Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
REFLEXIONS SUR LA COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA ROUMANIE DE RESOUDRE DES CONFLITS JURIDIQUES DE NATURE CONSTITUTIONNELLE ENTRE LES AUTORITES PUBLIQUES

Autor: Genoveva VRABIE

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-597-4, pp. 159-173

Rezumat:

Înainte de revizuirea Constituţiei, atribuţiile Curţii Constituţionale române puteau fi structurate în trei categorii: 1. atribuţii privind controlul constituţionalităţii unor acte normative, 2. atribuţii privind controlul unor activităţi şi 3. atribuţii privind controlul unor proceduri legale. La acestea trebuie acum adăugată – ca o categorie aparte – cea privind rezolvarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, prevăzută de art.146 lit.e din Legea fundamentală. În aplicarea acestei reguli, Curtea Constituţională a României a adoptat o serie de decizii extrem de importante. Unele au constatat inexistenţa unui conflict de acest gen, altele, din contră, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională, în acest de-al doilea caz Curtea având ca scop soluţionarea lui.

Autoarea comentează ambele ipoteze, şi îşi exprimă întâi un punct de vedere în legătură cu prima categorie de decizii, în acest sens manifestându-şi admiraţia pentru înţelepciunea Curţii, care a pus capăt unor conflicte in stato nascendi. Comentând însă cea de a doua categorie, formulează serioase critici, mergând până la „acuzarea” acesteia pentru faptul că „a adăugat la Constituţie”, că s-a transformat din „legiuitor negativ” în „legiuitor pozitiv”.

În ultima parte a lucrării se arată că la conflictele analizate, trebuie adăugate şi alte două categorii, cu toate că în cazul acestora Curtea nu este sesizată în baza art.146 lit.e. Este vorba mai întâi de: „conflicte” între autorităţi etatice ce iau naştere prin simplul fapt al pronunţării unor decizii, pe care un cerc larg de specialişti le consideră adoptate cu încălcarea unor principii – precum separaţia puterilor în stat – sau prin depăşirea competenţei. În al doilea rând, este vorba de „conflicte” ce iau naştere prin nerespectarea unor decizii ale Curţii Constituţionale de către alte autorităţi, cu toate că aceste decizii nu conţin soluţii contestate.

Download

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Septembrie 2011 10:45