Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
LES RAPPORTS CONSTITUTIONNELS ET LEGAUX ENTRE LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE ET LE PARLEMENT

Autor: Stefan DEACONU

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-597-4, pp. 69-91

Rezumat:

Articolul tratează problema raporturilor constituţionale şi legale dintre Preşedintele României şi Parlament, pornind de la forma de guvernământ a statului, aceea de republică semiprezidenţială în care Preşedintele este ales direct de către popor, el nesubordonându-se Parlamentului. Fiind organe reprezentative ale poporului, raporturile dintre Preşedintele României şi Parlament sunt raporturi care necesită un dialog permanent, ambele instituţii bucurându-se de legitimitatea populară şi având atribuţii în numirea, controlul şi coordonarea activităţii altor instituţii fundamentale ale statului. Dialogul şi colaborarea ambelor instituţii trebuie să se manifeste în spiritul normelor de loialitate constituţională, fondată cel puţin pe controlul reciproc între instituţiile statului. Comportamentul loial este o prelungire a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. Acest principiu al cooperării loiale între instituţii, pe care îl întâlnim şi în viaţa statelor Uniunii Europene, presupune atitudini din care să rezulte că fiecare autoritate publică îşi cunoaşte clar competenţele, dar cunoaşte şi competenţele celorlalte autorităţi, mai ales ale acelora din sfera raporturilor constituţionale în care este implicată.

O analiză atentă a acestor raporturi ne face să observăm că, de fapt, regimul politic din România este mai de grabă unul semiprezidenţial atenuat spre parlamentar şi nu unul semiprezidenţial de sorginte franceză.

Analiza raporturilor dintre Preşedinte şi Parlament priveşte o serie de domenii precum legiferarea, numirea Guvernului, măsurile excepţionale, domeniul apărării, politica externă, dialogul interinstituţional, dizolvarea Parlamentului răspunderea Preşedintelui, mandatul Preşedintelui şi organizarea referendumului.

Download

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Septembrie 2011 10:34