Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
INTEGRAREA EUROPEANA SI SUVERANITATEA DE STAT

Autor: Genoveva VRABIE

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 173-185

Rezumat:

Pornindu-se de la imperativul acceptat al modificării Constituţiei României înainte de integrarea în Uniunea Europeană, în acest raport se face o comparaţie între reglementările constituţionale din cele 15 state membre ale U.E. cu privire la suveranitate. Rezultatul analizei se reflectă în propunerea de a insera în Constituţie principiul suveranităţii poporului, principiu care trebuie să satisfacă trei cerinte fundamentale:

-          crearea unor forme organizatorice statale sau de integrare a statelor, capabile să exprime şi să traducă cât mai fidel cu putinţă voinţa poporului sau a popoarelor statelor integrate;

-          crearea sau ameliorarea formelor existente de reprezentare;

-          recunoaşterea dreptului popoarelor, în caz de integrare statală, de a interveni, prin căile democraţiei directe sau semi-directe, în problemele cheie ale naţiunii sau naţiunilor integrate.

De asemenea, în urma revizuirii, Constituţia României trebuie să cuprindă norme clare prin care să se specifice mijloacele şi metodele de exercitare a unor competenţe ce ţin de suveranitatea statului român de către instituţiile Uniunii Europene şi, pe cale de consecinţă, condiţiile în care deciziile acestora sunt obligatorii pentru noi.

Ultima actualizare în Joi, 15 Septembrie 2011 07:28