Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 

Sondaj 7

La care dintre evenimentele organizate in cadrul Zilelor UMK, doriti sa participati?
 
Cercuri stiintifice
Cercuri stiintifice de drept penal

Universitatea ,,Mihail Kogalniceanu” Iasi
Facultatea de Drept
Anul universitar 2009-2010


CERCUL DE DREPT PENAL
PROGRAM DE ACTIVITATE


I. Obiectivul Cercului:

a.) Studierea si intelegerea pragmatica a conceptelor, principiilor si regulilor care guverneaza institutiile dreptului civil, astfel cum sunt reglementate de Codul civil roman in vigoare si de Noul Cod civil.
b.) Formarea si dezvoltarea gandirii independente a studentilor, a capacitatii lor de a invata creativ si aplicativ.


II. In cadrul Cercului se vor realiza urmatoarele activitati:

a.) Prezentarea teoretica bazata pe doctrina, legislatie si jurisprudenta a institutiilor supuse dezbaterii.
b.) Prezentarea practico-aplicativa cuprinzand opinii, teze, controverse, reprezentari grafice, un set de intrebari si exercitii, prezentarea unor seturi de intrebari grila, urmate de spete adaptate la tematica respectiva, precum si sustinerea unor referate in cadrul cercului sau in cadrul sesiunii studentesti ce se organizeaza in fiecare an universitar.


III. Teme supuse dezbaterii:

Semestrul I


1. Garantarea dreptului de proprietate in sistemul dreptului romanesc
2. Regimul juridic al bunurilor din patrimonoiul cultural national
3. Contractele comutative si translative de proprietate
4. Limitari juridice ale dreptului de proprietate privata
5. Contractele aleatorii
6. Dobandirea dreptului de proprietate de catre cetatenii straini si apatrizi
7. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica – exceptie de la caracterul absolut si inalienabil al dreptului de proprietate


Semestrul II

1. Teorie si practica judiciara privind raspunderea civila contractuala
2 2. Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
3 3. Teorie si practica judiciara privind efectele obligatiilor
4.Liberalitatile ca specie a actelor juridice
5. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice intre vii de bunurile mostenirii
6. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
7. Regimul juridic al imobilelor expropriate in contextul dispozitiilor constitutionale, al Conventiei Europene a Drepturilor Omului si al actelor normative cu caracter reparator


IV. Studentii isi vor desfasura activitatea sub indrumarea titularilor de disciplina si a coordonatorului cercului


V. Fiecare sedinta de cerc va fi coordonata de unul sau doi studenti


VI. Graficul activitatilor se va stabili conform propunerilor formulate de studenti si s eva comunica la inceputul fiecarui semestru al anului universitar V


II. Fiecare student are posibilitatea sa prezinte in cadrul cercului cate un referat sau in sesiunea stiintifica anuala a studentilorCoordonatori:

-lect. univ. dr. Mihail Covalciuc
-lect. univ. dr. Rodica Panainte


Ultima actualizare în Joi, 25 Martie 2010 13:40
 
Cercuri stiintifice de drept civil

Universitatea ,,Mihail Kogalniceanu” Iasi
Facultatea de Drept
Anul universitar 2009-2010


CERCUL DE DREPT CIVIL
PROGRAM DE ACTIVITATE


I. Obiectivul Cercului:

a.) Studierea si intelegerea pragmatica a conceptelor, principiilor si regulilor care guverneaza institutiile dreptului civil, astfel cum sunt reglementate de Codul civil roman in vigoare si de Noul Cod civil.
b.) Formarea si dezvoltarea gandirii independente a studentilor, a capacitatii lor de a invata creativ si aplicativ.


II. In cadrul Cercului se vor realiza urmatoarele activitati:

a.) Prezentarea teoretica bazata pe doctrina, legislatie si jurisprudenta a institutiilor supuse dezbaterii.
b.) Prezentarea practico-aplicativa cuprinzand opinii, teze, controverse, reprezentari grafice, un set de intrebari si exercitii, prezentarea unor seturi de intrebari grila, urmate de spete adaptate la tematica respectiva, precum si sustinerea unor referate in cadrul cercului sau in cadrul sesiunii studentesti ce se organizeaza in fiecare an universitar.


III. Teme supuse dezbaterii:

Semestrul I

1. Garantarea dreptului de proprietate in sistemul dreptului romanesc
2. Regimul juridic al bunurilor din patrimonoiul cultural national
3. Contractele comutative si translative de proprietate
4. Limitari juridice ale dreptului de proprietate privata
5. Contractele aleatorii
6. Dobandirea dreptului de proprietate de catre cetatenii straini si apatrizi
7. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica – exceptie de la caracterul absolut si inalienabil al dreptului de proprietate


Semestrul II

1. Teorie si practica judiciara privind raspunderea civila contractuala
2. Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
3. Teorie si practica judiciara privind efectele obligatiilor
4.Liberalitatile ca specie a actelor juridice
5. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice intre vii de bunurile mostenirii
6. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
7. Regimul juridic al imobilelor expropriate in contextul dispozitiilor constitutionale, al Conventiei Europene a Drepturilor Omului si al actelor normative cu caracter reparator


IV. Studentii isi vor desfasura activitatea sub indrumarea titularilor de disciplina si a coordonatorului cercului


V. Fiecare sedinta de cerc va fi coordonata de unul sau doi studenti


VI. Graficul activitatilor se va stabili conform propunerilor formulate de studenti si s eva comunica la inceputul fiecarui semestru al anului universitar


VII. Fiecare student are posibilitatea sa prezinte in cadrul cercului cate un referat sau in sesiunea stiintifica anuala a studentilorResponsabil de cerc,
studenti: Palasanu Maria Daniela


Coordonator: lect. univ. dr. Aneta Luca


Ultima actualizare în Joi, 03 Februarie 2011 10:51