Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
CONSTATAREA NEINDEPLINIRII CONDITIEI SUSPENSIVE

Autor: Dionisie AFLOROAEI

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 195-205

Rezumat:

Condiţia suspersivă se întâlneşte relativ frecvent în practică, deoarece ea permite părţilor nu numai suspendarea efectelor unui act juridic ci şi pune în discuţie însuşi existenţa  actului juridic. Ea permite, în anumite condiţii, ca părţile să anticipeze asupra unor situaţii viitoare de care va depinde soarta actului juridic.

Probleme mai delicate apar în cazul în care părţile au omis stabilirea unui termen în care evenimentul ridicat la rang de condiţie va trebui să se realizeze. În ciuda dispoziţiilor Codului civil, este destul de dificil a stabili fie termenul după trecerea căruia s-ar putea afirma cu siguranţă că evenimentul nu se va mai întâmpla, fie termenul convenit tacit de către părţi pentru realizarea condiţiei. Aceste aspecte fac obiectul primei părţi a studiului de faţă.

În a doua parte am încercat să ne concentrăm asupra problemelor legate de comportamentul părţilor în legătură cu realizarea evenimentului, mai precis efectele condiţiei parţial realizate, precum şi efectele comportamentului culpabil al uneia din părţile contractante în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiei suspensive.

Ultima actualizare în Joi, 15 Septembrie 2011 08:18