Publicatii periodice


A aparut numarul 4/2011 al Revistei romane de dreptul muncii

"Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 4/2011" prezintă o structură axată pe aspecte de maxim interes în domeniu: Studii. Discuţii. Comentarii; Jurisprudenţă comentată; Practică judiciară; Spaţiul European. Ramură dinamică a dreptului, oglindă a transformărilor economice şi sociale, prezentând interes pentru o sferă extinsă de persoane, dreptul muncii are o reală tribună de dezbateri în paginile acestei reviste menite să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide, sprijin în crearea unui cadru legislativ modern, la aplicarea uniformă a dispoziţiilor legale şi la orientarea jurisprudenţială în pronunţarea unor soluţii corecte.

"Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 4/2011" găzduieşte în paginile ei discuţii şi dezbateri pe marginea noilor dispoziţii legale sau a proiectelor de acte normative, prezentări şi comentarii ale unor hotărâri judecătoreşti şi decizii ale Curţii Constituţionale, familiarizând consultanţii ei cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi jurisprudenţa străină, evidenţiind corelaţiile şi deosebirile înfăptuirii sau menţinerii concordanţei cu acestea a dreptului din ţara noastră.

Cuprins
A aparut numarul 3/2011 al Revistei romane de drept european

Necesitate obiectivă în bibliografia juridică autohtonă, "Revista română de drept european" se constituie într-o abordare practică a dinamismului evoluţiei unei discipline de drept, a cărei autonomie a căpătat o consistenţă incontestabilă şi a cărei semnificaţie a sporit prin prisma armonizării treptate şi ireversibile a legislaţiei române cu aquis-ul comunitar. Într-adevăr, armonizarea legilor, dispoziţiilor de aplicare şi a practicilor administrative naţionale constituie cea mai bună metodă în vederea eliminării obstacolelor în calea schimburilor economice, oprelişti contrare dreptului comunitar şi realizării pieţei comune.

Conceput să răspundă nevoii de cunoaştere atât din partea juriştilor, cât şi a publicului larg, în sensul aprofundării normelor comunitare în domenii dintre cele mai variate, de la eliminarea restricţiilor în calea libertăţii comerţului până la politicile sectoriale şi definirea noului statut al entităţii politico-juridice - aşa-numita Europă a cetăţenilor - periodicul include în structura sa două secţiuni esenţiale : "Doctrină" şi "Jurisprudenţa instanţelor comunitare".

Cuprins


A aparut numarul 6-7/2011 al Revistei "Buletinul Casatiei"

Buletinul Casaţiei nr. 6-7 propune cele mai semnificative decizii pronunţate de instanţa supremă.

Secţiile Unite
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2011 pronunţată în recurs în interesul legii

Deciziile de speţă publicate în rubrica Jurisprudenţă sunt structurate astfel:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal (Drept administrativ, Drept vamal) – 3 decizii
Secţia civilă şi de proprietate intelectuală (Drept civil) – 2 decizii
Secţia comercială (Drept comercial, Drept procesual civil) – 6 decizii
Secţia penală (Drept penal, Drept procesual penal) – 4 decizii

CuprinsA aparut numarul 5/2011 al Revistei "Curierul Judiciar"

Numărul de Mai al "Revistei Curierul Judiciar" debutează cu Editorialul semnat de prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Poate primul-ministru să fie şi ministru interimar?: "…calitatea de ministru-interimar o poate avea oricare alt membru al Guvernului, cu excepţia primului-ministru. Este inacceptabil, prin prisma logicii juridice, dar şi al unor exigenţe de natură morală, să se considere că o persoană poate, în acelaşi timp, să deţină două funcţii: una prin care să realizeze o activitate şi a doua prin care să coordoneze, ca şef al organului colegial, prima activitate".

Gheorghe Florea răspunde în cadrul rubricii Dialoguri la câteva întrebări despre prezentul şi viitorul avocaturii din România. Rubrica este realizată în colaborare cu Juridice.ro.

Rubrica Curier legislativ subliniază cele mai importante modificări legislative din perioada 18 aprilie - 20 mai 2011, incluzând deciziile CEDO, excepţiile de neconstituţionalitate admise, RIL-urile admise şi publicate, precum şi o selecţie a actelor publicate în Monitorul Oficial al României.

Alina Ivan comentează decizia CEDO în cauza Akbar c. Romania, hotărâre care vine să sublinieze faptul că România este în totalitate depăşită de gravitatea problemelor privind condiţiile de detenţie şi că o reformă a sistemului de justiţie, implicit a sistemului penitenciar, ar fi bine-venită.

• Dreptul afacerilor

- comentariul unei decizii a Curţii de Apel Timişoara, Secţia comercială realizat de Judecător dr. Anca Buta cu privire la părţile în cadrul acţiunilor privind anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, în perioada suspectă.
- articolul semnat de consilier juridic drd. Brânduşa-Gabriela-Mona Angheni conţine o serie de consideraţii privind particularităţile actului constitutiv al societăţilor cooperative: fondatorii, conţinutul, clauzele facultative, statutul societăţii şi forma actului constitutiv.

• Drept privat

- comentariul unei decizii a Tribunalul Vaslui, Secţia civilă, realizat de conf. univ. dr. Milena Tomescu referitor la modalitatea în care trebuie analizată schimbarea condiţiilor avute în vedere la încredinţarea minorului şi respectarea garanţiilor procedurale impuse de art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului.
- articolul semnat de conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcăş Costea vizează protecţia socială a lucrătorilor migranţi, tratând dispoziţiile aplicabile prestaţiilor de boală, maternitate şi invaliditate din perspectiva unor regulamente ale Comisiei Europene.

• Drept public

- în cadrul acestei rubrici, dr. Aurelia Cotuţiu realizează o analiză cuprinzătoare a regimului juridic al înregistrării în România a autovehiculelor înmatriculate în statele membre ale Uniunii, cumpărate şi înmatriculate ţară, cu privire specială asupra taxei pe poluare, în corelare cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, respectiv Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene. Articolul prezintă legislaţia română şi europeană în domeniu, jurisprudenţă relevantă, precum şi unele aspecte procedurale.

• Drept penal

- Procuror Cristian-Valentin Ştefan comentează o decizie a Curţii de Apel Târgu Mureş, concluzionând că infracţiunea de ucidere din culpă este mai gravă dacă se săvârşeşte ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anume activităţi.
- articolul semnat de Judecător Mihai Tudoran tratează problema condiţionării posibilităţii efectuării de interceptări şi înregistrări audio sau video asupra raportului avocat-client in procesul penal de înştiinţarea prealabilă a decanului baroului din care avocatul respectiv face parte.
Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CEDO, CJUE, IPI - martie 2011.

În cadrul rubricii IADUER, realizată de Mihai Banu şi conf. univ. dr. Mihai Şandru, este analizată trimiterea preliminară într-o cauză penală, imaginea justiţiabilului şi imaginea justiţiei, cu privire specială asupra cauzei Nilaş şi alţii, C-248/11.

ELSA Bucureşti prezintă cele două şcoli de vară internaţionale organizate de asociaţie, reunite în proiectul Let`s Make Law Better This Summer!, şcoli ce se vor axa pe aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale tinerilor cu privire la domeniul dreptului umanitar şi cel al dreptului financiar-bancar. Cele două şcoli de vară se vor desfăşura simultan în perioada 18-29 iulie 2011, Poiana Braşov.

Cuprins

A aparut numarul 3/2011 al Revistei Romana de Dreptul Muncii

"Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 3/2011" prezintă o structură axată pe aspecte de maxim interes în domeniu: Studii. Discuţii. Comentarii; Jurisprudenţă comentată; Practică judiciară; Spaţiul European. Ramură dinamică a dreptului, oglindă a transformărilor economice şi sociale, prezentând interes pentru o sferă extinsă de persoane, dreptul muncii are o reală tribună de dezbateri în paginile acestei reviste menite să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide, sprijin în crearea unui cadru legislativ modern, la aplicarea uniformă a dispoziţiilor legale şi la orientarea jurisprudenţială în pronunţarea unor soluţii corecte.


"Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 3/2011" găzduieşte în paginile ei discuţii şi dezbateri pe marginea noilor dispoziţii legale sau a proiectelor de acte normative, prezentări şi comentarii ale unor hotărâri judecătoreşti şi decizii ale Curţii Constituţionale, familiarizând consultanţii ei cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi jurisprudenţa străină, evidenţiind corelaţiile şi deosebirile înfăptuirii sau menţinerii concordanţei cu acestea a dreptului din ţara noastră.


Cuprins


A aparut numarul 6/2011 al Revistei Dreptul

Cuprins

A aparut numarul 1/2011 al Revistei de Drept Public

"Revista de Drept Public" este editată împreună cu Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu"şi apare trimestrial, adresându-se tuturor categoriilor de specialişti din domeniul Dreptului Public, cărora le pune la dispoziţie informaţii de actualitate şi soluţii la problemele concrete, punctuale cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Dinamismul normelor de drept public este o realitate de necontestat. Trăim vremuri în care schimbările de natură legislativă, practica de stat, în general, practica parlamentară, prezidenţială şi guvernamentală, în special, capătă noi conotaţii de la o zi la alta. Problemele care se ridică sub toate aspectele atât din perspectiva legislaţiei, cât şi a jurisprudenţei prezintă un interes deosebit în măsura în care sunt reflectate "la cald".

"Revista de Drept Public" a devenit un instrument de lucru obligatoriu pentru practicienii din administraţia publică, pentru avocaţi şi magistraţi, revista fiind una dintre cele mai importante surse pentru îmbogăţirea cadrului legislativ şi instituţional.

Cuprins


A aparut numarul 5/2011 al Revistei Dreptul

Uniunea Juristilor din Romania editeaza revista "DREPTUL", publicatie lunara de doctrina si practica judiciara.

Cu o aparitie neintrerupta de peste 130 de ani, revista "DREPTUL" este in prezent cea mai prestigioasa publicatie de drept romaneasca.

In cele peste 250 de pagini ale fiecarei aparitii sunt supuse analizei si dezbaterii probleme majore din principalele ramuri ale dreptului, sunt aduse in atentie si comentate noi acte normative.

Cuprins

A aparut numarul 2/2011 al Revistei Romane de Drept European

Necesitate obiectivă în bibliografia juridică autohtonă, Revista română de drept european se constituie într-o abordare practică a dinamismului evoluţiei unei discipline de drept, a cărei autonomie a căpătat o consistenţă incontestabilă şi a cărei semnificaţie a sporit prin prisma armonizării treptate şi ireversibile a legislaţiei române cu aquis-ul comunitar. Într-adevăr, armonizarea legilor, dispoziţiilor de aplicare şi a practicilor administrative naţionale constituie cea mai bună metodă în vederea eliminării obstacolelor în calea schimburilor economice, oprelişti contrare dreptului comunitar şi realizării pieţei comune.


Conceput să răspundă nevoii de cunoaştere atât din partea juriştilor, cât şi a publicului larg, în sensul aprofundării normelor comunitare în domenii dintre cele mai variate, de la eliminarea restricţiilor în calea libertăţii comerţului până la politicile sectoriale şi definirea noului statut al entităţii politico-juridice - aşa-numita Europă a cetăţenilor - periodicul include în structura sa două secţiuni esenţiale : Doctrină şi Jurisprudenţa instanţelor comunitare.

CuprinsA aparut numarul 5/2011 al Revistei de Drept Comercial

"Revista De Drept Comercial" este o publicatie lunara in care sunt tratate cele mai actuale probleme care intereseaza domeniul comercial, de catre distinsi profesori universitari, magistrati, avocati, specialisti.
Veti gasi:
-probleme privind: dreptul comercial; dreptul comertului international; dreptul fiscal; dreptul afacerilor; dreptul bancar; dreptul maritim;
-jurisprudenta comerciala romana si straina, comentata si necomentata; medalioane deosebit de interesante privind domeniul comercial, piata, viata judiciara etc.;
-bibliografie in care sunt prezentate succint lucrari juridice;
-recenzii, simpozioane, varia;
-legislatie.
Cu o aparitie neintrerupta de 20 ani, "Revista De Drept Comercial" este in prezent cea mai prestigioasa si solicitata publicatie de drept comercial din Romania. Revista se difuzeaza prin abonament. Revista contine circa 192 pagini.

"Revista de drept comercial nr.5" cuprinde: modificarea codului muncii legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003.

Cuprins


A aparut numarul 4/2011 al revistei Curierul Judiciar

Editorialul din acest numar al Revistei Curierul Judiciar este semnat de judecator Tudorel Toader, Controverse privind desemnarea judecatorilor constitutionali: „Pornind de la competentele conferite Curtii Constitutionale din Romania, de a solutiona si conflictele juridice de natura constitutionala, conflicte ce se pot ivi intre cele trei puteri ale statului – legislativa, executiva si judecatoreasca, precum si de la elementele de drept comparat, in ceea ce ne priveste, consideram ca la desemnarea judecatorilor constitutionali ar trebui sa participe si puterea judecatoreasca”. Mai multe...

Cuprins

A aparut numarul 1/2011 al Revistei de Drept Penal

Cuprins

A aparut numarul 4/2011 al revistei Buletinul Casatiei

Numărul 4/2011 al revistei „Buletinul Casaţiei” propune un articol interesant referitor la noţiunea de „bun” în jurisprudenţa CEDO, două decizii în interesul legii publicate în lunile februarie şi martie 2011, precum şi cele mai semnificative decizii de speţă pronunţate de instanţa supremă.

Doctrină
Perspective ale noţiunii autonome de „bun” în jurisprudenţa CEDO, înainte şi după Cauza Atanasiu, Poenaru, Solon contra României din 12 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 778 din 22 noiembrie 2010 – articol scris de dna judecător Carmen Negrilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  Secţia civilă şi de proprietate intelectuală

Decizii în interesul legii
Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010 (M.Of. nr. 126 din 18 februarie 2011)
Decizia nr. 5 din 20 septembrie 2010 (M.Of. nr. 223 din 31 martie 2011)

Deciziile de speţă publicate în rubrica Jurisprudenţă sunt structurate astfel:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal – 3 decizii
Secţia civilă şi de proprietate intelectuală – 2 decizii
Secţia comercială – 6 decizii
Secţia penală – 6 decizii

Revista Buletinul Casaţiei pune la dispoziţia cititorilor mai multe instrumente de căutare:
- cuprins – în limbile română, engleză şi franceză
- index alfabetic – cu trimitere la numărul de ordine al deciziilor
- lista cronologică a deciziilor – cu trimitere la numărul de pagină.

Cuprins

A aparut numarul 4/2011 al Revistei Dreptul

Cuprins

A aparut numarul 1/2011 al Revistei Romane de Drept European

Necesitate obiectivă în bibliografia juridică autohtonă, Revista română de drept european se constituie într-o abordare practică a dinamismului evoluţiei unei discipline de drept, a cărei autonomie a căpătat o consistenţă incontestabilă şi a cărei semnificaţie a sporit prin prisma armonizării treptate şi ireversibile a legislaţiei române cu aquis-ul comunitar. Într-adevăr, armonizarea legilor, dispoziţiilor de aplicare şi a practicilor administrative naţionale constituie cea mai bună metodă în vederea eliminării obstacolelor în calea schimburilor economice, oprelişti contrare dreptului comunitar şi realizării pieţei comune.


Conceput să răspundă nevoii de cunoaştere atât din partea juriştilor, cât şi a publicului larg, în sensul aprofundării normelor comunitare în domenii dintre cele mai variate, de la eliminarea restricţiilor în calea libertăţii comerţului până la politicile sectoriale şi definirea noului statut al entităţii politico-juridice - aşa-numita Europă a cetăţenilor - periodicul include în structura sa două secţiuni esenţiale : Doctrină şi Jurisprudenţa instanţelor comunitare.


CuprinsA aparut numarul 2/2011 al Revistei Romane de Dreptul Muncii

Ramură dinamică a dreptului, oglindă a transformărilor economice şi sociale, prezentând interes pentru o sferă extinsă de persoane, dreptul muncii are o reală tribună de dezbateri în paginile acestei reviste menite să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide, sprijin în crearea unui cadru legislativ modern, la aplicarea uniformă a dispoziţiilor legale şi la orientarea jurisprudenţială în pronunţarea unor soluţii corecte.  

Revista română de dreptul muncii găzduieşte în paginile ei discuţii şi dezbateri pe marginea noilor dispoziţii legale sau a proiectelor de acte normative, prezentări şi comentarii ale unor hotărâri judecătoreşti şi decizii ale Curţii Constituţionale, familiarizând consultanţii ei cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi jurisprudenţa străină, evidenţiind corelaţiile şi deosebirile înfăptuirii sau menţinerii concordanţei cu acestea a dreptului din ţara noastră. 

Revista prezintă o structură axată pe aspecte de maxim interes în domeniu: Studii. Discuţii. Comentarii; Jurisprudenţă comentată; Practică judiciară; Spaţiul European.

Cuprins

A aparut numarul 1/2011 al Revistei Romane de Jurisprudenta

Începând cu primul număr din acest an, Revista Română de Jurisprudenţă îşi întâmpină cititorii cu o nouă structură, menită a face revistă mai dinamică şi mai utilă, mai apropiată de practicienii dreptului şi de nevoile lor, oferindu-le în acelaşi timp suport şi pentru abordări teoretice, care să pornească de la jurisprudenţă şi să se întoarcă la jurisprudenţă pentru a o ajuta în limpezire şi unificare.

Astfel, doamna judecător Mihaela Tăbârcă, în calitate de redactor-şef al revistei, alături de domnul Gheorghe Buta, în calitate de director, şi de colegiul de redacţie, reprezentat de profesionişti ai diverselor ramuri de drept (drept civil, comercial, administrativ, penal ş.a.), au convingerea că prin noua structură revista va deveni o tribună a dezbaterilor de natură jurisprudenţială din România, contribuind în final la unificarea jurisprudenţei.

Prima dintre noutăţi o constituie editorialul publicat în fiecare număr al RRDJ, editorial care va fi semnat de personalităţi marcante ale vieţii juridice din România.

Noua configurare a revistei este una în care comentariile – fie ele explicative, aprobative sau critice – sunt preponderente, însoţind majoritatea speţelor publicate în fiecare număr al revistei.

Totodată, se cuvine a fi semnalată inaugurarea unei rubrici noi – DEZBATERI RRDJ – care cuprinde sinteze de jurisprudenţă pe probleme de drept concrete, precum şi articole, dezbateri sau puncte de vedere cu privire la aspecte de actualitate ale jurisprudenţei instanţelor.

Cuprins


A aparut ultimul numar al Revistei "Curierul Judiciar"

Numărul 3/2011 al Revistei Curierul Judiciar debutează cu Editorialul semnat de conf. univ. dr. Ştefan Deaconu, « Dreptul de a ne revizui Constituţia »: „Oare, cetăţenii au dreptul de a cere revizuirea Constituţiei? Sunt ei în măsură să aprecieze cu privire la ceea ce este şi ceea ce ar trebui să conţină o Constituţie? Un jurist francez aprecia la începutul secolului al XX-lea că «Oricare ar fi autoritatea morţilor, ea n-ar putea înlănţui pe cei vii. Suveranitatea naţională nu este a oamenilor de altădată, ci a celor de azi. Un popor are un drept imprescriptibil la revizuirea Constituţiei»”. Mai multe...

Cuprins

Last Updated on Friday, 18 January 2013 08:19