Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
Apel pentru lucrari


   Dragi colegi,

   In prezent acceptam lucrări din partea facultăţilor, a practicienilor şi profesioniştilor pe orice temă din domeniul ştiinţelor umaniste, cu precădere din domeniul dreptului, ştiinţelor politice, comunicării şi relaţiilor publice.

   Termenul limită pentru primirea materialelor pentru viitorul număr al Buletinului Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu este 30 Ianuarie 2012.


Condiţii generale

 • Vă rugăm redactaţi întreaga lucrare în limba engleză sau franceză; articole in limba italiana, germana sau spaniola pot fi, de asemenea, acceptate
 • Vă rugăm scrieţi rezumatul şi cuvintele cheie în limba engleză;
 • Caractere: caracter Times New Roman (TNR) pentru întreaga lucrare;
 • Spaţierea între rânduri: 1 rând;
 • Lungime: nu mai mult de 15 pagini;
 • Aspect pagină: mărime A4, margini 25 mm.

Lucrarea trebuie sa contina in mod obligatoriu:

Titlul

 • TNR, mărimea caracterelor 14, toate majuscule, îngroşat, aliniat la centru;
 • Trei rânduri mai jos de partea de sus a paginii;
 • Traducerea in limba engleză a titlului (dacă este cazul) TNR, mărimea caracterelor 14, îngroşat, aliniat la centru;

Numele şi prenumele autorului/autorilor 

 • TNR, mărimea caracterelor 12, aliniat la dreapta;
 • Două rânduri mai jos de titlu
 • Nota de subsol: Afilierea autorului, functia si datele de contact (email, nr. de telefon si fax)

Rezumatul in limba engleza

 • TNR, mărimea caracterelor 12, scris cursiv, aliniat stânga-dreapta;
 • Două rânduri mai jos de instituţie;
 • Maxim 250 cuvinte.

Conţinutul

 • TNR, mărimea caracterelor 12, aliniat stânga-dreapta;
 • Două rânduri mai jos de rezumat;
 • Primul rând cu indent-aliniat de 12,5 mm (1Tab);
 • Titlurile paragrafelor: TNR, mărimea caracterelor 12, scris cursiv, aliniat stânga-dreapta, la un rând liber de rândul anterior de text;
 • Ilustraţiile vor fi numerotate ca: Figura 6. (TNR, mărimea caracterelor 12, aliniat la centru, sub ilustraţie);
 • Tabelele vor fi numerotate ca: Tabelul 9. (TNR, mărimea caracterelor 12, aliniat la centru, deasupra tabelului);
 • Referinţele vor fi puse între paranteze ca: (3) sau Citatele se vor indica in text intre paranteze, indicandu-se numele de familie al autorului si anul aparitie textului. Exemplu (Derrida, 2008). La mai mult de trei autori se trece astfel (Vrabie et all, 2004). Lucrarile citate se vor regasi obligatoriu in bibliografie.

Bibliografia

 • Format în concordanţă cu bibliografia MLA.

Notă

Autorii sunt răspunzători pentru conţinutul lucrărilor lor.


Lucrarile trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:


v     Titlul in limba in care se publica articolul;

v     Traducerea titlului in limba engleza pentru lucrarile aparute in romana.

v     Numele autorilor si afilierea cat si date despre titlul stiintific si pozitia persoanei, sursa de finantare a realizarii cercetarii daca exista, adresa de email a autorului/autorilor, numar de telefon (optional);

v     Abstractul in limba engleza de maximum 150 de cuvinte;

v     Maximum de 6 cuvinte cheie in engleza;

v     Abstractul si cuvintele cheie vor fi in limba engleza atat pentru lucrarile in limba romana cat si pentru cele in limba engleza.

v     Continutul lucrarii va cuprinde introducere, capitole si subcapitole marcate distinct ca Heading 1, Heading 2, etc. si eventual numerotate. Introducerea trebuie sa cuprinda o scurta motivatie a alegerii temei, un scurt review de literatura daca este cazul, intrebarile sau obiectivele cercetarii.

v     Va exista un capitol sau un subcapitol dedicat metodologiei, justificarea alegerii metodologiei, modalitate de aplicare etc.

v     Va exista un capitol sau subcapitol de analiza a rezultatelor cercetarii si discutii.

v     Vor exista obligatoriu concluzii.

v     Citatele se vor da pe cat posibil sub forma de parafraza. Citatele se vor indica in text intre paranteze, indicandu-se numele de familie al autorului si anul aparitie textului. Exemplu (Derrida, 2008). La mai mult de trei autori se trece astfel (Miftode et all, 2004).

v     Lucrarile citate se vor regasi obligatoriu in bibliografie.

v     Bibliografia se va face  respectand regulile APA STYLE.


Exemplu citarea unui volum:

Miftode, V., (2010) Tratat de asistenta sociala. Protectia populatiilor specifice automarginalizate, Editura Lumen, Iasi.


Citarea unui articol intr-o revista se face:

Dariescu, C., Dariescu, N. C. (2010) Rabbinical Chancery in Roumania an alternative to the State Organized Courts in Solving Family Matters in Jurnalul de Studii Juridice, Year V. No 3-4 2010; 53-70.


Capitole in carti:

Ailincai, A. (2010) Ancheta apreciativa si efecte ale comunicarii manageriale, in Sandu, A. Coord. (2010) Seminarii apreciative,  Editura Lumen, Iasi.


Citarea unui articol disponibil online dupa aceleasi reguli de la revista sau carte cu specificarea adresei internet unde a fost consultata.

Cand sunt mai multe publicatii ale aceluiasi autor in acelasi an se specifica a, b etc. in dreptul lor (2010a).


Continutul CD-ului va fi postat pe siteul www.edituralumen.ro. astfel incat toti doritorii il vor putea descarca gratuit. Participantii care publica in volumele conferintei accepta sa transfere Editurii Lumen drepturile de difuzare a volumelor conferintei fara a solicita ulterior alte drepturi de autor decat exemplarele comandate.

Ultima actualizare în Miercuri, 27 Noiembrie 2013 12:06