Trupul neînsuflețit al Prof. Univ. Dr. Genoveva Vrabie va fi depus

luni, 12 noiembrie, în Aula „Mihail Kogălniceanu”,

la parterul sediului Universității din str. Bălușescu nr. 2. Sunt bineveniți toți cei

care vor, pe această cale, să-și ia rămas bun de la fosta lor

colegă, prietenă sau profesoară.


Ceremonia funerară va avea loc marți, 13 noiembrie, ora 14,00,

la cimitirul „Sf. Apostoli Petru și Pavel”.Profesor, cercetător, fondator de Universitate, doamna Genoveva Vrabie s-a distins, de-a lungul anilor, prin competența și energia cu care a promovat, în țară și în lume, valorile școlii ieșene de drept.

Pentru profesorul Genoveva Vrabie, contribuția la formarea unor noi generații de juriști, asumată cu curaj și îndeplinită cu hotărâre, a rămas mereu în centrul activității profesionale. Din cei cincizeci și șapte de ani în care a servit învățământul superior juridic din România, jumătate sunt asociați cu mediul academic privat, în calitate de fondator, decan, rector și, ulterior, președinte al Universității Mihail Kogălniceanu. Onorând aceste poziții de demnitate și responsabilitate academică, profesorul Genoveva Vrabie și-a asumat, cu distincție și altruism, misiunea de a contribui la demna reprezentare internațională a comunității științifice din care face parte. În persoana ei, colegii și studenții întâlneau un model de patriotism nobil, natural, fundamentat pe înțelegerea sofisticată a vocației dreptului constituțional: aceea de a contribui la crearea și întărirea instituțiilor societății libere.

Născută la Brăila, la 31 ianuarie 1938, Genoveva Vrabie alege să studieze Dreptul la Universitatea  ieșeană. Imediat după absolvire, în 1961, își începe cariera didactică la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” și, după trei ani, devine asistent la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, instituție pe care avea să o servească timp de treizeci și cinci de ani. Între timp participă la întemeierea Universității „Mihail Kogălniceanu”, căreia îi va consacra ulterior cea mai mare parte a energiei profesionale și manageriale.

A obținut în 1973 titlul de Doctor în Drept al Universității din București, cu o teză intitulată „Politica, morala și dreptul – forme de reglementare a relațiilor sociale”. Această cercetare va avea un rol important în conturarea agendei sale profesionale, care s-a deschis în mod fericit după decembrie 1989, când specialiștii în Drept constituțional se numărau printre cei chemați să explice și să îndrume schimbarea. În cazul doamnei profesor Genoveva Vrabie, esențială a fost opțiunea pentru abordările comparative, pentru interdisciplinaritate și, nu în ultimul rând, pentru integrarea într-o adevărată comunitate epistemică internațională.

Aceste opțiuni s-au concretizat, în timp, printr-o activitate publicistică remarcabilă. Numeroasele volumele publicate în calitate de autor unic, în limba română sau în limba franceză, oferă o imagine sugestivă a modului în care doamna Genoveva Vrabie a contribuit la dezvoltarea disicplinei Dreptului constituțional și, într-un sens mai larg, a școlii românești de Drept public. La acest bilanț se adaugă nenumăratele contribuții în reviste de specialitate și volume colective, rapoartele prezentate la congrese și alte manifestări academice internaționale. Și-a asumat misiunea de a organiza la Iași conferințe internaționale de prestigiu, precum și pe aceea de a prezenta publicului românesc rezultatele acestor manifestări, spre exemplu coordonând o colecție de specialitate la editura Institutul European. Este o operă științifică ce beneficiază de o amplă recunoaștere internațională, iar un exemplu elocvent este volumul De l'Etat national à l'Union européenne. Les écrits d'une juriste roumaine et européenne, apărut sub egida Universității din Regensburg și coordonat de reputații profesori Rainer Arnold şi Didier Maus.

Eforturile și rezultatele academice ale doamnei Genoveva Vrabie, contribuția sa la dezvoltarea școlii românești de drept și la prestigiul acesteia pe plan internațional au fost recompensate, de-a lungul timpului, cu numeroase distincții. Doamna Genoveva Vrabie a primit, în 2004, brevetul si medalia MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT în gradul de Comandor. Un an mai târziu i-a fost conferită, în numele guvernului francez, Medalia de Merit, un semn de recunoaștere a contribuției domniei sale la dezvoltarea legăturilor academice între Franța și România și, totodată, de respect pentru o juristă francofonă. Printre celelalte instituții care au omagiat opera doamnei Genoveva Vrabie se numără Curtea Constituțională a României, Uniunea Juriștilor din România, Societatea Academică de Științe Administrative, Universitatea București și alte instituții de învățământ superior din România, Franța, Brazilia și Polonia. Nu în ultimul rând, devotamentul doamnei Genoveva Vrabie față de orașul Iași a fost răsplătit prin Diploma de merit și medalia „Pro amicitia, pro fidelitate” decernată de Primăria municipiului.UNIVERSITARIA - IN MEMORIAM - Prof. Genoveva Vrabie

Emisiune difuzată de postul TeleMoldova, luni 12 noiembrie, ora 20. Realizator: Doru Tompea; invitat: Lucian Dîrdală.


Genoveva Vrabie - O evocare

Articol apărut în Ziarul dr Iaşi, marți 13 noiembrie. Autor: Marius Balan


Descarca CV-ul doamnei Genoveva Vrabie.

CRP o noua specializare


Comunicare si Relatii Publice este cea mai noua specializare inclusa in oferta de studii a Universitatatii "Mihail Kogalniceanu". Traim intr-o societate a comunicarii, fluxuri uriase de informatii circula dintr-o parte in alta a globului generand efecte la toate nivelurile unei societati. Dezvoltarea fulminanta a mijloacelor de comunicare in masa, aparitia noilor tipuri de interactiune dintre oameni si tehnologie, generic denumite new media, au generat noi tipuri de interactiune interumana, printre care si cea dintre politician si alegator, apoi extinderea multinationalelor, aparitia de noi si noi produse care trebuie aduse la cunostinta publicului cumparator - toate au determinat dezvoltarea unor noi specializari in domeniul comunicarii, relatiilor publice si publicitatii.

Read more

Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 

Inscriere in ani superiori - Centrul de resurse de informare si documentare

Noutati
Profesorul universitar doctor GENOVEVA VRABIE a plecat într-o lume mai bună


Trupul neînsuflețit al Prof. Univ. Dr. Genoveva Vrabie va fi depus luni, 12 noiembrie, în Aula „Mihail Kogălniceanu”, la parterul sediului Universității din str. Bălușescu nr. 2. Sunt bineveniți toți cei care vor, pe această cale, să-și ia rămas bun de la fosta lor colegă, prietenă sau profesoară.

Ceremonia funerară va avea loc marți, 13 noiembrie, ora 14,00, la cimitirul „Sf. Apostoli Petru și Pavel”.Ultima actualizare în Marţi, 13 Noiembrie 2018 06:11
 
Calendarul alegerilor din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi pentru mandatul 2016-2020

10.02.2016 - Alegerea Consiliului Facultatii; validarea alegerilor la nivelul Consiliului Facultatii

16.02.2016 - Alegerea Senatului  UMK; validarea Senatului UMK; Alegerea Presedintelui Senatului

01 - 17.02.20101.02. - 17.02.2016 - Depunerea la Rectorat a candidaturilor pentru functia de Rector

23.02.2016 - Alegerea Rectorului

26.02.2016 - Validarea Rectorului de catre Senatul UMK

- Numirea Prorectorului de catre Rector in urma consultarii Senatului UMK

11 - 22.04.2016 - Inscrierea candidatilor pentru functia de Decan

25 - 29.04.2016 - Avizarea de catre Consiliul Facultatii a candidaturilor pentru functia de Decan

03.05.2016 - Concursul pentru ocuparea functiei de Decan

06 - 11.05.2016 - Validarea de catre Senatul UMK, numirea de catre Rector a Decanului

- Numirea Prodecanului


Aprobat in Sedinta Senatului din 29 decembrie 2015


Last Updated on Monday, 25 January 2016 10:30

 
Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iasi organizeaza concurs public pentru selectarea Decanului Facultatii de Drept


La concurs se pot inscrie persoane din cardul Universitatii si din cadrul altor facultati de profil din tara si strainatate, care poseda titlul stiintific de doctor si nu au implinit, la data concursului, varsta de pensionare.

Dosarele de inscriere pot fi depuse pana la data de 22 octombrie a.c. la sediul Universitatii (Compartimentul Juridic) sau prin posta, cu confirmare de primire.

Concursul de va desfasura pe 25 octombrie, ora 12,00, la sediul Universitatii si consta din doua probe: (1) analiza dosarului – care are in vedere evaluarea planului managerial si prestigiul profesional al candidatului si (2) interviu.

Pentru alte detalii, accesati Metodologia privind selectarea prin concurs public a decanului.

 
30 ianuarie 2014

lansarea volumului

˝DE L'ETAT NATIONAL À L' UNION EUROPÉENNE.

Les écrits d'une juriste roumaine et européenne, Genoveva Vrabie˝

editat la Regensburg, de profesorii Rainer Arnold şi Didier Maus, în anul 2013.


Au prezentat:

  • Academician prof. dr. Alexandru Zub
  • Lect. Dr. Marius Balan, Facultatea de Drept a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi

si

  • Prof. dr. Didier Maus, consilier de stat în perioada 2001-2002 şi preşedinte emerit al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional
  • Prof. dr. Tudorel Toader, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii ˝Al. I. Cuza˝ şi judecător la Curtea Constituţională a României


Moderator prof. dr. Ion Toderaşcu


Evenimentul a avut loc la librăria Tafrali a Universităţii ˝Al. I. Cuza˝ în ziua de 30 ianuarie a.c., orele 16,30.

Galerie foto 


Ultima actualizare în Luni, 03 Februarie 2014 13:10
 
Alegeri generale 2016

In vederea organizarii alegerilor generale pentru structurile de conducere ale Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din Iasi, mandatul 2016-2020

in conformitate cu art. 209 si art. 364 (2) din Legea 1/2011 si cu Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 3751/29.04.2015 privind metodologia cadru referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor de conducere la nivelul institutiilor din sistemul national de invatamant superior 

Senatul Universitatii "Mihail Kogalniceanu" a stabilit prin Hotararea Senatului nr. 78/10.06.2015 


Calendarul organizarii referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului pentru mandatul 2016-2020


Data/PerioadaActivitatea/Activitatile
11.06.2015Publicarea pe site-ul UMK a informatiilor privind calendarul de desfasurare a referenumului

17.06.2015

06.07.2015

Dezbateri publice pentru informarea comunitatii academice asupra referendumului si implicatiile care decurg din acestea - Aula Mihail Kogalniceanu, orele 11,00
24.06.2015Adresa catre MECTS
09.07.2015Referendumul pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului - va avea loc la sediul Universitatii, in intervalul orar 08,00 - 16,00 


Pentru alte detalii  va invitam sa consultati

Structura organizatorica si

Metodologia alegerilor structurilor si functiilor de conducere ale UMK pentru mandatul 2012-2016

Norme de reprezentare pentru alegerile in structurile de conducere ale UMK, pentru mandatul 2016-2020

Ultima actualizare în Joi, 11 Iunie 2015 09:23