Trupul neînsuflețit al Prof. Univ. Dr. Genoveva Vrabie va fi depus

luni, 12 noiembrie, în Aula „Mihail Kogălniceanu”,

la parterul sediului Universității din str. Bălușescu nr. 2. Sunt bineveniți toți cei

care vor, pe această cale, să-și ia rămas bun de la fosta lor

colegă, prietenă sau profesoară.


Ceremonia funerară va avea loc marți, 13 noiembrie, ora 14,00,

la cimitirul „Sf. Apostoli Petru și Pavel”.Profesor, cercetător, fondator de Universitate, doamna Genoveva Vrabie s-a distins, de-a lungul anilor, prin competența și energia cu care a promovat, în țară și în lume, valorile școlii ieșene de drept.

Pentru profesorul Genoveva Vrabie, contribuția la formarea unor noi generații de juriști, asumată cu curaj și îndeplinită cu hotărâre, a rămas mereu în centrul activității profesionale. Din cei cincizeci și șapte de ani în care a servit învățământul superior juridic din România, jumătate sunt asociați cu mediul academic privat, în calitate de fondator, decan, rector și, ulterior, președinte al Universității Mihail Kogălniceanu. Onorând aceste poziții de demnitate și responsabilitate academică, profesorul Genoveva Vrabie și-a asumat, cu distincție și altruism, misiunea de a contribui la demna reprezentare internațională a comunității științifice din care face parte. În persoana ei, colegii și studenții întâlneau un model de patriotism nobil, natural, fundamentat pe înțelegerea sofisticată a vocației dreptului constituțional: aceea de a contribui la crearea și întărirea instituțiilor societății libere.

Născută la Brăila, la 31 ianuarie 1938, Genoveva Vrabie alege să studieze Dreptul la Universitatea  ieșeană. Imediat după absolvire, în 1961, își începe cariera didactică la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” și, după trei ani, devine asistent la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, instituție pe care avea să o servească timp de treizeci și cinci de ani. Între timp participă la întemeierea Universității „Mihail Kogălniceanu”, căreia îi va consacra ulterior cea mai mare parte a energiei profesionale și manageriale.

A obținut în 1973 titlul de Doctor în Drept al Universității din București, cu o teză intitulată „Politica, morala și dreptul – forme de reglementare a relațiilor sociale”. Această cercetare va avea un rol important în conturarea agendei sale profesionale, care s-a deschis în mod fericit după decembrie 1989, când specialiștii în Drept constituțional se numărau printre cei chemați să explice și să îndrume schimbarea. În cazul doamnei profesor Genoveva Vrabie, esențială a fost opțiunea pentru abordările comparative, pentru interdisciplinaritate și, nu în ultimul rând, pentru integrarea într-o adevărată comunitate epistemică internațională.

Aceste opțiuni s-au concretizat, în timp, printr-o activitate publicistică remarcabilă. Numeroasele volumele publicate în calitate de autor unic, în limba română sau în limba franceză, oferă o imagine sugestivă a modului în care doamna Genoveva Vrabie a contribuit la dezvoltarea disicplinei Dreptului constituțional și, într-un sens mai larg, a școlii românești de Drept public. La acest bilanț se adaugă nenumăratele contribuții în reviste de specialitate și volume colective, rapoartele prezentate la congrese și alte manifestări academice internaționale. Și-a asumat misiunea de a organiza la Iași conferințe internaționale de prestigiu, precum și pe aceea de a prezenta publicului românesc rezultatele acestor manifestări, spre exemplu coordonând o colecție de specialitate la editura Institutul European. Este o operă științifică ce beneficiază de o amplă recunoaștere internațională, iar un exemplu elocvent este volumul De l'Etat national à l'Union européenne. Les écrits d'une juriste roumaine et européenne, apărut sub egida Universității din Regensburg și coordonat de reputații profesori Rainer Arnold şi Didier Maus.

Eforturile și rezultatele academice ale doamnei Genoveva Vrabie, contribuția sa la dezvoltarea școlii românești de drept și la prestigiul acesteia pe plan internațional au fost recompensate, de-a lungul timpului, cu numeroase distincții. Doamna Genoveva Vrabie a primit, în 2004, brevetul si medalia MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT în gradul de Comandor. Un an mai târziu i-a fost conferită, în numele guvernului francez, Medalia de Merit, un semn de recunoaștere a contribuției domniei sale la dezvoltarea legăturilor academice între Franța și România și, totodată, de respect pentru o juristă francofonă. Printre celelalte instituții care au omagiat opera doamnei Genoveva Vrabie se numără Curtea Constituțională a României, Uniunea Juriștilor din România, Societatea Academică de Științe Administrative, Universitatea București și alte instituții de învățământ superior din România, Franța, Brazilia și Polonia. Nu în ultimul rând, devotamentul doamnei Genoveva Vrabie față de orașul Iași a fost răsplătit prin Diploma de merit și medalia „Pro amicitia, pro fidelitate” decernată de Primăria municipiului.UNIVERSITARIA - IN MEMORIAM - Prof. Genoveva Vrabie

Emisiune difuzată de postul TeleMoldova, luni 12 noiembrie, ora 20. Realizator: Doru Tompea; invitat: Lucian Dîrdală.


Genoveva Vrabie - O evocare

Articol apărut în Ziarul dr Iaşi, marți 13 noiembrie. Autor: Marius Balan


Descarca CV-ul doamnei Genoveva Vrabie.

Evaluarea interna a calitatii

Evaluarea interna a calitatii se efectueaza la nivelul universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative, care organizeaza sau colaboreaza, direct sau indirect, in programe de studiu legal autorizate, precum si la nivelul directiilor si secretariatului universitatii de a caror functionare depinde calitatea programelor de studio.

Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studio. Asigurarea calitatii exprima capacitatea universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative de a oferi programe de educatie, in  conformitate cu standardele anuntate. Aceasta este astfel promovata incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.

Imbunatatirea calitatii educatiei se fundamenteaza pe evaluare, analiza si actiune corectiva continua din partea universitatii, precum si a Departamentelor si secretariatului, toate bazate pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referinta.

In Universitatea “Mihail Kogalniceanu” calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta atat la nivel universitatii si organizatorilor de programe de studii cat si pentru fiecare angajat.

Calitatea este un criteriu fundamental de finantare a programelor de studiu. In cadrul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, evaluarea comparativa interinstitutionala a programelor de studii universitare are drept consecinta finantarea diferentiata, in functie de calitatea diferita a programului oferit.

Universitatea “Mihail Kogalniceanu” trebuie sa functioneze astfel incat prin calitatea activitatii ei sa satisfaca increderea publica, iar invatamantul sa se afirme ca bun public.

Politicile de asigurare a calitatii educatiei din Universitatea “Mihail Kogalniceanu” sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel national şi international.

Asigurarea calitatii educatiei se refera la urmatoarele domenii si criterii:

A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii:

a) structurile institutionale, administrative si manageriale;

b) baza materiala;

c) resursele umane.

B. Eficacitatea educationala, care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii:

a) continutul programelor de studiu;

b) rezultatele invatarii;

c) activitatea de cercetare stiintifica;

d) activitatea financiara a universitatii.

C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii;

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate;

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;

d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii;

f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii;

g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite;

h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.

Toate aceste aspecte sunt detaliate prin proceduri şi metodologii, atasate împreună cu ultimele statistici disponibile referitoare la autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea colegială, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea programelor de studii etc.

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Februarie 2011 19:16