Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
FUNDAMENTELE DREPTULUI DE ACCES LA JUDECATA

Autor: Bogdan-Michael CIUBOTARU

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 230-237

Rezumat:

Accesul liber la justiţie este un principiu constituţional, dacă nu nou, în orice caz cu un conţinut complet. Acest principiu este astfel formulat în art. 21 din Constituţie încât nu admite excepţii. Este un principiu general care domină democratia constituţională, pentru că, în fond, democraţia este domnia legii, iar justiţia este paznicul legii.

Aceesul la justiţie este permis şi garantat tuturor oamenilor, cetăţeni români sau apatrizi, exprimarea „orice persoană” din art. 21 al Constituţiei dorind să evoce tocmai aceasta.

Acest principiu este comun întregului edificiu al drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale şi permite accesul la justiţie pentru apărarea oricărui drept sau libertate şi a oricărui interes legitim, fără deosebire dacă acestea rezultă din Constituţie sau fin alte legi.

În considerarea premiselor expuse mai jos, în constinuare, autorul examinează trei mari probleme reieşite din practica Curţii Constituţionale:

  1. Compatibilitatea altor proceduri jurisdicţionale cu accesul liber la justiţie.
  2. Accesul liber la justiţie, gradele de jurisdicţie şi căile de atac.
  3. Corelaţia dintre accesul liber la justiţie şi caracterul oneros al prestaţiilor judecătoreşti.
Ultima actualizare în Miercuri, 14 Septembrie 2011 16:11