Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
LA DECENTRALISATION ET LE CONTROLE DE LEGALITE EXERCE PAR LE PREFET SUR LES ACTES DES AUTORITES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE

Autor: Rodica Narcisa PETRESCU

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-597-4, pp. 93-108

Rezumat:

Mai întâi se relevă că principiul descentralizării şi cel al autonomiei locale sunt prevăzute în Constituţie, iar conţinutul lor şi modul concret de aplicare sunt stabilite în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, respectiv în Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006.

După învederarea principalelor aspecte şi a corelaţiei dintre cele două principii, se examinează modificările reglementărilor de ordin constituţional şi legal, în materia controlului de legalitate exercitat de prefect asupra actelor autorităţilor administraţiei publice locale, începând cu anul 1991 până în prezent.

Drept urmare, se consideră că actualele texte referitoare la controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor autorităţilor administraţiei publice locale din Legea nr. 340/2004, republicată, care constituie sediul materiei pentru instituţia prefectului, sunt insuficiente şi irelevante. Drept urmare se propune ca legiuitorul să revină cu unele precizări de detaliu în Legea nr. 340/2004, republicată, deoarece nu este firesc ca asemenea dispoziţii să fie cuprinse doar în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată.

Download

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Septembrie 2011 10:46