Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
GRUPARILE DE INTERES ECONOMIC

Autor: Iolanda BOTI, Victor BOTI

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 181-191

Rezumat:

Articolul tratează o temă de actualitate pentru dreptul românesc, din perspectiva integrării sale legislative în Uniunea Europeană şi anume grupurile de interes economic şi grupurile europene de interes economic.

Legiuitorul român reglementează aceste grupuri prin Legea nr. 161/19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21 aprilie 2003.

Autorii îşi structurează articolul pe şapte secţiuni, menite să prezinte sub o formă generală aceste noi tipuri de grupări.

Astfel, în prima secţiune, este prezentată consacrarea legislativă din perspectivă comparativă, având în vedere şi legislaţia Franţei, a Germaniei, precum şi cea existentă la nivelul Uniunii Europene. Este de reţinut şi analiza lingvistică pe care o realizează autorii pornind de la terminologia folosită la nivelul legislaţiei altor ţări, implicit în cea europeană, cu privire la aceste grupuri. Astfel, autorii sesizează că legiuitorul român consacră prin lege termenul „grup”, iar în legislaţia din străinătate întâlnim consacrat termenul „grupare”.

În continuare, autorii analizează actul constitutiv al acestor grupări, oprindu-şi atenţia asupra elementelor de fond pe care trebuie să le cuprindă acesta: clauzele obligatorii sub sancţiunea nulităţii actului, părţile contractante, denumirea grupurilor, capitalul social, precum şi clauzele de funcţionare a grupurilor.

Autorii îşi opresc atenţia şi asupra modalităţilor de încetare a grupurilor, precum şi asupra fuziunii şi divizării acestora.

Personalitatea juridică a grupurilor constituie, de asemenea, un punct de analiză în cadrul articolului, care se încheie cu aprecierile practice asupra acestor grupuri.

Ultima actualizare în Joi, 15 Septembrie 2011 08:17