Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
RAPORTUL INTRE DREPTUL INTERN SI TRATATELE INTERNATIONALE IN CONSTITUTIA POLONEZA

Autor: Malgorzata MASTERNAK-KUBIAK

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 62-65

Rezumat:

Problema aplicabilităţii normelor de drept internaţional în ordinea juridică naţională are o mare importanţă practică, în ultimii ani căpătând o semnificaţie majoră. Acest lucru rezultă şi din aceea că reglarea juridică afectează de fiecare dată mai puternic poziţia individului în calitate de subiect fundamental al tuturor drepturilor şi libertăţilor existente în viaţa socială.

Nu există normă de drept internaţional care să reglementeze eventualul conflict al acestui drept cu legile naţionale, astfel că orice opoziţie între cele două parţi este rezolvată practic de către Stat.

Principiul respectării dreptului internaţional a fost prevăzut în art. 9 al Constituţiei poloneze. Autoarea atrage însă atenţia asupra caracterului indeterminat al acestei dispoziţii, în sensul că ea nu permite să se precizeze dacă se referă la toate sursele de drept ale cetăţenilor. În consecinţă, legea poloneză trebuie să tindă la armonizarea dreptului intern cu dreptul internaţional.

Ultima actualizare în Joi, 15 Septembrie 2011 07:24