Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
ICHNEUMONIDE (INSECTA, HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) - ENDEMISME ROMANESTI IN CONTEXTUL FAUNISTIC EUROPEAN

Autor: Raoul CONSTANTINESCU, Irinel CONSTANTINESCU, Camil Stefan LUNGU-CONSTANTINESCU

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 75-82

Rezumat:

Lucrarea de faţă a fost realizată pe baza consultării bibliografiei integrale referitoare la fauna de ihneomonide semnalată până în prezent din România. Astfel, din cele 2581 specii cunoscute, un gen (Parablastus) şi 79 specii reprezintă endemite corologice româneşti (3,06%). Ele aparţin la 57 genuri din 14 subfamilii (tab. 1). Aceste specii au fost semnalate din diferite locuri de pe teritoriul ţării noastre şi aparţin la toate cele 5 provincii biogeografice cunoscute din România.

Din punct de vedere biogeografic, fauna României aparţine regiunii Palearctice, subregiunile Euro-Siberiană (supraprovincia Central-Europeană, cu provinciile Dacică, Panonică şi Moldavă), Ponto-Caspică (supraprovincia Ponto-Turanică, cu provincia Pontică) şi Mediteraneană (supraprovincia Submediteraneană Balcanică, cu provincia Moesică). Din subregiunea Euro-Siberiană au fost semnalate 36 de endemite: 27 din provincia Dacică, 1 din provincia Panonică şi 8 din provincia Moldavă; din subregiunea Mediteraneană 19 din provincia Moesică, iar din subregiunea Ponto-Caspică 15 din provincia Pontică. Alte endemite au fost semnalate din 2 sau 3 provincii.

Repartiţia speciilor de ihneumonide este neuniformă pe întinsul României. Astfel, 34,18% de specii se găsesc în zonele de deal şi podiş, 31,65% în câmpie, 11,39% în zona montană (carpatică) şi 6,33% se găsesc atât în zona de deal cât şi în cea de câmpie.

Ariile protejate (Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, rezervaţiile naturale „Valea lui David”, jud. Iaşi, „Hârboanca” jud. Vaslui, rezervaţia naturală de dune „Agigea”, jud. Constanţa, etc.), precum şi munţii Carpaţi reprezintă arii endemogene, datorită factorilor specifici ce determină ca o serie de populaţii să sufere modificări esenţiale, căpătând trăsături taxonomice noi, care pot duce la apariţia de noi specii.

Ultima actualizare în Joi, 15 Septembrie 2011 08:10