Trupul neînsuflețit al Prof. Univ. Dr. Genoveva Vrabie va fi depus

luni, 12 noiembrie, în Aula „Mihail Kogălniceanu”,

la parterul sediului Universității din str. Bălușescu nr. 2. Sunt bineveniți toți cei

care vor, pe această cale, să-și ia rămas bun de la fosta lor

colegă, prietenă sau profesoară.


Ceremonia funerară va avea loc marți, 13 noiembrie, ora 14,00,

la cimitirul „Sf. Apostoli Petru și Pavel”.Profesor, cercetător, fondator de Universitate, doamna Genoveva Vrabie s-a distins, de-a lungul anilor, prin competența și energia cu care a promovat, în țară și în lume, valorile școlii ieșene de drept.

Pentru profesorul Genoveva Vrabie, contribuția la formarea unor noi generații de juriști, asumată cu curaj și îndeplinită cu hotărâre, a rămas mereu în centrul activității profesionale. Din cei cincizeci și șapte de ani în care a servit învățământul superior juridic din România, jumătate sunt asociați cu mediul academic privat, în calitate de fondator, decan, rector și, ulterior, președinte al Universității Mihail Kogălniceanu. Onorând aceste poziții de demnitate și responsabilitate academică, profesorul Genoveva Vrabie și-a asumat, cu distincție și altruism, misiunea de a contribui la demna reprezentare internațională a comunității științifice din care face parte. În persoana ei, colegii și studenții întâlneau un model de patriotism nobil, natural, fundamentat pe înțelegerea sofisticată a vocației dreptului constituțional: aceea de a contribui la crearea și întărirea instituțiilor societății libere.

Născută la Brăila, la 31 ianuarie 1938, Genoveva Vrabie alege să studieze Dreptul la Universitatea  ieșeană. Imediat după absolvire, în 1961, își începe cariera didactică la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” și, după trei ani, devine asistent la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, instituție pe care avea să o servească timp de treizeci și cinci de ani. Între timp participă la întemeierea Universității „Mihail Kogălniceanu”, căreia îi va consacra ulterior cea mai mare parte a energiei profesionale și manageriale.

A obținut în 1973 titlul de Doctor în Drept al Universității din București, cu o teză intitulată „Politica, morala și dreptul – forme de reglementare a relațiilor sociale”. Această cercetare va avea un rol important în conturarea agendei sale profesionale, care s-a deschis în mod fericit după decembrie 1989, când specialiștii în Drept constituțional se numărau printre cei chemați să explice și să îndrume schimbarea. În cazul doamnei profesor Genoveva Vrabie, esențială a fost opțiunea pentru abordările comparative, pentru interdisciplinaritate și, nu în ultimul rând, pentru integrarea într-o adevărată comunitate epistemică internațională.

Aceste opțiuni s-au concretizat, în timp, printr-o activitate publicistică remarcabilă. Numeroasele volumele publicate în calitate de autor unic, în limba română sau în limba franceză, oferă o imagine sugestivă a modului în care doamna Genoveva Vrabie a contribuit la dezvoltarea disicplinei Dreptului constituțional și, într-un sens mai larg, a școlii românești de Drept public. La acest bilanț se adaugă nenumăratele contribuții în reviste de specialitate și volume colective, rapoartele prezentate la congrese și alte manifestări academice internaționale. Și-a asumat misiunea de a organiza la Iași conferințe internaționale de prestigiu, precum și pe aceea de a prezenta publicului românesc rezultatele acestor manifestări, spre exemplu coordonând o colecție de specialitate la editura Institutul European. Este o operă științifică ce beneficiază de o amplă recunoaștere internațională, iar un exemplu elocvent este volumul De l'Etat national à l'Union européenne. Les écrits d'une juriste roumaine et européenne, apărut sub egida Universității din Regensburg și coordonat de reputații profesori Rainer Arnold şi Didier Maus.

Eforturile și rezultatele academice ale doamnei Genoveva Vrabie, contribuția sa la dezvoltarea școlii românești de drept și la prestigiul acesteia pe plan internațional au fost recompensate, de-a lungul timpului, cu numeroase distincții. Doamna Genoveva Vrabie a primit, în 2004, brevetul si medalia MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT în gradul de Comandor. Un an mai târziu i-a fost conferită, în numele guvernului francez, Medalia de Merit, un semn de recunoaștere a contribuției domniei sale la dezvoltarea legăturilor academice între Franța și România și, totodată, de respect pentru o juristă francofonă. Printre celelalte instituții care au omagiat opera doamnei Genoveva Vrabie se numără Curtea Constituțională a României, Uniunea Juriștilor din România, Societatea Academică de Științe Administrative, Universitatea București și alte instituții de învățământ superior din România, Franța, Brazilia și Polonia. Nu în ultimul rând, devotamentul doamnei Genoveva Vrabie față de orașul Iași a fost răsplătit prin Diploma de merit și medalia „Pro amicitia, pro fidelitate” decernată de Primăria municipiului.UNIVERSITARIA - IN MEMORIAM - Prof. Genoveva Vrabie

Emisiune difuzată de postul TeleMoldova, luni 12 noiembrie, ora 20. Realizator: Doru Tompea; invitat: Lucian Dîrdală.


Genoveva Vrabie - O evocare

Articol apărut în Ziarul dr Iaşi, marți 13 noiembrie. Autor: Marius Balan


Descarca CV-ul doamnei Genoveva Vrabie.

Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 

Sondaj 7

La care dintre evenimentele organizate in cadrul Zilelor UMK, doriti sa participati?
 
Buletin stiintific

Acreditat CNCSIS Categoria B+

ISSN 1221-4876

http://www.umk.ro

Valoare/ Cotaţie IC – In prezent: ()

Valoare/ Cotaţie IC – Aşteptată (2010): In curs de evaluare-Aşteaptaă evaluarea

Valoare/ Cotaţie IC – Istoric:

Buletinul Ştiinţific al Univesităţii Mihail Kogălniceanu îşi propune să prezinte şi să disemineze rezultatele cercetării ştiinţifice din diverse domenii ca Drept, Istorie, Ştiinţe politice, Relaţii Internaţionale, Studii europene, Ştiinţele comunicării, Relaţii publice, Geografie. Prin publicarea Buletinului, Universitatea promovează valorile şi principiile care stau la baza actului didactic si a celui de cercetare, intr-o societate libera.

Prin editarea Buletinului, Universitatea îşi afirma vocaţia de instituţie academică şi de cercetare, şi asigură un cadru adecvat pentru colaborarea dintre propriii specialişti şi cercetători şi cei de la alte instituţii din România şi din străinătate. Buletinul Stiintific al Universităţii „Mihail Kogalniceanu” va continua sa reprezinte o confirmare a vocatiei internationale asumate de Universitate, având drept dovadă Colectivul de redacţie, care include profesori de renume din tara si din strainatate, şi prestigiul stiintific al semnatarilor studiilor publicate.


Limba de publicare:

Rezumate-Extrase: Limba engleză sau Limba franceza

Textele integrale: Limba engleză, Limba franceză

Frecvenţă: incepand cu anul universitar 2011-2012 Buletinul Stiintific va avea doua aparitii pe an

Indexare internaţionlă

Buletinul Stiintific este indexat in 45 de cataloage internatioanale:


Bibliothek der FH Wilhelmshaven; Hochschulbibliothek Vechta; Hochschule Osnabrück ZEWI / Bibliothek; Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg; Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Bibliothek DER Fachhochschule Frankfurt; Bibliothek der Hochschule Hannover BHsH; Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum; Bibliothekssystem der Justus-Liebig-Universitat Giessen; Deutsche Nationalbibliothek; Forschungsbibliothek des Herder-Instituts Marburg; Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek; HafenCity Universität Hamburg; Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek; Hessisches Staatsarchiv Marburg; Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain / Landesbibliothek Wiesbaden; Hochschulbibliothek RheinMain; Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Mittelhessen; Institut für Europäische Geschichte Mainz; Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen; Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; Technische Informationsbibliothek & Universitätsbibliothek Hannover; Universitätsbibliothek Braunschweig; Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg; Universitätsbibliothek Kassel; Universitätsbibliothek Kiel; Universitätsbibliothek Lüneburg; Universitätsbibliothek Mainz; Universitätsbibliothek Marburg; Universitätsbibliothek Osnabrück; Universitätsbibliothek Rostock; Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Zentralbibliothek; Hochschubibliothek Merseburg; Hochschul- UND Landesbibliothek Fulda; Hochschule Darmstadt; Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Hochschulbibliothek; Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz; Technische Universität Darmstadt - Universitäts- und Landesbibliothek; Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena; Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale; Universitätsbibliothek Clausthal-Zellerfeld; Universitätsbibliothek Greifswald; Universitätsbibliothek der Bauhaus Universität Weimar.

Colectivul de redactie :

Redactor sef

dr. Genoveva VRABIE - profesor, Rector al Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din Iasi

Redactor adjunct

dr. Lucian Dumitru Dirdala - lector, Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din Iasi

Secretar general de redactie : Diana Naiman

Adresa redacţiei: Buletinul Ştiinţific al Universitatii "Mihail Kogalniceanu"

Str. Băluşescu, nr.2, 700309, Iaşi, România

Fax: 40-232-279821

Contact 

Ultima actualizare în Miercuri, 13 August 2014 09:42