Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
UN STATUT CONSTITUTIONNEL POUR LE « DROIT AU JUGE » DANS L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE?

Autor: Gabriela-Adriana RUSU

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-684-1, pp. 169-182

Rezumat:

Liberul acces la justiţie reprezintă o condiţie sine qua non într-o Comunitate de drept construită pe modelul statului de drept şi constituită din state de drept. În orice stat de drept întâietatea dreptului şi garantarea drepturilor fundamentale sunt asigurate de către judecător. Curtea de Justiţie afirmă statutul de Comunitate de drept al Comunităţii Europene încă din 1986 şi trage prima concluzie : accesul la justiţie se impune în ceea ce priveşte actele instituţiilor comunitare şi ale statelor membre.

În lipsa unui catalog de drepturi fundamentale la nivel comunitar şi deoarece tratatele constitutive nu conţin nici o dispoziţie referitoare la accesul liber la justiţie (ca drept fundamental), judecătorul comunitar a afirmat acest drept ca principiu general de drept comunitar, inspirându-se din Convenţia europeană a drepturilor omului şi din tradiţiile constituţionale comune statelor membre.

Care este însă statutul acestui drept,drept pretorian, la nivel comunitar?

Luând în considerare sursele materiale folosite de judecătorul comunitar, putem afirma că accesul liber la justiţie beneficiază de un statut „constituţional” indirect. Convenţia europeană a drepturilor omului este, aşa cum afirma Curtea europeană a drepturilor omului, „instrument constituţional al ordinii publice europene” (într-un mod material, dar si simbolic). În acelaşi timp, majoritatea constituţiilor naţionale sau jurisprudenţa constituţională din statele membre recunosc accesul liber la justiţie.

Evoluţia dreptului pozitiv lasă să se întrevadă un viitor statut constituţional pentru accesul liber la justiţie. Deja articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, text de valoare constituţională, face referire la drepturile fundamentale astfel cum acestea sunt garantate de Convenţia europeană şi cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre. Mai mult, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care va avea aceeaşi valoare ca tratatele constitutive, dacă Tratatul de la Lisabona intră în vigoare, preia jurisprudenţa comunitară din domeniu consacrând accesul liber la justiţie, iar dispoziţiile tratatului „modificativ” (care preia dispoziţiile tratatului constituţional) întăresc protecţia jurisdicţională a particularilor în ceea ce priveşte accesul atât la judecătorul naţional cât şi la cel comunitar.

Beneficiind în prezent de un statut indirect constituţional şi potenţial constituţional accesul liber la justiţie aşteaptă consacrarea sa „constituţională”…

Download

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Septembrie 2011 10:30