Plan strategic

I. INTRODUCERE  

        Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iasi (UMK) impartaseste valorile si principiile declaratiei de la Lima asupra Libertatii Academice si Autonomiei Institutiilor de Invatamant Superior (1988), precum si ale Magna Charta a Universitatilor Europene (Bologna, 1988), si Agentia Universitara a Francofoniei (AUF). La realizarea prezentului Plan strategic 2012 – 2016 s-au avut in vedere Strategia Lisabona, Programul National de Reforme, Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II (PNCDI-II).

       Universitatea s-a infiintat la 13 decembrie 1990, in cadrul Fundatiei de Cultura si Stiinta "Moldova" Iasi, devenind prima universitate particulara din Moldova. A fost acreditata prin Legea 137/2005. Absolventii Programului de studii universitare de licenta Drept sustin examenul de licenta in cadrul UMK. Absolventii programelor universitare de licenta autorizate mai recent (Comunicare si Relatii Publice) au dreptul sa sustina examenul de licenta in cadrul universitatilor cu care UMK a incheiat protocoale.

       Ne-am asumat de la inceput o vocatie europeana, urmand modelul marelui intelectual si om de stat Mihail Kogalniceanu. Prin intreaga activitate incercam sa onoram acest angajament moral.  

       Am dorit si am reusit sa construim o alternativa la invatamantul public, in contextul noii politici universitare din Romania democratica. In acelasi timp, consideram ca misiunea noastra este de a contribui, alaturi de invatamantul public, la crearea unor specialisti competitivi, pe plan national si international.

II. MISIUNEA UNIVERSITATII MIHAIL KOGALNICEANU

Misiunea Universitatii „Mihail Kogalniceanu” este aceea de a contribui la progresul cunoasterii, prin activitatile didactice si de cercetare, de a raspandi valorile unui invatamant superior liber si pluralist, de a contribui la progresul societatii romanesti prin formarea unor specialisti competitivi.

Dupa 1990, ne-am asumat aceasta misiune impunandu-ne drept o alternativa la invatamantul superior public, in paralel cu stabilirea unor relatii de cooperare cu institutii de invatamant si cercetare de stat sau private, din Iasi si din alte centre universitare ale tarii. Totodata, Universitatea „Mihail Kogalniceanu” si-a dezvoltat o puternica dimensiune internationala si europeana, prin activitatea stiintifica a corpului profesoral si prin cooperarea cu universitati de prestigiu din strainatate.

Consideram ca studentul este partenerul nostru in cadrul actului educational si promovam un cadru de dialog deschis si participativ atat in ceea ce priveste aspectele curriculare, cat si in alte domenii de interes pentru studenti. Universitatea „Mihail Kogalniceanu” va ramane o entitate dinamica, adaptata schimbarilor din societatea romaneasca, inclusiv celor de pe piata muncii, prin inserarea experientei profesionistilor in activitatea academica.

Suntem o Universitate ieseana. Incercam sa onoram traditia intelectuala a capitalei culturale a Moldovei prin demersurile noastre academice si suntem un partener activ in proiectele de dezvoltare a Iasului si a regiunii.

Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iasi este o Universitate centrata pe educatie. Alaturi de misiunea Educationala, UMK isi asuma o misiune de cercetare stiintifica si culturala, cu larga recunoastere in comunitatea locala, nationala si internationala.

Principalele   obiective   ale   UMK, pentru   indeplinirea misiunii asumate,   sunt:

  • formarea   specialistilor   cu   pregatire   superioara   in   domeniile   de   studiu prevazute   de   documentele   oficiale   nationale   si   europene;
  • modelarea   armonioasa   a   personalitatii   studentilor,   punandu-le   in valoare  creativitatea   si   favorizand   deplina   lor   dezvoltare;
  • dezvoltarea   continua   a   cercetarii   stiintifice,   la   nivelul   standardelor internationale   contemporane,   urmarindu-se   afirmarea   performantelor stiintifice ale   membrilor   comunitatii   academice,   prin   participarea acestora la activitatile comunitatii internationale si la cooperarea interuniversitara;
  • ameliorarea   permanenta   a   activitatilor   didactice   si  de   cercetare   stiintifica;

pentru   integrarea   cu   succes,   din   punct   de   vedere structural, calitativ si economic,  in  sistemul  european  de  invatamant  superior,  incat  sa  devina  o universitate de prestigiu pe plan national si international.


III. STRATEGIA

1. OBIECTIVE STRATEGICE

1.1. Educatie

-Integrarea Universitatii Mihail Kogalniceanu din Iasi in spatiul european al invatamantului superior, precum si continuarea afirmarii statutului sau special de pe piata locala si nationala a educatiei si formarii profesionale;
- Regandirea procesului de colaborare cu universitatile particulare si de stat, pentru a da expresie exigentelor crearii unui invatamant de calitate in care statul se implica indiferent de natura juridica a institutiei de invatamant superior (de stat sau privata).
-Reconsiderarea statutului corpului profesoral al universitatii in societatea civila;
-Cresterea rolului componentei salariale in sistemul motivational al personalului universitatii;
-Dezvoltarea obiectivelor strategice existente cu scopul atingerii unui nivel de excelenta a instructiei si educatiei universitare si de eficienta maxima a utilizarii resurselor financiare si umane;
-Identificarea si dezvoltarea avantajelor competitive, in scopul cresterii cererii educationale, atragerea de studenti din strainatate;
-Accentuarea deschiderii spre mediul institutional si economic pentru a dobandi recunoasterea expertizei corpului profesoral si, implicit, integrarea scolii in traiectul societatii informationale;
-Crearea si sustinerea permanenta a legaturilor de cooperare cu universitati de profil din UE, SUA, Canada, s.a.
-Recunoasterea si recompensarea activitatii studentilor cu rezultate deosebite, inclusiv prin premii si reduceri de taxa sau burse;

1.2. Cercetare stiintifica

-Integrarea activitatii de cercetare a Universitatii Mihail Kogalniceanu in spatiul european al cercetarii stiintifice;
-Reconsiderarea viziunii asupra activitatii de cercetare prin acordarea unei ponderi mai mari aspectului de diseminare a rezultatelor cercetarii in mediile profesionale.
-Dezvoltarea mediului institutional favorabil stimularii creativitatii intregului corp profesoral, atragerii tinerilor valorosi, mentinerii cercetatorilor cu valente internationale si apropierii profesorilor de renume din universitatile occidentale;
-Crearea si diversificarea programelor de master;
-Imbunatatirea nivelului de recunoastere CNCSIS a publicatiilor UMK

1.3. Deschiderea catre mediul economico-social

-Incheierea de noi contracte de practica in sanul institutiilor cu potential de angajare a absolventilor UMK;
-Realizarea unui regulament de practica si a unor proceduri de angajare – sub forma voluntariatului – pentru a asigura studentilor merituosi un an de experienta profesionala, pana la terminarea studiilor;
-Integrarea studentilor UMK pe piata muncii prin intermediul activitatilor auxiliare ale cadrelor didactice, in mediul socio-economic;
-Intarirea impactului social si al gradului de recunoastere profesionala a cadrelor didactice.

1.4. Managementul calitatii

-Perfectionarea si informatizarea sistemului de autoevaluare si evaluare interna a programelor de studii si a activitatii de cercetare stiintifica;
-Elaborarea unui Manual al Calitatii pentru UMK;
-Elaborarea unor noi parametri calitativi de apreciere a activitatii didactice si stiintifice;
-Corelarea performantei didactice si stiintifice cu retributia salariala;
-Monitorizarea pierderilor pe parcursul studiilor si elaborarea de masuri pentru contracararea acestora;

1.5 Managementul resurselor materiale si financiare

-Strategia manageriala se pregateste pentru a face in viitor separarea componentei academice de cea administrativa si pe continuarea procesului de descentralizare a activitatilor la nivelul facultatilor si catedrelor/departamentelor;
-Perfectionarea cadrul organizatoric;
-Conducerea academica elaboreaza, adopta si evalueaza strategiile de dezvoltare ale UMK, iar conducerea administrativa aplica politicile adoptate; -Accentul va cadea pe gestionarea optima a resurselor existente si atragerea de noi fonduri;
-Este necesara o crestere anuala de cel putin 10% a fondurilor de care dispune UMK, astfel incat pe aceasta baza sa se asigure cresterea performantelor didactice, stiintifice si a activitatilor sociale;

1.6 Managementul resurselor umane

-Continuarea politicii de sprijin acordat cadrelor didactice ale Universitatii “Mihail Kogalniceanu” pentru perfectionarea prin sistemul de doctorate, masterate, cursuri postuniversitare organizate in tara sau in strainatate.
-Scoaterea la concurs a unor posturi de profesor, conferentiar, lector si preparator, mai ales la specializarile pentru care urmeaza a se depune dosarul de acreditare.
-Promovarea unei politici de incurajare si sprijinire a cadrelor didactice de a-si elabora cursuri sau de a le republica, revazute si reintregite, de asa natura incat toate disciplinele sa fie acoperite din acest punct de vedere.

1.7 Strategia departamentelor functionale

-Permanentizarea auditului managerial si financiar;
-Consolidarea si extinderea bazei materiale existente si utilizarea acesteia si in scopuri comerciale;
-Restructurarea organizatorica, in vederea unei folosiri mai eficiente a resurselor umane, materiale si financiare;
-Intarirea rolului Depatamentului Informatic in vederea implementarii sistemului informatic de management universitar la nivelul secretariaelor, contabilitatii si conducerii;
-Dezvoltarea infrastructurii pentru activitatea editoriala, publicistica si de documentare;
-Fluidizarea activitatii de recunoastere a creditelor transferabile;
-Initierea activitatii de colectare a informatiilor despre absolventii UMK, in cadrul Centrului de consiliere si orientare in cariera ;
-Imbunatatirea sistemului de comunicare, prin imbunatatirea activitatii Departamentului Imagine

Revizuirea periodică a obiectivelor, structurii şi strategiilor în funcţie de impactul factorilor de mediu economic şi legislativ asupra gradului de îndeplinire a misiunii.


Last Updated on Wednesday, 06 May 2015 10:45