiv la propuneri de modificari sau amendamente venite din afara Consiliului.

5.3. sa notifice de urgenta institutiile statului in ceea ce priveste cazurile care fac subiectul legii penale si sa puna la dispozitia acestora toate informatiile pe care le detin cu privire la cazurile respective.

4. Jurisdictie


Sub jurisdictia Comisiei intra toate persoanele care fac parte din sau au relatii cu UMK: studenti (la toate nivelele si formele de studiu,), membri ai corpului administrativ, ai corpului de conducere, cadre didactice titulare sau colaboratoare, parteneri institutionali.

Sub jurisdictia Comisiei de etica intra atat actele petrecute in interiorul UMK, cat si cele desfasurate in afara acesteia, in masura in care implica membrii propriei comunitati universitare si a personalului aferent.

 1. 5. Sanctiuni

Conducerea UMK va aplica sanctiunile stabilite de catre Comisie in conformitate cu Codul de etica pentru abaterile definite de acesta din urma. Acolo unde este cazul, abaterile pot fi sanctionate prin avertisment, urmand ca la repetarea acestora Comisia sa impuna conducerii luarea masurilor administrative. Sanctiunile date sau propuse de Comisie vor fi proportionale cu abaterea comisa si cu prejudiciul cauzat de aceasta.

Sanctiunile luate de Comisie vor fi puse in aplicare de conducerea UMK. Comisia va monitoriza aplicarea sanctiunilor de catre conducere, va interveni pe langa aceasta pentru aplicarea corecta si la timp a sanctiunilor, si va apela la forurile superioare in cazul in care conducerea UMK nu aplica sau nu aplica corect sanctiunile.


Mecanismul de decizie

a) Comisia de intruneste semestrial, in sedinta ordinara, si ori de cate ori este nevoie, in intalniri extraordinare;

b) Cvorumul Comisiei  este constituit din jumatate plus unu din membri;

c) Comisia se reuneste in sedinte extraordinare in cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizari / reclamatii; in cazul sesizarilor / reclamatiilor urgente, cel putin un membru al Consiliului va trebui sa preia cazul in regim de urgenta;

d) Deciziile Comisiei, inclusiv alegerea membrilor echipelor de analizare a cazurilor, aprobarea rapoartelor si a sanctiunilor, se iau cu majoritate simpla de voturi;

e) Evaluarea sesizarilor / reclamatiilor, efectuarea anchetelor si audierilor se realizeaza de catre echipe de cel putin trei membri numiti de Comisie in sedintele acestuia. Dintre membri, cel putin unul este student, si unul este cadru didactic;

f) Raportul de caz si propunerile de sanctiuni sunt realizate de membri echipei de analiza a cazului si se aproba in cadrul cvorumului;

g) Raportul final va contine luarile de pozitie ale celorlalti membri ai Comisiei daca acestea exista, fie individuale, fie sub forma unei pozitii comune;

h) Nici unul din membrii Comisiei nu poate fi impiedicat sa faca parte din cvorum sau din echipele de ancheta, cu exceptia situatiei in care cazul anchetat il pune intr-un conflict de interese evident.

II. SESIZARILE/RECLAMATIILE SI ANALIZAREA CAZURILOR

Sesizarile se refera, de exemplu, la atentionarea Comisiei asupra cazurilor de plagiat (sub toate formele sale) si a cazurilor de frauda la examene / concursuri.

Reclamatiile se refera la toate celelalte cazuri: de exemplu, la cazurile de hartuire, de discriminare, coruptie - in care exista victime identificabile in mod direct, care sunt autoarele reclamatiilor. Membrii Comisiei de Etica se pot sesiza din oficiu.

1. Procedura de rezolvare a sesizarilor / reclamatiilor:

a.    Primirea sesizarii / reclamatiei

 • sesizarile / reclamatiile se depun in termen de cel mult sase luni de la evenimentele care constituie subiectul acestora;
 • nu se accepta pentru analiza sesizari / reclamatii anonime;
 • nu se accepta reclamatii din partea altor persoane decat a celor direct afectate:
 • sesizarile pot apartine oricarei persoane, membri in comunitatea academica sau nu, daca persoanele care fac obiectul lor sunt membri in comunitatea academica;
 • sesizarile / reclamatiile se primesc la biroul Comisiei, in plic inchis, si sunt luate in evidenta de secretarul acestuia, care elibereaza un numar de inregistrare;
 • plicurile inchise se deschid numai de catre membrii Comisiei sau de catre un membru delegat al acestuia;
 • decizia cu privire la validitatea sesizarii / reclamatiei, respectiv la demararea analizei cazului, laolalta cu motivatia acestei decizii, se comunica persoanei care a reclamat in termen de maximum 30 de zile de la depunere;
 • sesizarile / reclamatiile se formuleaza in scris si contin cat mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclama, identitatea partii acuzate de abatere, actiunile imputate, locul si data infaptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informatii considerate relevante;
 • la cerere, secretarul Comisiei va acorda consiliere cu privire la formularea si completarea sesizarilor, dar nu poate deschide plicurile cu sesizari sau reclamatii.

 1. Notificarea partii care face subiectul sesizarii /reclamatiei

Pe parcursul investigarii cazului, partea reclamata va fi notificata despre primirea sesizarii / reclamatiei, in scopul de a formula o pozitie scrisa cu privire la faptele imputate. In notificarea adresata partii reclamate, Comisia va preciza continutul sesizarii / reclamatiei, natura informatiilor solicitate si o va invita pe aceasta sa-si exprime eventualele obiectii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a judeca respectivul caz (conflicte de interese etc.);

Lipsa unei pozitii scrise si, in general, lipsa de cooperare a reclamatului nu vor impiedica derularea procedurilor ulterioare;

In cazul in care partea reclamata recunoaste faptele care i-au fost imputate in sesizare /reclamatie, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizarii / reclamatiei si pozitiei scrise a partii reclamate.


c.          Investigarea cazului; colectarea datelor; audierea partilor

Pentru constatarea naturii faptelor imputate si a masurii in care acestea constituie abateri sau acte discutabile in sensul Codului de etica, Comisia va desfasura o investigatie, inclusiv prin intervievarea martorilor, audierea si, daca este necesar si daca partea vatamata isi da consimtamantul, confruntarea partilor.

-  Audierea partilor

Dupa colectarea informatiilor relevante, Comisia va solicita audierea separata a fiecareia dintre parti pentru a comunica informatiile obtinute in urma investigatiilor, pentru a le verifica si pentru a obtine pozitia partilor cu privire la acestea. In cazul in care intrevederea nu este posibila, Comisia va comunica informatiile in scris si va solicita partilor o pozitie scrisa.


- Confruntarea partilor

Dupa audierea separata a partilor, Comisia poate propune confruntarea directa a acestora. Confruntarea partilor are loc numai daca se obtine consimtamantul partii vatamate si in cazul in care se considera ca aceasta este necesara pentru evolutia analizei cazului respectiv.

- Comunicarea cu partile

Pe tot parcursul investigatiei, Comisia poate solicita partilor, in scris sau verbal, informatii sau lamuriri cu privire la detaliile cazului.

 1. c. Raportul Comisiei

Comisia va intocmi raportul, pe baza datelor colectate si a audierilor /confruntarii partilor, in decursul unei perioade de maximum 30 de zile de la data acceptarii formale a inceperii investigarii cazului, cu exceptia situatiilor de urgenta.

Inainte de comunicarea raportului, o copie a acestuia va fi transmisa fiecareia dintre parti, carora li se va solicita o opinie cu privire la continutul sau. In functie de raspunsul partilor, Comisia va putea opera modificari asupra raportului, sau il va comunica fara modificari organismelor si persoanelor relevante.

Raportul de caz va contine o constatare cu privire la natura si veridicitatea faptelor imputate si a altor fapte relevante. Constatarea va fi motivata pe baza probelor obtinute de comisie in urma investigatiilor si audierilor. Pe baza acesteia, comisia va lua o decizie cu privire la masura in care faptele imputate constituie sau nu o incalcare a Codului de etica.

In cazul in care Comisia gaseste o incalcare a Codului de etica, va inainta un raport final de caz partilor, precum si organismelor cu prerogative sa aplice sanctiunile indicate de acesta. In cazul in care comisia considera ca natura problemei permite  concilierea intre parti, pe cale amiabila, iar incalcarea eticii academice este minora (de ex., neglijente minore, lipsa de amabilitate sau impolitetea etc.), aceasta solutie va fi propusa partilor.

e.    Recurs

Reclamantul si reclamatul pot contesta deciziile Comisiei, in termen de maximum 15 de zile de la comunicarea acestora, la Senatul UMK. Urmatorul organism de recurs este Consiliul National de Etica.

Comisia va acorda organismelor care analizeaza recursul tot sprijinul sau, inclusiv prin punerea la dispozitie a raportului, a documentelor in baza carora acesta a fost intocmit si a oricaror alte documente relevante aflate in posesia sa.

2. Alte prevederi

a.   Drepturile reclamantului

- De   a   beneficia   de   confidentialitate.   Daca,   in   decursul   derularii   procedurilor, dezvaluirea    identitatii    reclamantului     catre    terti     este     absolut    necesara, reclamantului i se va cere permisiunea in acest sens. Daca reclamantul refuza sa isi   dea  permisiunea,  se va  proceda in   continuare fara  dezvaluirea   identitatii acestuia, in masura in care acest lucru este posibil. Daca ancheta nu poate continua fara dezvaluirea identitatii, iar reclamantul refuza sa isi dea permisiunea, cazul va fi clasat;

- de a fi consiliat cu privire la depunerea unei sesizari corect intocmite;

- de a primi un numar de inregistrare pentru sesizarea / reclamatia depusa;

- de a apare in fata Comisiei insotit, daca doreste, de un reprezentant (avocat, coleg, tutore legal, martor etc.);

- de a cunoaste componenta echipei de caz si de a contesta, inainte de demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corecta;

- de a depune pozitii in scris si a avea intrevederi cu membrii Comisiei;

- de a primi o copie dupa raportul finalizat inainte ca acesta sa fie inaintat conducerii UMK si a depune o opinie scrisa;

- de a face recurs la decizia Comisiei si ulterior, la decizia organismului de recurs din interiorul UMK , Senatul.


b.   Drepturile partii reclamate

- de a apare in fata Comisiei, insotit, daca doreste, de un reprezentant;

- de a i se comunica componenta echipei de caz si de a contesta, inainte de demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corecta;

- de a depune pozitii in scris si a avea intrevederi cu membrii Consiliului privitoare la caz;

- de a primi o copie dupa raportul finalizat inainte ca acesta sa fie inaintat conducerii UMK, si a depune o opinie scrisa;

- de a face recurs la decizia Consiliului si ulterior, la decizia organismului de recurs din interiorul UMK, Senatul.


c.    Confidentialitate

Accesul tertilor la dosarul de caz pe durata desfasurarii anchetei va fi interzis, cu exceptia reprezentantilor legali ai partilor si, atunci cand faptele fac subiectul unei investigatii oficiale, a organelor de stat autorizate.

Dupa solutionarea cazului, accesul tertilor la dosar va fi interzis, cu urmatoarele exceptii: reprezentantii legali ai partilor in cazul unui recurs; membrii organismului de recurs; organele de stat autorizate, atunci cand faptele fac subiectul unei investigatii oficiale; cercetatorii, exclusiv in interesul cercetarii academice si cu respectarea unor standarde stricte de confidentialitate.


e.    Conflicte de interese

In cazul in care partea reclamanta sau partea reclamata solicita excluderea unui membru al Consiliului de la judecarea si anchetarea cazului din cauza unui conflict de interese, acestuia i se va permite sau impune sa se retraga de la investigarea sesizarii / reclamatiei.


Prezentul Regulament a fost aprobat in Sedinta Senatului din 28.03.2012 si intra in vigoare la data de 28.03.2012.