Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS DANS L'ÉTAT DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Autor: Dana APOSTOL TOFAN

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-684-1, pp. 21-25

Rezumat:

Comunicarea reflectă influenţa principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat în activitatea Curţii Constituţionale. Chiar dacă acest principiu nu a fost prevăzut expres în forma iniţială a Constituţiei României intrată în vigoare la 8 decembrie 1991, el rezulta implicit din conţinutul titlului trei consacrat „Autorităţilor publice” care exercită clasicele funcţii ale statului.

Cu ocazia revizuirii constituţionale din octombrie 2003, principiul separaţiei şi echilibrului puterilor a fost introdus chiar în primul articol, el fiind evocat de o manieră specială, ca un principiu fundamental al statului, în cadrul democraţiei constituţionale. Evident, au fost avute în vedere autorităţile publice cu atribuţii de control, apărute, mai ales în ultimele decenii, în scopul de a cenzura excesul de putere al autorităţilor publice tradiţionale, Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul. Printre acestea, rolul determinant revine Curţii Constituţionale, care în repetate rânduri a fost chemată să se pronunţe chiar asupra măsurii în care reglementările legale respectă principiul separaţiei şi echilibrului puterilor.

Au fost situaţii în care Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului tot ca urmare a încălcării acestui principiu.

O atribuţie semnificativă a Curţii Constituţionale, introdusă cu ocazia revizuirii din 2003, priveşte soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.


Download

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Septembrie 2011 10:14