Organigrama UMK 2014-2015 <descarca aici>


Anexa la organigrama <descarca aici>


Universitatea „Mihail Kogalniceanu”

Rector - Lect. univ. dr. Bogdan-Michael CIUBOTARU                                       

Facultatea de Drept

Cursuri de zi cu durata de 3 sau 4 ani, in functie de specializare
Studii universitare de licenta, specializarile:

-Drept (4 ani)
-Comunicare si relatii publice (3 ani)


Facultatea este organizata pe departamente, care cuprind cadre didactice pe familii de discipline si realizeaza activitati de invatamant si cercetare stiintifica:

Departamentul de Drept si stiinte sociale si umaniste

Pentru atestarea competentelor lingvistice ale studentilor si absolventilor functioneaza Compartimentul lingvistic.

SENATUL UNIVERSITATII

Organismele de conducere ale Universitatii „Mihail Kogalniceanu” sunt eligibile si se confirma de catre Senat. De asemenea, conducerea academica a Universitatii este infaptuita tot de Senat.
Studentii reprezinta minim 25% din numarul membrilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie este structura de conducere operativa a universitatii care aplica deciziile strategice ale Senatului universitar, guvernand activitatea administrativ-economica si patrimoniala a Universitatii si care asigura caracterul antreprenorial al acesteia. Consiliul de Administratie sustine planul strategic de dezvoltare a Universitatii elaborat de Rector.

Consiliul de administratie este alcatuit din 5-7 membri numiti de  Adunarea generala a membrilor fondatori ai Universitatii „Mihail Kogalniceanu” Iasi, cu un mandat de 4 ani si este condus de Presedinte, desemnat prin Carta universitara.

CONSILIUL FACULTATII

Consiliul profesoral al facultatii este format din Decan (ca presedinte), secretar stiintific, director de studii, directori de departament, alte cadre didactice titulare alese, studenti.
• Toate detaliile privind organizarea invatamantului, structura si conducerea Universitatii, atributiile si activitatea organismelor de conducere, statutul membrilor comunitatii academice sunt stipulate in CARTA Universitatii si regulamentele corespunzatoare.

Membrii Senatului:

1. Lect. univ. dr. Lucian DIRDALA - Presedintele Senatului

2. Lect. univ. dr. Teodora PLAESU - Membru

3. Lect. univ. dr. Irina APETREI -Membru

4. ect. univ. dr. Catalin DRACSINEANU - Membru

5. Lect. univ. dr. Dionisie AFLOROAEI – Membru

6. Lect. univ. drd. Andra RUHS – Membru

Studenti:

7.Mihai-Andrei CIOBOTARU - anul IV Drept

8. Valentina-Luminita HARTINGHER - anul III Drept

Membrii de onoare

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE

Prof. univ. dr. Grigore THEODORU

Conf. univ. dr. Mihai DORIN

Consiliul de administratie

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE - Presedinte

Lect.dr. Crina VERGA

Jurist Dionisie AFLOROAEI

Economist Laurentiu Eduard CIOCIOIU

Lect. dr. Irina APETREIMembrii Consiliului Facultatii

1. Lect.univ.dr. Rodica PANAINTE - Prodecanul Facultatii de Drept  

2. Lect.univ.dr. Florentina POPA - Membru

3. Lect.univ.dr. Roxana-Mihaela PRISACARIU - Membru

4. Lect.univ.drd. Andra RUHS - Membru

5. Lect. univ. dr. Bogdan-Michael CIUBOTARU - Membru

6. Lect.univ.drd. Crina VERGA - Membru

Studenti:

7. Manuela-Maria BOUROS (anul III - Drept)

8. Dana DANESCU (anul III Comunicare si Relatii Publice)

9. Emilian-Corneliu HAMCIUC (anul III - Drept)


Departamentul de Drept si Stiinte Socio Umane

Director - Lect. dr. Irina APETREI

Secretar stiintific - Lect. dr. Irina CEHAN

Secretar - Lect. dr. Crina VERGA

Membri:

Prof. dr. Calin SCRIPCARU

Conf. dr. Cristian SANDACHE

Conf. dr. Antonio Stefan SANDU

Lect. dr. Bogdan Michael CIUBOTARU

Lect. dr. Lucian Dumitru DIRDALA

Lect. dr. Dionisie AFLOROAEI

Lect. dr. Mihai COVALCIUC

Lect. dr. Catalin DRACSINEANU

Lect. dr. Roxana Elena LAZAR

Lect. dr. Rodica PANAINTE

Lect. dr. Eleonora Teodora PLAESU

Lect. dr. Florentina POPA

Lect. dr. Mihaela-Roxana PRISACARIU

Lect. drd. Andra RUHS


COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII A UNIVERSITATII „MIHAIL KOGALNICEANU”

Presedinte - Lect. univ. dr. Bogdan-Michael CIUBOTARU

Lect. dr. Dionisie AFLOROAEI - membru

Student Stefan Catalin TROFIN - membru 

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII A FACULTATII DE DREPT

Presedinte Lect.univ.dr. Rodica PANAINTE
Lect.univ.drd. Andra RUHS - membru
Lect.univ.dr. Lucian DIRDALA - membru


COMISIA DE ETICA

Presedinte Lect. dr. Dionisie AFLOROAEI 

Lect.univ.dr. Florentina POPA - Membru

Student – Emilian-Corneliu HAMCIUC – Drept anul III - Membru

DIRECTIA DE RELATII EXTERNE, STRATEGII SI PROGRAME

Conf.univ.dr. Stefan-Antonio SANDU

CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA

Lect.univ.dr. Roxana PRISACARIU
Lect.univ.drd. Andra RUHS
Lect. dr. Florentina POPA

COMISIA DE AUDIT INTERN

Lect.univ.dr. Rodica PANAINTE - Presedinte
Lect.univ.dr. Elena-Roxana LAZAR - Membru

images/documente/acte_normative/orgumkanexa.pdf

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 09:10