Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
Vers une convergence jurisprudentielle assumee? Quelques breves reflexions sur l adhesion de l Union europeenne a la Convention europeenne des droits de l homme - Bianca SELEJAN-GUŢAN


VERS UNE CONVERGENCE JURISPRUDENTIELLE ASSUMMEE? QUELQUES REFLEXIONS SUR L’ADHESION DE L’UNION EUROPEENNE A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

– résumé


L’intervention essayera de présenter et d’analyser quelques problèmes actuels soulevés par l’imminente adhésion de l’Union Européenne à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, telle que prévue par le Traité de Lisbonne et par le Protocole no. 14 à la CEDH. Il s’agit d’une situation singulière dans le droit international des droits de l’homme, qui a déjà ouvert un débat assez riche sur toute une série d’aspects particuliers : la préservation de la spécificité du droit de l’Union Européenne, la place de la Cour de Justice de Luxembourg dans l’équation (le systeme de “coresponsabilité”), la place des juridictions nationales dans la même équation, la représentation de l’Union Européenne dans le mécanisme de la Convention etc. Quel avenir pour le droit européen des droits de l’homme – un système européen consolidé ou un parallélisme superflu?

Către o convergenţă jurisprudenţială asumată?

Câteva reflecţii sumare privind aderarea Uniunii Europene

la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Rezumat

Articolul discută câteva aspecte controversate şi angoase asupra uneia dintre cele mai interesante situaii din dreptul internaţional şi european al drepturilor omului: aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În mod special, problema viitoarei legături între cele două curţi europene suscită interesul doctrinei şi o incită să avanseze diverse ipoteze şi opinii critice, precum şi să anticipeze potenţialele dificultăţi ale unei astfel de acțiuni. Articolul tratează aspecte speciale precum: păstrarea specificului dreptului Uniunii Europene; locul Curţii de la Luxemburg în noua ecuaţie; rolul jurisdicţiilor interne în aceeaşi ecuaţie; epuizarea căilor de recurs interne şi particularităţile sale atunci când pârâtul este Uniunea etc.

Toward a deliberate jurisprudential convergence?

Some brief reflections on the European Union’s accession

to the European Convention on Human Rights

Abstract

The present contribution discusses some issues, questions and anxieties about one of the most interesting and controversial situation in the European and international law of human rights: the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. Especially the issue of the future „connection” between the two European jurisdictions incites the doctrine to advance hypotheses and critical opinions and also to anticipate the potential difficulties and challenges of such an endeavour. Of the particular aspect that generated rich debates, we mention: the preservation of the specificity of the EU law; the place of the Luxembourg Court in the new equation (or the co-responsibility system); the role of national jurisdictions in the same equation; the exhaustion of domestic remedies and its specific traits when a complaint is directed against the Union etc.

<Download>

Ultima actualizare în Miercuri, 10 Iulie 2013 13:50