Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
Judecatorul comunitar si aplicabilitatea articolului 6 din Conventia europeana a drepturilor omului

Autor: Gabriela RUSU

Editura:  CUGETAREA

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 108-123

Rezumat:

Fără a fi parte la Convenţia europeană a drepturilor omului, în baza articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea „respectă drepturile fundamentale aşa cum sunt garantate [de acest instrument internaţional semnat de toate statele membre] şi aşa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, ca principii generale de drept comunitar”.

 În litigiile aflate pe rolul Curţii de Justiţie a Comunitaţilor Europene, părţile şi avocaţii generali invocă adesea articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Înainte de a analiza dacă dreptul la un proces echitabil, astfel cum este prevăzut de articolul 6 din Convenţie, a fost respectat, instanţa comunitară verifică dacă articolul 6 este aplicabil întrucât, potrivit prevederilor acestuia şi jurisprudenţei Curţii europene a drepturilor omului, garanţiile procesului echitabil trebuie respectate în faţa unui „tribunal” în ceea ce priveşte „drepturile şi obligaţiile cu caracter civil” sau „acuzaţiile în materie penală”, noţiuni considerate autonome de Curtea europeană a drepturilor omului. Este vorba de delimitarea sferei de aplicare a articolului 6, acţiune în care judecătorul de la Luxemburg ţine adesea seama de jurisprudenţa omologului său de la Strasburg, singurul în măsură să se pronunţe în cadrul convenţional. Alteori însă, ţinând seama de specificitatea construcţiei comunitare, judecătorul comunitar consideră necesar să adapteze anumite dispoziţii convenţionale, acest lucru putând crea divergenţe între cele două organe jurisdicţionale.

Dacă în prezent instanţa comunitară are libertatea de a aplica dreptul la un proces echitabil ca principiu general de drept comunitar, fără a se referi la articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi fără a fi ţinută în mod oficial de interpretarea dată de Curtea de la Strasburg, situaţia se va schimba odată cu intrarea în vigoare a noului „tratat de modificare” semnat la Lisabona în octombrie 2007 şi care prevede aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului.

 Download

Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Septembrie 2011 07:25