Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
DISCUSSIONS SUR LA DECISION NO 305 DU 12 MARS 2008 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA ROUMANIE

Autor: Rodica Narcisa PETRESCU

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-684-1, pp. 137-141

Rezumat:

Curtea Constituţională, prin decizia nr. 305 din 12 martie 2008, a constatat că sesizarea unui număr de 26 de senatori, în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie, republicată, privind neconstituţionalitatea unor prevederi din Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi legea, în integralitatea sa, este neîntemeiată.

Autoarea are în vedere doar ultima critică de neconstituţionalitate şi poziţia Curţii Curţii Constituţionale vizavi de aceasta. Astfel, ultima critică de neconstituţionalitate priveşte art. 77 din Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului ..., care modifică o serie de dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. În acest sens, se susţine că art. 77 din lege încalcă prevederile art. 121, art. 122 şi art. 123 cuprinse în Secţiunea a 2-a privind administraţia publică locală, Cap. V din Constituţie. În concret se arată că alegerea prin vot uninominal a preşedintelui consiliului judeţean îi conferă acestuia „un caracter instituţional propriu, nemaifiind membru al consiliului judeţean, instituţia ca atare nefiind prevăzută în Constituţie”.

Referitor la această critică de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională s-a mărginit să constate : „Dispoziţiile legale criticate sunt reglementări de susţinere a dispoziţiilor constituţionale privitoare la autonomia locală, în virtutea cărora alegerea prin vot uninominal a preşedintelui consiliului judeţean este rezultatul votului popular şi nu al unor tranzacţii politice ale competitorilor electorali”.

Se consideră că motivarea Instanţei de contencios constiuţional este insuficentă şi ambiguă, deoarece aceasta ar fi trebuit să se refere, pe rând, la articolele din Constituţie, invocate în critica de neconstituţionalitate, adică art. 121, art. 122 şi art. 123, şi să se demonstreze, cu argumente de fond, că art. 77 din lege, care modifică dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, nu încalcă prevederile niciunuia din ele.

În final, se propune ca în ipoteza unei viitoare revizuiri a Constituţiei ar trebui să se modifice art. 122, în sensul de a fi menţionat expres şi preşedintele consiliului judeţean, alături de consiliul judeţean, dat fiind că acest articol reprezentă sediul constituţional unde trebuie reglementat atât consiliul judeţean cât şi preşedintele acestuia.

Download

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Septembrie 2011 10:25