Noi titluri in Biblioteca UMK

"Noul Cod civil. Vol. I. Art. 1-1163" - Viorel TERZEA

Lucrarea "Noul cod civil adnotat", conceputa in doua volume, isi propune sa contribuie la o cunoastere aprofundata si o aplicare unitara a dispozitiilor Noului cod civil.

Prezenta lucrare s-a realizat prin valorificarea unei ample jurisprudente, avand rolul de a asigura o explicitare a normelor legale, plecand de la premisa ca Noul cod civil a integrat pe cale legislativa o serie de solutii jurisprudentiale.

Totodata jurisprudenta selectata a avut in vedere si necesitatea solutionarii conflictelor de legi in timp, in conditiile in care pentru o serie de institutii juridice vor mai fi aplicabile, pentru o perioada mai mare sau mai mica de timp, dispozitiile Codului civil de la 1864, astfel cum se prevede in normele tranzitorii din Legea nr.71/1991.

De asemenea in cuprinsul lucrarii este prezentata si jurisprudenta Curtii Europene a Dreptului Omului, precum si extrase din doctrina de specialitate (inclusiv comentarii privind Noul cod civil), care au ca scop de a ajuta practicianul în procesul de aplicare a dispozitiilor Noului cod civil.


"Tratat de procedura penala. Partea generala. Vol. I" - Gheorghita MATEUT

Dupa cateva amanari succesive ale finalizarii si editarii ei, lucrarea - cu titlul de tratat de procedura penala in patru volume - are, in prezent, aptitudinea de a fi incorporat toate evolutiile doctrinei si jurisprudentei penale contemporane, precum si modificarile aduse legii fundamentale, legilor organice si a unui numar important de legi speciale cu implicatii asupra procesului penal si a procedurii penale interne, toate acestea cu multiple referinte de drept european si de drept comparat. Dincolo de analiza si valorificarea tuturor textelor procedurale interne, lucrarea pozitioneaza procesul penal roman intr-un context european, locatie aleasa de autor pentru a permite comparatii cu alte sisteme procedurale, atat dintre cele apartinand sistemului romano-germanic sau nordic, cat si dintre cele apartinand sistemului common law, in varianta continentala sau americana, de natura să-i ajute atat pe teoreticienii, cat si pe practicienii romani sa inteleaga evolutia cronologica sau fundamentul unor institutii procedurale, precum si ratiunile mentinerii, combinarii, optimizarii sau imprumutarii lor. De asemenea, pornind de la premisa ca textele Conventiei Europene a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale reprezinta fagurele din a carui rigurozitate geometrica ar trebui sa-si extraga seva toate principiile unui proces penal echitabil, precum si de la ideea ca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului reprezinta „autoritatea de lucru interpretat” pentru jurisdictiile nationale, prezentul tratat propune, pe de o parte, o analiza largita a principiilor procedurii penale romane, prin trimitere la textele Conventiei, iar, pe de alta parte, indeamna la o seriozitate mai mare a actului de justitie intern, tratatul valorificand, in continutul sau, un numar semnificativ de texte, motivari si concluzii din cuprinsul hotararilor CEDO, inclusiv a celor foarte recente privind Romania, unele nepublicate inca in Monitorul oficial.


"Noul Cod civil si reglementarile anterioare" - Mona Maria PIVNICERU

Pana la publicarea marilor comentarii si tratate pe marginea Codului civil, Editura Hamangiu va ofera acest instrument simplu si practic, care va ajuta sa faceti singuri propria analiza comparativa intre textele noului Cod si reglementarile anterioare. Sub fiecare articol al Codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil. Fara a mai fi nevoiti sa caute prin alte zeci de carti, juristii vor putea astfel sa citeasca in paralel noile si vechile dispozitii legale si sa identifice mai usor reglementarile care au fost perpetuate si in noul cod civil si elementele de noutate aduse prin acesta.

In plus, sub fiecare articol din noul Cod, se regasesc si dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si trimiteri la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente dispozitiilor noului Cod civil. 


"Drept penal general. Conform noului Cod penal" - Vasile PAVALEANU

Cursul a fost elaborat potrivit Codului penal 2009, cu modificarile aduse prin Legea pentru punerea in aplicare a acestui cod, care este structurat in sase titluri si anume: notiuni generale privind dreptul penal; legea penala; infractiunea; raspunderea penala; sanctiunile de drept penal si cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei ori care inlatura consecintele condamnarii. 

La elaborarea cursului s-au avut in vedere sursele bibliografice din dreptul intern si dreptul comparat, jurisprudenta Curtii Constitutionale, a ICCJ si a CEDO, actele normative aparute pana in luna decembrie 2011, inclusiv, precum si opiniile exprimate de specialistii in domeniu care au participat la Sesiunea Stiintifica cu tema "Noua legislatie penala o  noua etapa in consolidarea statului de drept roman", organizata la Iasi, in zilele de 28-29 octombrie 2011, de Universitatea "Al. I. Cuza", Facultatea de Drept, Asociatia Internationala de Drept Penal si Asociatia Romana de Stiinte Penale. 


"Contractele speciale in Noul Cod civil" - Florin MOTIU

Prin noul Cod civil, intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, s-a realizat o reforma de profunzime a sistemului juridic romanesc. In noua reglementare, ca o consecinta a abandonarii dualismului Cod civil - Cod comercial, s-a impus in mod logic includerea a cat mai multor contracte speciale, inclusiv a celor considerate pana acum ca fiind apanajul exclusiv al comerciantilor si s-a realizat codificarea unor contracte, pana acum nenumite (contractul de furnizare, contractul de comision, contractul de consignatie, contractul de expeditie, contractul de agentie, contractul de intermediere, contractul de intretinere, etc.).

Aceasta a doua editie a lucrarii "Contracte speciale", impusa de modificarile aduse noului Cod civil prin Legea nr. 71/2011, prezinta 23 de contracte speciale prin prisma noilor reglementari, preluand insa si aspectele ramasa actuale din doctrina si practica judiciara si constituind astfel un instrument util de lucru atat pentru studentii facultatilor de drept, cat si pentru toti practicienii din domeniu. 


"Drept constitutional si institutii politice" - Ioan MURARU, Elena Simina TANASESCU

Manualul de drept constitutional si institutii politice al profesorilor Ioan Muraru si Simina Tanasescu constitutie unul din reperele clasice ale literaturii de specialitate din Romania. Editia de fata, a 14-a, revazuta si adusa la zi, prezinta intr-o maniera accesibila si riguroasa concepte precum constitutie, drepturile fundamentale, cetatenie, si surprinde principalele coordonate ale dezbaterilor contemporane de idei in jurul acestor notiuni. 

Prin continutul sau si maniera de abordare, manualul se adreseaza tuturor celor interesati de incadrarea juridica a fenoomenului politic din tara noastra, in primul rand studentilor din invatamantul juridic, dar si practicienilor dreptului, jurnalistilor din presa scrisa si vorbita si, nu in ultimul rand, politicienilor. "Dreptul Uniunii Europene" - Nicoleta DIACONU

Partea generalã - Teoria generalã a dreptului Uniunii Europene
- Notiuni introductive privind dreptul Uniunii Europene
- Constituirea si evolutia Comunitãtilor Europene si a Uniunii Europene
- Caracteristicile juridice ale Uniunii Europene
- Izvoarele dreptului Uniunii Europene
- Sistemul institutional al Uniunii Europene
- Repartizarea puterilor între institutiile Uniunii Europene
- Controlul jurisdictional

Partea specialã - Politicile Uniunii Europene
Titlul I - Competentele Uniunii Europene
- Acquis-ul comunitar
- Principiile stabilirii competentelor Uniunii Europene
Titlul II - Domeniile de competentã exclusivã ale Uniunii Europene
- Aspecte generale
- Politica Uniunii Europene în domeniul concurentei
- Politica economicã si monetarã
Titlul III - Domeniile de competentã partajatã între Uniunea Europeanã si statele membre
- Aspecte generale
- Piata internã
- Politica socialã a Uniunii Europene
- Politica Uniunii Europene în domeniul agriculturii si pescuitului
- Politica Uniunii Europene în domeniul transporturilor
- Politica Uniunii Europene în domeniul mediului
- Politica Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor
- Politica Uniunii Europene privind coeziunea economicã, socialã si teritorialã
- Spatiul de libertate, securitate si justitie
- Politica Uniunii Europene privind cercetarea, dezvoltarea tehnologicã si spatiul
Titlul IV - Domeniile de coordonare a competentelor între Uniunea Europeanã si statele membre
- Aspecte generale
- Politica industrialã a Uniunii Europene
- Politica Uniunii Europene privind educatia, formarea profesionalã, tineretul si sportul
- Politica Uniunii Europene privind cooperarea consolidatã
- Politica Uniunii Europene privind cooperarea în vederea dezvoltãrii
- Politica Uniunii Europene privind cultura
- Politica Uniunii Europene privind sãnãtatea
Titlul V - Actiunea externã a Uniunii Europene
- Aspecte generale
- Politica externã si de securitate (PESC)
- Politica comercialã comunã
- Relatiile internationale ale Uniunii Europene

"Decizii relevante ale Curtii Constitutionale. 2007-2010"

În cele aproape două decenii de existenţă, Curtea Constituţională, prin deciziile sale, a asigurat promovarea şi respectarea în România a normelor şi valorilor consacrate la nivel european sau global. Exerciţiul democratic, protecţia drepturilor omului au devenit reflexe ale societăţii româneşti şi, în primul rând, ale actului de justiţie. Ele reprezintă un domeniu extrem de vast şi deloc facil, mai ales că respectarea lor este o obligaţie care revine într-o măsură mai mult sau mai puţin evidentă tuturor instituţiilor statului.


"Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligatii. Articolele 1164-1649" - Ion TURCU

Textul celei de-a doua ediţii a lucrării Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligatii (art. 1164-1649). Comentarii si explicatii debutează cu un nou argument şi continuă cu o revizuire generală în lumina modificărilor operate prin Legea nr. 71/2011. Totodată, s-au înlocuit unii termeni puşi la index cu noile sintagme impuse de Legea nr. 71/2011.

Dacă a fost o necesitate obiectivă sub toate aspectele ei această reformă, rămâne o controversă doctrinară.

Cert este că s-a demonstrat aptitudinea originară a dreptului civil de a reglementa integralitatea raporturilor juridice de drept privat, asumându-şi rolul de drept privat comun."Jurisdictii administrative in materie financiara" - Ioan LAZAR

Această lucrare, în cadrul PREMIILOR ŞTIINŢIFICE ale Uniunii Juriştilor din România, Societăţii "Titu Maiorescu" şi ale revistelor "Dreptul" şi "Palatul de Justiţie" pe anul 2011, a obţinul Premiul "Anibal Teodorescu".

Lucrarea "Jurisdictii administrative in materie financiara"abordează o problemă complexă prin semnificaţia ei, prin faptul că a fost, în general, puţin analizată în doctrina de specialitate şi, cu atât mai puţin, sub forma unei monografii.

Constituţia, în forma iniţială, făcea referire la jurisdicţii exclusiv în articolul care reglementa Curtea de Conturi, căreia îi erau recunoscute şi atribuţii jurisdicţionale, în condiţiile legii.

Un text care să recunoască însă, la nivel principal existenţa jurisdicţiilor administrative, nu a existat. Acest lucru a determinat doctrina de specialitate să se exprime în sensul că după intrarea în vigoare a Constituţiei, nu se mai putea susţine existenţa jurisdicţiilor administrative, Constituţia vorbind exclusiv despre justiţie, în capitolul VI al Titlului III, consacrat autorităţii judecătoreşti. O asemenea aserţiune a stârnit, evident, reacţii adverse, dat fiind faptul că însăşi Constituţia, chiar dacă nu proclamă cu valoare de principiu, recunoştea existenţa unui tip de jurisdicţie, respectiv jurisdicţia fiscală, exercitată de Curtea de Conturi.

Mai mult chiar, teza dispariţiei jurisdicţiilor din peisajul instituţional românesc scapă din vedere faptul că însăşi justiţia reprezintă un tip de jurisdicţie, respectiv jurisdicţia judiciară, corelaţia dintre cele două concepte fiind aceea de la parte la întreg.

Dacă ar fi să definim conceptul de jurisdicţie, am putea avea în vedere formula că aceasta evocă ansamblul de proceduri şi structure prin intermediul cărora se soluţionează un litigiu apărut în viaţa publică sau privată, guvernat de regulile contradictorialităţii, independenţei organului care soluţionează litigiul, asigurării dreptului la apărare şi motivării hotărârii pronunţate.

Cartea pe care o prefaţăm, cu satisfacţia că "dăm binecuvântare" unei lucrări de valoare pentru doctrina românească, este, din multe puncte de vedere, deschizătoare de drumuri.

Ea validează un nivel de acumulare consistent, care-l relevă pe autorul cărţii ca un specialist care va marca doctrina şi practica viitoare în domeniu, dar, în acelaşi timp, deschide perspectiva unor abordări viitoare, pe măsură ce elemente noi se vor aşeza deasupra celor deja existente. Iar jurisdicţiile administrative vor înceta să fie o cenuşăreasă a sistemului juridic din ţara noastră, ele vor deveni, şi prin contribuţia autorului, forme eficiente de soluţionare a litigiilor izvorâte în viaţa cetăţii.

"Drept constitutional" - Stefan DEACONU

La elaborarea prezentului curs a fost valorificata atat doctrina romana si straina de drept constitutional, cat si jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei din cei 20 de ani de existenta a acestei instante de contencios constitutional. De asemenea, autorul a avut in vedere calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene si tendintele actuale in ceea ce priveste extinderea ideii de "constitutie" si "constitutionalism". Asa se face ca in curs, sunt tratate teme relativ noi pentru ramura dreptului constitutional romanesc, precum: raportul dintre ordinea juridica nationala si ordinea juridica a Uniunii Europene, ideea de constitutionalism la nivelul statelor membre ale UE, cetatenia UE, corelatia dintre drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor romani si drepturile si libertatile prevazute in Carta drepturilor fundamentale a UE, partidele politice de la nivelul UE sau natura juridica a UE, etc."Curs de drept civil. Partea generala" - Gabriel BOROI, Carla Alexandra ANGHELESCU

Cartea analizeaza institutiile specifice partii generale a dreptului civil, din perspectiva noului Cod, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Veti observa ca introducerea, de regula putin atractiva la orice carte, capata acum o importanta deosebita, mai ales pentru practicieni, datorita problemelor pe care le pune aplicarea in timp a dispozitiilor Codului civil din 2009, precum si ultraactivitatea unor prevederi ale vechiului Cod de la 1864. In continuare, raportul juridic, actul juridic civil, prescriptia extinctiva si decaderea sunt analizate comparativ, in primul rand, din perspectiva noii reglementari, cu sublinierea elementelor de noutate si, uneori, a diferentelor fata de vechiul cod.

Pentru cei care se pregatesc de examene si doresc sa-si verifice cunostintele, autorii au conceput si inserat o anexa cu peste 200 de teste grila din materia analizata.

Cursul are o dubla utilitate: este conceput, desigur, pentru studenti, insa numeroasele exemple practice, culese din toate institutiile noului Cod civil, discutiile pe marginea unor texte mai putin clare ale codului si propunerile pe care autorii le fac pentru aplicarea in practica a acestor texte, precum si corelatiile cu legea procesual-civila in vigoare sunt, de fapt, gandite si scrise aici pentru practicieni.

"Concurenta in dreptul intern si european" - Giorgiu COMAN

Lucrarea de fata constituie o cercetare cuprinzatoare si aprofundata a regulilor de drept care guverneaza domeniul concurentei in plan intern si european, astfel cum au fost consacrate prin ultimele reglementari in materie (O.U.G. nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, ordonanta aprobata relativ recent prin Legea nr. 149/2011).

Sunt prezentate notiunea, felurile si domeniile de aplicare ale regulilor de concurenta. Autorul abordeaza problemele concurentei la nivel macroeconomic, analizand principalii factori destabilizatori, concentrarile economice si practicile anticoncurentiale. O atentie deosebita este acordata controlului ajutoarelor de stat si activitatilor economice sub monopol de stat.


Aceasta monografie este utila tuturor actorilor implicati in viata economica, intreprinderilor care concureaza intre ele pe piata romaneasca si consumatorilor, destinatarii finali ai bunurilor si serviciilor oferite de acestea, dar si organelor statului care aplica legislatia concurentei.


"Dictionar de drept penal si procedura penala" - George ANTONIU, Costica BULAI

Dictionar de drept penal si procedura penala - George Antoniu, Costica Bulai, este cu siguranta o capodopera ce te atrage intr-o lume noua, tragand de fiecare fibra a constiintei catre o noua forma a cunoasterii si impingand astfel catre imortalitate cu fiecare rand scris.

Am putea spune cu siguranta, ca Dictionar de drept penal si procedura penala - George Antoniu, Costica Bulai, este mai mult decat o carte, fiind astfel un motiv care te indeamna sa visezi fara limite si sa transformi fiecare fantezie in realitate.

Am putea spune cu siguranta, ca Dictionar de drept penal si procedura penala - George Antoniu, Costica Bulai, este mai mult decat o carte, fiind astfel un motiv care te indeamna sa visezi fara limite si sa transformi fiecare fantezie in realitate. 

"Drept civil. Persoanele. In reglementarea Noului Cod civil" - Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU

Dreptul persoanelor este important nu numai pentru ca guverneaza si protejeaza omul, dar si pentru ca este implicat in toate celelate ramuri ale dreptului: persoana este „inima” tuturor activitatilor juridice. Nu intamplator – dupa modelul lui Justinian – codurile moderne se deschid cu Dreptul persoanelor.

Prin acest curs universitar este prezentata materia persoanelor din perspectiva noului Cod civil, astfel cum a intrat in vigoare de la 1 octombrie 2011. Se are in vedere corpul uman (inclusiv prelevarea si transplantul de organe), drepturile personalitatii, inclusiv mult invocatul drept la respectarea vietii private, capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu, identificarea si ocrotirea persoanei fizice, precum si persoana juridica.


"Dreptul muncii. Curs universitar. Editia a IV-a" - Alexandru TICLEA

"Dreptul muncii" este cea mai dinamica si concreta ramura a dreptului, fiind legat de viata, existenta si bunastarea oamenilor. Sub incidenta lui intra salariatii, dar si cei aflati în cautarea unui loc de munca ori se pregatesc pentru a dobândi o profesie sau meserie (ucenicii etc.). El se aplica, în calitate de drept comun si altor categorii profesionale, de pilda, functionarilor publici, inclusive celor cu statut special, diplomatilor etc."Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Articolele 1-449" - Ioan LES

Dupa aproape un secol si jumatate, Romania se afla in situatia de a fi adoptat un nou Cod de procedura civila, opera legislativa fundamentala pentru promovarea eficienta a valorilor democratice ale societatii noastre. Vechiul Cod de procedura civila, ca si Codul civil, au supravietuit unor epoci extrem de diferite si adeseori neprielnice pentru procesul de eficientizare si democratizare a justitiei. Orice opera legislativa este, in mod natural, perfectibila. Intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila n-ar mai trebui insa sa intarzie. Avem nevoie de modernizarea procedurii civile, iar eventualele modificari legislative ar trebui sa apara, daca viata va demonstra inevitabilitatea lor, doar dupa un proces de asimilare si aplicare a noilor institutii judiciare de catre instantele judecatoresti. Doctrina ar trebui sa se alature unor asemenea eforturi si sa contribuie la interpretarea noilor dispozitii legislative, cu pasiunea si rigoarea ce trebuie sa-i fie caracteristica."Legile administratiei publice. Editie actualizata la 26 septembrie 2011"

Aflata la a 2-a editie, lucrarea cuprinde reglementarile juridice esentiale in materia administratiei publice, actualizate la 26 septembrie 2011, in temeiul carora autoritatile acesteia isi desfasoara activitatea.

Veti regasi in cuprinsul acestei culegeri legile referitoare la:

- contenciosul administrativ si dispozitiile procedurale civile aplicabile in materie
- organizarea si functionarea Guvernului României si ministerelor
- institutia prefectului
- administratia publica locala
- solutionarea petitiilor
- procedura aprobarii tacite
-- contractele de concesiune si contractele de achizitie publica
- bunurile proprietate publica si exproprierea

Volumul este ingrijit de lect. univ. dr. Ovidiu Podaru si se adreseaza studentilor la facultatile de drept sau de administratie publica, dar si tuturor celor care lucreaza in domeniul public sau sunt implicati in achizitiile publice.


"Institutii de drept civil in reglementarea Noului Cod civil" - Gabriel BOROI, Liviu STANCIULESCU

Acest volum este în primul rând adresat studenţilor, dar, în faţa noutãţilor şi a schimbãrilor pe care noul Cod le impune în societatea româneascã, chiar şi juriştii cu experienţã sunt nevoiţi sã se reîntoarcã, pentru urmãtorii ani, la cãrţile şi cursurile universitare.
"Dreptul muncii. Curs universitar" - Ioan CIOCHINA-BARBU

Cursul de fata isi propune sa evidentieze modificarile aduse institutiilor reglementate de Codul muncii, dar si analiza stiintifica a acestora in contextul amplelor modificari suferite de intreaga legislatie in domeniu, inclusiv actele normative subsecvente (ordine, instructiuni si norme de aplicare etc.).

Pentru o mai buna si eficienta intelegere, materialul supus cercetarii a fost structurat, in principal, pe scheletul folosit de legiuitor in redactarea Codului muncii, republicat, urmand succesiunea reglementarii institutiilor stabilita de acest act normativ. Astfel, dupa o scurta introducere in materie, partea a doua trateaza pe larg dreptul individual al muncii, cu prezentarea detaliata a contractului individual de munca, in cea de-a treia parte este analizat dreptul colectiv al muncii, cu principalele sale institutii – contractul colectiv de munca si dialogul social –, iar ultima parte a lucrarii a supus analizei raspunderea juridica in dreptul muncii sub toate formele sale – disciplinara, patrimoniala, contraventionala si penala –, Inspectia Muncii si jurisdictia muncii.

Prin datele si informatiile de actualitate pe care le contine, cartea reprezinta un instrument de studiu si de lucru eficient si, in acelasi timp, indispensabil pentru toti cei interesati, necesar deopotriva studentilor facultatilor de drept si de administratie publica, dar si specialistilor – consilieri juridici, avocati, magistrati, mediatorii conflictelor de munca, precum si celor din domeniul managementului resurselor umane ai agentilor economici sau din institutiile bugetare.


"Tratat privind dreptul comertului international" - Dumitru MAZILU

Tratatul privind Dreptul comerţului internaţional preia conceptele, categoriile şi instituţiile tradiţionale - asupra cărora s-au oprit cercetători de prestigiu români şi străini - adăugând, într-o viziune de sinteză, noi argumente în susţinerea lor şi insistând asupra dezvoltării progresive a acestei ramuri a dreptului şi relaţiilor internaţionale, una din cele mai dinamice în condiţiile integrării europene şi globalizării.

Analiza efectuată conţine, pe alocuri, şi elemente de reflecţie privind tendinţele şi orientările existente în domeniul comerţului internaţional a căror cunoaştere se impune nu numai studenţilor, ci, mai ales, practicienilor de azi şi de mâine în această ramură a dreptului în care se implică tot mai mult cei interesaţi în expansiunea comerţului mondial în beneficiul tuturor naţiunilor lumii.Autorul - profesor universitar din 1970 - a fost reprezentantul României la negocierile internaţionale pentru promovarea unor reguli uniforme în comerţul mondial. După ce a fost ales vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional a condus negocierile privind "Finanţarea privată a proiectelor de infrastructură", "Elaborarea unor reguli uniforme în domeniul comerţului electronic" şi a coordonat finalizarea mai multor acorduri convenite de statele membre.

Profesorul Dumitru Mazilu este autorul mai multor lucrări în domeniul Dreptului comerţului internaţional, având peste 100 de studii şi analize de specialitate, publicate în Revista de Drept Comercial şi în alte reviste juridice din ţară şi din străinătate.

"Drept civil. Drepturile reale principale" - Marilena ULIESCU

Volumul de fata constituie, deopotriva, un material didactic complet, o contributie la dezvoltarea teoriei drepturilor reale principale si o lucrare utila pentru practicieni.

Un element de noutate rezida din faptul ca autorii  fac o prezentare a prevederilor Noului Cod civil consacrate drepturilor reale principale, si anume limitele juridice ale dreptului de proprietate in raport cu servitutile naturale - comparandu-le cu cele din vechea reglementare.
Ultima parte cuprinde teste grila (cu varianta multipla de raspuns) si raspunsurile acestora.

Cartea "Drept civil. Drepturile reale principale" vine atat in sprijinul celor care se pregatesc pentru examenele de an sau de licenta, cat si al celor care vor sustine admiterea sau definitivatul in profesiile juridice.Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu Modificarile Codului muncii si ale legii dialogului social (ediţie coordonată de Alexandru Athanasiu): “Atâta vreme cât noi, ca jurişti, slujim ideea de progres prin drept – factor de civilizare a relaţiei interumane şi de ameliorare a individului în raporturile sale cu ceilalţi şi în raport cu realităţi constituite – statul şi comunităţile locale -, avem datoria să fim de partea progresului. Iar ca specialişti în dreptul muncii, avem datoria de a înţelege, în primul rând, că Dreptul muncii este un drept în favoarea lucrătorului.

Dreptul muncii nu este un drept egalitarist juridic, cum e dreptul civil, dreptul muncii pune nişte accente în plus pentru lucrător, pentru că asta a fost raţiunea lui de a se naşte, altfel, locatio operarum rezolvă problema. Contractul de antrepriză sau de închiriere de servicii rezolvă din timpul romanilor problema muncii prestate în favoarea altei persoane, astfel nu era nevoie de tot acest corpus de principii.

Este de datoria noastră ca jurişti în sec. XXI în România, chiar dacă avem opţiuni diferite, să încercăm să aplicăm principiile de drept. Orice abandon al lor se răzbună în timp şi se răzbună îngrozitor, cum ne arată istoria modernă a Europei, orice abandon al principiilor se plăteşte, ca în convenţiile de anatocism, dobânda este mult mai mare decât capitalul. Noi avem datoria de a spune adevărul pe măsura priceperii noastre, pe măsura capacităţii noastre intelective, dar cu onestitate obligatorie.”


"Dreptul mediului. Editia a III-a" - Mircea DUTU

Editia a 3-a a cursului universitar de Dreptul mediului actualizeaza legislatia si bibliografia, valorifica ultimele evolutii ale jurisprudentei CEDO, Curtii Constitutionale si jurisdictiilor romanesti in materie, adaugand, totodata, o serie de noi elemente teoretice ale problematicii juridico-environmentale.

Intr-o expunere structurata din ratiuni didactice, partea generala se ocupa de aspectele definitorii ale acestei ramuri de drept: izvoare, criterii de delimitare, principii, dreptul fundamental la mediu, instrumente si tehnici juridice de protectie a mediului, raspunderea juridica environmentala s.a., iar in partea speciala este analizata legislatia sectoriala (vizand protectia naturii si conservarea biodiversitatii, protectia solului, subsolului si ecosistemelor terestre, a aerului, apei si asezarilor umane, regimul deseurilor, al substantelor chimice si produselor periculoase, organismelor modificate genetic si activitatilor nucleare), dintr-o perspectiva tripla: nationala, a UE si internationala.


"Dreptul familiei in reglementarea Noului Cod Civil. Editia a IV-a" - Florian EMESE

Casatoria si filiatia sunt “fapte” de dreptul familiei: casatoria, eminamente electiva si consensuala, si filiatia, dat biologic ori asumata prin adoptie, se afla la originea unei tesaturi de interdependente pe care normele dreptului le consacra ca legaturi juridice. Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului civil, finalitatea normelor dreptului familiei nu este aceea de a institui o justitie comutativa, ci de a organiza institutii de paza ale “starii de bine”, personale si patrimoniale, a fiecaruia din membrii familiei, prin echilibrul intre independenta fiecaruia si solidaritatea intrafamiliala.

Dispozitiile noului Cod civil “Despre familie” se remarca prin tendinta de “contractualizare” a materiei, de a lasa la indemana sotilor libertatea fara precedent in legislatia noastra de a-si organiza prin acordul lor viata conjugala, indeosebi in compartimentul patrimonial – calitativ subordonat celui personal – ca reflex al autonomiei personale, profesionale si sociale a fiecaruia dintre soti, si de a regla tot astfel, prin acordul lor, conflictele familiale. Aceste prevederi, cu unele exceptii, sunt aplicabile inclusiv casatoriilor in fiinta la data intrarii in vigoare a legii.

Filiatia, atuu-ul apartenentei la o familie anume, este consacrata prin norme care acopera gama de nuante intre triumful adevarului biologic – dreptul la actiune in tagada paternitatii a presupusului tata biologic – si secretul ascendentei – in cazul reproducerii umane asistate cu tert donator, si este gestionata, ca privilegiu al responsabilitatii, intr-un balans al autoritatii parintesti si al interesului superior al copilului, ca regula prin acordul parintilor, deopotriva si in aceiasi termeni in timpul casatoriei, in afara casatoriei si dupa divort.”


"Contractele comertului international" - Dumitru A.P. FLORESCU, Liviu-Narcis PIRVU

Urmand traditia lucrarii Calauza juristului, aparuta in anul 1956 sub coordonarea regretatului academician Tudor R. Popescu, lucrarea de fata se doreste a fi un indrumar pentru cei care incheie contracte de comert international, un instrument de lucru util tuturor economistilor, comerciantilor si practicienilor dreptului.

Autorii au incercat sa redea cele mai importante aspecte care trebuie sa fie avute in vedere la incheierea unui contract de comert international.
Dupa o analiza a caracteristicilor comune ale contractelor de comert international, autorii au tratat contractul cu cea mai frecventa utilizare in practica, respectiv contractul de vanzare-cumparare, aplecandu-se cu atentie asupra regulilor Incoterms.

Au fost analizate si alte contracte, pentru care s-a considerat ca sunt necesare dezvoltari teoretice (contractele de gaj, leasing, lease-back, know-how, factoring, engineering), oferindu-se si modele pentru contractele de leasing, know-how si factoring.

Pentru contractele cu o frecventa relativ mai restransa in activitatea majoritatii comerciantilor romani (export instalatii complexe, import materii prime, service, navlosire etc.), autorii au preferat prezentarea sistematizata a tuturor clauzelor, cu explicarea consecintelor inserarii ori dupa caz-a omisiunii acestora.

In fine, lucrarea se incheie cu o prezentare a arbitrajului comercial international, modalitate de solutionare a litigiilor contractuale adesea mult mai eficienta decat judecata in fata unor instante statale.


Editorul despre Codul muncii comentat. Republicat 18 mai 2011 (autor: Alexandru Ticlea): “Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în domeniu, avocat în Baroul Bucureşti, vă prezintă o nouă lucrare de maximă actualitate şi importanţă, elaborată imediat după republicarea Codului muncii în data de 18 mai 2011.

Se subliniază tranşant relevanţa deosebită a modificărilor aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 şi Legea dialogului social nr. 62/2011, care justifică (parţial) afirmaţia conform căreia România are un nou astfel de act normativ. Urmărind ieşirea din „criză”, „flexibilizarea” pieţei muncii, combaterea muncii „la negru”, legiuitorul a dorit, cu precădere, satisfacerea intereselor angajatorilor. Numai că, şi trebuie precizat, chiar nefavorabile salariaţilor, noile dispoziţii ale Codului muncii sunt conforme cu normele europene.

Pentru a cunoaşte noile modificări şi semnificaţiile acestuia, vă invităm să vă procuraţi şi să studiaţi lucrarea de faţă. Vi se oferă, cu adevărat, soluţii de referinţă în interpretarea şi aplicarea normelor legale comentate.”

"Conventia europeana a drepturilor omului. Actualizata la 1 noiembrie 2011"

Cartea de fata reuneste principalele reglementari necesare unei persoane care doreste sa formuleze o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Lucrarea cuprinde Conventia europeana si protocoalele aferente, inclusiv modificarile aduse prin Protocolul nr. 14 (in vigoare de la 1 iunie 2010), Regulamentul Curtii (in vigoare de la 1 aprilie 2011), precum si legislatia interna in materie.

Regulamentul Curtii, tradus in limba romana si cuprins in prezenta editie, include prevederile adoptate de Plenul Curtii cu privire la procedura hotararii - pilot (art. 61).
Au fost traduse, de asemenea, si integrate in lucrare toate instructiunile practice si notele explicative emise de Curte in legatura cu cererile si procedurile de urmat:
- cereri de masuri provizorii;
- cererea introductiva de instanta;
- cererea de anonimat;
- observatiile scrise;
- cereri privind satisfactia echitabila;
- trimiterea electronica securizata a documentelor
- nota in atentia persoanelor ce doresc sa se adreseze Curtii;
- formular de cerere si nota destinata persoanelor care completeaza un formular de cerere;
- model de procura pentru reprezentarea in fata Curtii.


"Codul comercial si 10 legi uzuale"

„În comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune se aplică Codul civil.” Aşa dispune art. 1 din Codul comercial şi, astfel, această lucrare se dovedeşte utilă pentru toţi cei care lucrează în domeniul comercial sau celor care studiază această materie. Alături de cod, în această lucrare sunt prezentate reglementările legale vizând: comerţul electronic, agenţii comerciali permanenţi, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, sponsorizarea, leasingul, franciza, garanţiile reale mobiliare, dobânda legală şi concurenţa neloială.

"Tratat de drept comercial roman. Editia a II-a" - Stanciu D. CARPENARU

Adoptarea în anul 2009 a noului Cod civil constituie un punct de rascruce în istoria de peste 120 de ani a dreptului comercial modern în România.

Noul Cod civil nu consacra disparitia dreptului comercial, ci schimbarea sistemului de reglementare a dreptului comercial; sistemul autonomiei dreptului comercial, consacrat de Codul comercial din 1887, a fost înlocuit cu sistemul unitatii dreptului privat.

Întrucât noul Cod civil nu a intrat în vigoare, în prezent continua sa subziste si sa se aplice Codul comercial.

Aceasta înseamna ca principiile dreptului comercial consacrate de Codul commercial avute în vedere la elaborarea "Tratatului de drept comercial român", publicat în 2009, îsi pastreaza actualitatea.

Având în vedere aceasta realitate, am decis ca publicarea unei noi editii (a II-a), revizuita si adaugita, a Tratatului este binevenita.

Noutatile acestei editii privesc, în primul rând, analizele referitoare la modificarile si completarile aduse Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (prin Legea nr. 88/2009 si Ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 43, 54 si 90 din 2010) si Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei (prin Legea nr. 277/2009, Legea nr. 25/2010 si Legea nr. 169/2010).

Lucrarea "Tratat de drept comercial roman" a fost completata cu institutia concordatului preventiv si mandatului ad hoc, reglementata prin Legea nr. 381/2009.

În sfârsit, analizele si comentariile privind problemele abordate în lucrare au fost revazute si completate, la zi, cu argumente din reglementarea legala în vigoare, considerente doctrinare si solutii jurisprudentiale.


Monografia Adopţia - drept român şi drept comparat este o prezentare, din perspectiva teoriei şi practicii judiciare, a unui fenomen deosebit de complicat, dar şi frumos, care este adopţia.

Factorii de natură politică, socială, culturală şi psihologică generează gradul de complexitate al fenomenului, iar deasupra tuturor se situează responsabilitatea imensă de a respecta interesul superior al copilului.

Totodată, adopţia poate avea şi rolul de liant al familiei. Această perspectivă trebuie privită din punctul de vedere al copilului, care urmează să intre într-un mediu familial caracterizat de o normalitate socială, precum şi din punct de vedere al adoptatorului, care prin realizarea adopţiei îşi poate îndeplini menirea ca părinte.

Lăsând la o parte controversele stârnite, prevalenţa adopţiei în societatea noastră şi conştientizarea efectelor acesteia au crescut în ultimii ani datorită schimbărilor socio-politice la nivel naţional şi internaţional.

În ceea ce  priveşte adopţia internaţională, pe lângă probleme diverse, ca cele psihologice, socio-economice, socio-politice şi chiar legale, cu care se confruntă părinţii naturali şi cei adoptatori, intervin şi  diferenţele culturale, rasiale, lingvistice. Analiza prevederilor convenţiilor internaţionale în materia drepturilor copilului şi a adopţiei, dar şi a prevederilor particulare referitoare la adopţie din dreptul comparat a fost făcută cu scopul de a analiza evoluţia legislaţiei interne referitoare la adopţie, dar şi de a sugera unele modificări ale acesteia, pentru ca pe viitor legislaţia în materie să fie uniformizată, mai ales în privinţa statelor membre ale Uniunii Europene."Stiinta politica. O introducere" - Michael G. ROSKIN, Robert L. CORD, James A. MEDEIROS, Walter S. JONES

Ajuns la a unsprezecea editie in Statele Unite, manualul constituie o excelenta introducere in stiinta politica. Pe linga o expunere teoretica, fiecare capitol contine intrebari, definitii ale termenilor-cheie si exemple comparative ce ajuta la intelegerea conceptelor, precum si liste de lecturi pentru informatii suplimentare. Numeroasele studii de caz ilustreaza probleme dintre cele mai diverse, de la razboaiele din Irak si Vietnam sau scandalul Watergate pina la revolutiile anticomuniste si terorism. Avind o abordare eclectica, ce face loc diferitelor orientari din stiinta politica, volumul poate fi utilizat ca instrument de lucru mai ales in primii ani de studiu, atit la facultatile de specialitate, cit si la sectiile unde se studiaza stiinta politica (economie, istorie, drept etc.).

Cuprins: Politica si stiinta politica • Teorii • Ideologiile politice • Statele • Constitutiile • Regimurile • Cultura politica • Opinia publica • Comunicarea politica • Grupurile de interese • Partidele • Alegerile • Puterea legislativa • Puterea executiva si birocratiile • Puterea judecatoreasca • Economia politica • Violenta politica • Relatiile internationale"Redactarea materialelor de relatii publice" - Doug NEWSOM, Bob CARREL

Cartea este o abordare practica, ce le ofera viitorilor specialisti in relatii publice instrumentele de comunicare specifice, regulile stricte de respectat, dar si „secretele” succesului in redactarea de texte. Autorii prezinta tehnicile de baza in redactarea materialelor persuasive, probleme de stil si de continut, de design si de prezentare valabile pentru toate tipurile de media, trasind portretul-robot al autorului de texte pentru relatii publice perfect.

Cuprins: Redactarea in relatiile publice: rolul si responsabilitatea • Persuasiunea • Principiile redactarii de materiale • Memo, e-mail-uri, scrisori, rapoarte si propuneri • Redactarea de texte pentru mass-media • Discursurile si alte tipuri de prezentare • Exercitii

"Strategii publicitare" - Luc MARCENAC, Alain MILON, Serge-Henri SAINT-MICHEL

Volumul ofera solutii pentru majoritatea problemelor cu care se confrunta agentiile de publicitate si clientii lor: cum pot fi intelese si aplicate strategiile de marketing ale intreprinderii, cum pot fi apreciate instrumentele geomarketingului, cum poate fi determinata calitatea unei optiuni creative a agentiei de publicitate sau ce suporturi mediatice sint utile mesajului publicitar pentru a optimiza vinzarile firmei. Aspectele expuse, teoretice si practice, sint sustinute de exemple concludente din sfera publicitatii internationale.

Cuprins: Clientul agentiei de publicitate si piata sa • Consumatorul • Mediul • Strategiile de comunicare • Planul media • Canalele mediatice • Reclama non-media • Planul de campanie
"Comunicarea prin imagini" - Alain JOANNES

Imaginile de marca, logourile, modul de prezentare a unor produse, jocurile sint forme de comunicare vizuala. Succesul acestui tip de comunicare este asigurat de coerenta dintre continuturi, simboluri, imagini si suporturile utilizate, care faciliteaza receptarea, intelegerea si memorarea mesajelor de catre destinatari. Utilizat in comunicarea interna si externa a unei organizatii, limbajul imaginilor se supune unor coduri culturale si trebuie sa se adapteze in acelasi timp constringerilor comunicarii. Lucrarea va ajuta sa alegeti tipurile de imagini corespunzatoare diverselor publicuri – parteneri ai firmei, clienti, colaboratori, mass-media –, fiind un ghid util pentru toti profesionistii imaginii si ai comunicarii: agentii de comunicare, directori de comunicare, machetatori, graficieni etc.

Cuprins: Cunoasterea potentialului imaginilor • Crearea imaginii de marca • Concentrarea asupra diversitatii • Structurarea unui sistem de identitate vizuala • Mitologii contemporane • Metafore dinamice • Retete pentru imagini eficiente • Cum prind glas culorile • Opt moduri de a fi ale imaginii • Ecranele prind viata


"Campania de relatii publice" - Bernard DAGENAIS

Cartea prezinta principiile care trebuie sa ghideze orice demers avind drept scop realizarea unui plan de campanie, descriind fiecare etapa care contribuie la construirea si reusita unui astfel de plan. Notiunile teoretice sint insotite de numeroase exemplificari, pentru a oferi o imagine concreta a modului in care pot fi gestionate problemele oricarei organizatii: cresterea cifrei de afaceri, refacerea imaginii publice, traversarea unor crize, crearea unui climat favorabil in cadrul firmei, determinarea unei schimbari de comportament al angajatilor, apararea in fata concurentei etc. Avind in vedere indelunga experienta a autorului in relatiile publice, cartea constituie un instrument indispensabil pentru orice persoana care lucreaza sau doreste sa lucreze in acest domeniu.

Cuprins: Notiuni de baza despre comunicarea intr-o organizatie • Analiza de situatie si diagnosticul • Obiectivul • Publicul-tinta • Definirea axei de comunicare • Explorarea si alegerea strategiilor de comunicare • Conceperea mesajelor • Bugetul si calendarul • Evaluarea • Prezentarea planului"Psihologia consumatorului" - Nicolas GUEGUEN

Cum puteti fi determinat sa zaboviti mai mult intr-un supermarket? De ce cumparati un anumit sortiment de vin? De ce culorile vii si calde stimuleaza consumul? Stiati ca muzica ritmata creste viteza de deplasare a clientilor intr-un magazin? De ce cumparind un produs aflat la oferta aveti impresia ca sinteti mai inteligent? Comportamentele noastre de cumparare sint direct influentate sau induse de factori cognitivi si afectivi extrem de usor de manipulat. Consumatorul interpreteaza informatiile, resimte anumite emotii, se implica in interactiuni sociale particulare. O suta de experimente efectuate in laborator sau pe teren dezvaluie, in cele trei parti ale volumului, diferite modalitati si tehnici de influentare a comportamentului de consum, usor de pus in practica si necostisitoare.

Cuprins: Perceperea informatiei si comportamentul de cumparare: capcane, distorsionari si limite in procesarea informatiei • Simturile si comportamentul cumparatorului: psihologia ambiantei • Puterea vinzatorilor si influentarea clientilor"Psihologia comunicarii. Teorii si metode" - Jean-Claude ABRIC

Conceputa in termeni simpli si accesibili, lucrarea prezinta diferite teorii psihologice aplicabile comunicarii umane, precum si tehnicile ce decurg din acestea. Pornind de la ideea ca orice comunicare este inainte de toate o interactiune, autorul dezvolta urmatoarele teme: factorii generali care intervin in situatiile de comunicare; comunicarea individuala, necesitatea unei ascultari atente si modelele circumscrise interviului; dinamica proprie comunicarii in grup, observarea si dirijarea instruirilor in grup; relatiile dintre comunicare si influenta sociala: conformismul, inovatia, rolul minoritatilor si al majoritatilor. Avem in fata o carte de initiere in psihologia sociala a comunicarii, in cadrul careia teoria si metodologia sint strins legate, garantind astfel o abordare riguroasa a situatiilor de comunicare, ce nu exclude implicatiile practice.

Cuprins: Factorii generali ai comunicarii • Comunicarea interindividuala • Comunicarea in grupuri • Abordari experimentale ale fenomenelor de grup"Tratat de drept civil. Obligatiile. Volumul I. Regimul juridic general" - Liviu POP

Lucrarea constituie primul volum al Tratatului de drept civil, consacrat institutiei Obligatiilor - cheia de bolta a intregului drept privat - si acopera analiza regimului juridic general aplicabil tuturor raporturilor juridice obligationale, avand ca repere principale doctrina si jurisprudenta franceze. In alti termeni si metaforic exprimat, acest volum abordeaza fiinta efemera a obligatiilor civile, prin aceasta intelegand aproape tot ce li se poate intampla, in statica si dinamica lor, de la nastere si pana la stingere, indiferent care le este etiologia sau originea. Autorul intentioneaza sa continue demersul sau in alte doua volume, in care isi propune sa desfasoare un amplu si cuprinzator discurs asupra raporturilor juridice obligationale in functie de izvoarele si diferitele lor forme de obiectivare..


Tratatul se adreseaza teoreticienilor si practicienilor dreptului, masteranzilor si doctoranzilor, precum si studentilor in drept care doresc sa aprofundeze cunoasterea institutiei obligatiilor, dincolo de exigentele obisnuite ale studiilor de licenta."Tratat de drept international privat" - Ion. P. FILIPESCU, Andrei I. FILIPESCU

Lucrarea "Tratat de drept international privat", editie revazuta si adaugita, este semnata de regretatul prof. univ. dr. Ion P. Filipescu si de Dl. Andrei I. Filipescu, cuprinzand una din cele mai pertinente analize a raporturilor de drept international privat roman, adresandu-se nu numai studentilor, ci deopotriva practicienilor, precum si altor specialisti ai dreptului."Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia a V-a" - Viorel Mihai CIOBANU, Gabriel BOROI, Traian Cornel BRICIU

In aceasta noua editie, autorii initiali, ale caror nume se identifica de mult cu materia predata si la care se adauga pentru aceasta editie dl Traian Cornel Briciu, coleg de catedra si directorul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, au incercat sa raspunda cat mai bine cerintelor studentilor care urmeaza sa sustina examenele de an la disciplina Drept procesual civil si examenul de licenta, prin actualizarea materiei in functie de modificarea Codului de procedura civila si a unor acte normative conexe de catre Legea nr. 202/2010, precum si prin includerea in lucrare a peste 300 de teste grila, revazute de asemenea, asemanatoare, ca formulare si grad de complexitate, testelor care vor face parte din probele de concurs.

Elaborata initial ca un curs sintetic in vederea sustinerii examenului de licenta la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, lucrarea, aflata acum la a cincea editie, depaseste intinderea ceruta de rigorile unui astfel de examen."Drept international public. Vol. I" - Raluca MIGA-BESTELIU

Ediţia a 2-a a cursului universitar Drept international public. Volumul I, prezintă o serie de mai recente abordări, ce se impun cu privire la unele din instituţiile sau conceptele tratate în cele şapte capitole ale cursului.

Unele dintre acestea sunt rezultatul progreselor înregistrate în activităţile de codificare întreprinse de Comisia de Drept Internaţional a ONU, pe când altele reprezintă reflectarea, în planul dreptului internaţional, a unor realităţi inconturnabile, intervenite în evoluţia raporturilor din societatea internaţională contemporană. Dintre acestea: Profilul juridic al actelor unilaterale ale statelor, conturat de Comisia de Drept Internaţional a ONU (CDI), în vederea posibilei considerări a acestor acte în categoria izvoarelor formale ale dreptului internaţional; Competenţa universală a statelor de a urmări, judeca şi condamna prin instanţele naţionale, autorii unor crime internaţionale grave (cum ar fi genocidul, crimele împotriva umanităţii, unele crime de război ori acte de terorism internaţional), chiar dacă aceştia nu sunt propriii lor cetăţeni ori crimele nu au fost comise în teritoriul naţional ori împotriva unui interes naţional direct; Condiţiile de exercitare de către state a protecţiei diplomatice, în beneficiul propriilor cetăţeni ori al persoanelor juridice având naţionalitatea statului, în lumina noului Proiect de articole elaborat de CDI şi propus spre dezbatere Adunării Generale a ONU în 2006; definirea actelor de piraterie comise asupra navelor sau aeronavelor în marea liberă, în lumina dispoziţiilor Convenţiei din 1982 privind dreptul mării.


"Criminologie" - Sergiu BOGDAN

Cursul este destinat studenţilor facultăţilor de drept precum şi celor interesaţi să cunoască principalele noţiuni cu care operează ştiinţa criminologică.

Lucrarea analizează criminologia etiologică, criminologia judiciară, victimologia, anumite forme particulare de criminalitate şi modalităţile de prevenţie a fenomenului infracţional.

În lucrare este consacrat un capitol distinct analizei cărţii şi personalităţii lui Cesare Beccaria.

Un element de noutate al cursului este o prezentare a criteriilor explicite şi implicite care influenţează alegerea unei sancţiuni sau a cuantumului ei.

Parafrazându-l pe H. Petit, care caracteriza spiritul francez, la fel se poate spune şi despre criminologie care, la fel ca şi Descartes, caută ceea ce s-ar putea găsi, deoarece comportamentul infracţional ar trebui să poată fi explicat din moment ce poate fi constatat, şi în acelaşi timp, la fel ca şi Pascal, ea nu poate să găsească ceea ce caută, deoarece nimeni nu a reuşit să dezlege în întregime cauzele unui anumit comportament criminal.


"Drept procesual civil. Teste grila si spete pentru examene" - Gabriel BOROI, Gabriela RADUCAN

Testele grila, din ce in ce mai utilizate in sistemul invatamantului juridic, reprezinta nu doar o forma facila de examinare, ci şi o modalitate sigura de insuşire a cunoştintelor juridice, bazata pe gandirea logica. Pe de alta parte, rezolvarea corecta a unei spete constituie un scop şi, totodata, o garantie a insuşirii cunoştintelor, putand fi considerata ca o punte de trecere de la teorie catre realitatea practicii, acolo unde studentul incepe sa devina jurist.Structurata pe doua parti - o prima parte cu 681 de teste grila, iar a doua cu 55 de spete inspirate din hotarari judecatoresti reale -, intrega lucrare este conceputa astfel incat sa acopere in integralitate materia dreptului procesual civil.

Pentru aceasta a treia editie a lucrarii, autorii au revazut intregul material prin prisma recentelor modificari aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, modificari care au intrat in vigoare la 1 octombrie 2011.

Cartea "Drept procesual civil" este adresata in primul rand celor care se pregatesc pentru sustinerea unui examen (fie de licenta, fie de admitere sau definitivat in magistratura si avocatura), dar poate reprezenta si un instrument util pentru o mai buna intelegere a procedurii civile, in general.


"Drept administrativ. Editia a VI-a revazuta si actualizata" -Verginia VEDINAS

Dreptul public este dreptul cetăţii. Dreptul administrativ este dreptul aplicabil administraţiei. Iar administraţia este un segment al vieţii publice, a cărui particularitate constă în executarea legii şi prestarea de servicii publice, în limitele legii, cât şi în trăsătura ei, de a se afla într-o continuă transformare, pentru a putea face faţă nevoilor sociale pe care trebuie să le satisfacă şi care, la rândul lor, sunt într-o continuă transformare.

Cursul nostru se afla la cea de-a şasea ediţie. Ne-am străduit ca fiecare nouă ediţie să aducă informaţii adaptate acumulărilor doctrinare şi legislative intervenite. Păstrându-i, în acelaşi timp, structura consacrată deja şi modul sistematizat de prezentare, inerent unui manual universitar.

Suntem adepţii tezei că un curs universitar trebuie să cuprindă informaţiile de maximă necesitate pe care un student are datoria de a le cunoaşte şi pe care să poată aşeza abordări suplimentare, dezvoltări provenite din studiul propriu, din bibliografia care este foarte amplă şi la îndemnarea tinerilor - şi nu numai - pe care îi formăm. Credem că greu nu este să umpli pagini, să scrii lucrări ample şi mai mult sau mai puţin închegate, greu este să esenţializezi informaţiile, atunci când ne raportăm la ceea ce trebuie să reprezinte un curs universitar. Altfel stau lucrurile, însă, cu un tratat.

Specificul acestui tip de lucrare îngăduie aprofundarea temelor abordate, analiza complexă, interdisciplinaritatea, perspectivele multiple asupra fenomenului analizat. De aceea, în opinia noastră, titulatura "tratat elementar" este o contradictio in terminis cum spunea marea mea profesoară Sanda Ghimpu, alături de care mi-am desăvârşit doctoratul în drept. Prezenta lucrare a fost redactată în baza legislaţiei şi doctrinei de specialitate existente până la data de 15 martie 2011.


"Curs de drept privat roman. Editia a IV-a, revizuita si adaugita" - Vladimir HANGA

"Jurisconsulţii romani au fost aceia care au pus bazele Ştiinţei Dreptului; ei au avut un spirit practic şi în acelaşi timp o agerime pentru construcţiile teoretice ale Dreptului, rămase neîntrecute.

De la dânşii avem vocabularul juridic şi lor le datorăm categoriile, clasificările şi noţiunile Dreptului. Dacă astăzi jurisconsulţii din întreaga lume mânuiesc aceleaşi concepte şi, ca să zicem aşa, vorbesc aceeaşi limbă, aceasta este opera jurisconsulţilor Romei. Dar aceşti jurisconsulţi nu erau numai nişte mari constructori, ci şi nişte iscusiţi cazuişti care ştiau să găsească pentru fiecare speţă, pentru fiecare caz în parte, soluţia cea mai potrivită şi mai echitabilă. Trecând prin şcoala lor, chiar dacă ar fi ca mai târziu să se uite tot, exerciţiul făcut întăreşte pentru totdeauna spiritul."

(Matei NICOLAU, 1930)


"Studiul dreptului roman constituie un mijloc exemplar, permiţând dobândirea sensului evoluţiei şi relativităţii instituţiilor juridice.

Din acest dublu punct de vedere tehnic şi sociologic, valoarea formativă a dreptului roman apare extrem de preţioasă într-o epocă, precum a noastră, de proliferare legislativă şi de bulversări economice şi sociale.

Ar fi într-adevăr periculos să limităm formaţia juristului numai la studiul dreptului în vigoare. Căci aceasta ar însemna să acordăm licenţa unor studenţi a căror cultură este menită să devină destul de repede anacronică, fără să posede bagajul istoric şi tehnic elementar ce să le permită să se orienteze în masa de legi noi şi să se adapteze schimbărilor."

(Roger VIGNERON, 1994)"Drept penal roman. Partea generala. Culegere de probleme din practica judiciara, pentru uzul studentilor. Editia a VI-a revazuta si adaugita" - Costica BULAI, Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE, Lavinia LEFTERACHE

"Drept penal roman" cuprinde două părţi. În partea I sunt prezentate problemele, în ordinea textelor din Codul penal. Am considerat necesar să reproducem, în această parte a lucrării, textele din partea generală a Codului penal, dând astfel posibilitatea studenţilor să raporteze problemele la dispoziţiile legale în legăturăcu care au fost ridicate. S-a ţinut seama de modificările aduse legislaţiei penale până la 1 iunie 2010.

Partea a II-a a lucrării cuprinde soluţiile problemelor şi literatura de specialitate alcătuită din articole, studii, note şi comentarii privitoare la diferite instituţii ale părţii generale a dreptului penal.
"Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia a IX-a, revizuita si adaugita" - Constantin STATESCU, Corneliu BIRSAN

Aceasta a IX-a editie urmareste atât evidentierea noilor reglementari legale adoptate în ultima vreme, în special în materia garantarii obligatiilor, cât si a evolutiei, nu arareori contradictorii – datorata, cu deosebire, sistemului nostru judiciar confuz si incoerent –, a jurisprudentei instantelor judecatoresti perti¬nente privitoare la institutii esentiale precum efectele contractului, raspun¬derea civila delictuala si contractuala, efectele obligatiilor, în general. Asa fiind, nadajduim ca aceasta lucrare sa ramâna înca utila studentilor în drept carora, în special, le este adresata, precum si practicienilor dreptului.


"Drept civil. Drepturile reale principale. Note de curs, jurisprudenta relevanta, spete, teste grila. Editia a II-a" - Gabriel BOROI, Mona-Maria PIVNICERU, Tudor VLAD, Carla Alexandra ANGHELESCU

Cartea de faţă reprezintă un instrument de studiu sistematic al disciplinei dreptului civil –drepturile reale –, studiu ce presupune atât învăţarea aspectelor teoretice şi de practică judiciară, precum şi verificarea însuşirii acestor cunoştinţe – prin intermediul rezolvării testelor grilă şi al speţelor.

Lucrarea este structurată pe capitole, care, la rândul lor, sunt împărţite într-o parte teoretică –note de curs (prezentarea succintă a principalelor instituţii în materie) – şi una practică – jurisprudenţa relevantă (a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi decizii în interesul legii) –, iar la finalul fiecărei secţiuni sunt prezentate speţe de rezolvat şi teste grilă, ambele însoţite de răspunsuri.

Ea vine în sprijinul atât al celor care se pregătesc pentru examenele de an sau de licenţă, cât şi al celor care vor susţine admiterea sau definitivatul în profesiile juridice.


"Drept penal special. Infractiuni contra persoanei, patrimoniului si autoritatii. Vol. I" - Vasile PAVALEANU

Cursul universitar „Drept penal special” este rodul activitãţii îndelungate ca magistrat şi profesor universitar şi vine sã completeze un demers ştiinţific început în anul 2003 prin publicarea manualului „Drept penal. Partea generalã” şi continuat pânã în 2007, când au apãrut „Drept penal general”, ediţia a III-a şi „Drept procesual penal”, volumele I şi II, ediţia a III-a.

Primul volum al Dreptului penal special are în vedere prezentarea infracţiunilor contra persoanei, patrimoniului şi autoritãţii, urmând ca demersul ştiinţific sã fie continuat şi sub aspectul infracţiunilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul, a celor care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals, ş.a.

Elaborarea unei lucrãri de referinţã în domeniul dreptului penal, într-o perioadã de profunde modificãri legislative şi de schimbãri a concepţiei privind nou legislaţie penalã implicã unele dificultãţi şi chiar asumarea unui risc, pe care autorul l-a acceptat cu convingerea cã va avea posibilitatea de a contribui într-o anumitã mãsurã la imprimarea unui nou sens ştiinţei dreptului penal, mai ales prin referirile la dreptul comparat şi la ultima variantã a proiectului Codului penal, cu speranţa cã va fi adoptat intr-un termen rezonabil şi va intra în vigoare.

Cursul universitar se adreseazã studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la facultãţile de drept şi administraţie publicã, însã poate fi util şi pentru magistraţi, avocaţi şi alţi specialişti în domeniu, fiind avute în vedere actele normative apãrute pânã în luna martie 2009.


"Consiliul Superior al Magistraturii din Romania - de la succes institutional la esec functional" - Ion POPA

Lucrarea de faţă nu pune în discuţie nici măcar la nivel teoretic o mare victorie instituţională a tuturor, o victorie care nu a avut şi învinşi ci, doar învingători, victorie pe care magistraţii mai ales au obligaţia să o apere. Lucrarea îşi propune să evidenţieze totuşi câteva dintre căile şi cauzele prin care un major succes instituţional a alunecat spre eşec funcţional pe parcursul punerii în aplicare a normei legale, prin derapaje de concepţie, strategie şi atitudine ale decidenţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi din afara sa.

Studiul este structurat în patru capitole: un prim capitol, cu un preponderent caracter expozitiv, ce cuprinde evoluţia instituţiei de la prima sa normare legală în România şi cu alte trei capitole preponderent analitice, relevante asupra parcursului principial şi conceptual al unei instituţii publice în contextul unei autonomii depline, a sa şi a membrilor săi, în raport cu celelalte entităţi statale într-o perioadă dată.

Având în vedere miza pusă în joc, independenţa şi reputaţia magistraţilor şi a instituţiei ce-i reprezintă, criticile pe care le-am formulat aici, pe alocuri severe, nu au la bază speculaţii, ci fapte şi date statistice. Studiul nu urmăreşte demonizarea unei sau unor persoane ori instituţii şi nu constituie prin el însuşi un blam ori un elogiu, este doar o oglindă diferită nu doar de cosmetizatele rapoarte oficiale ale Consiliului, ci şi de multele critici otrăvite şi neargumentate, venite cam de peste tot la adresa acestuia, o oglindă ce reflectă fidel şi frumuseţea acolo unde ea există, dar nu iartă urâţenia chipului "guvernului" magistraţilor din România aşa cum acesta a fost "cioplit" de cei ce au acţionat şi au vorbit în calitate de "guvernanţi" timp de şase ani, în perioada 2005-2010.

În funcţie de cei ce sunt interesaţi să îl citească, studiul poate fi apreciat în egală măsură şi drept un curs de cunoaştere a unei instituţii publice româneşti, sau o formă mai aparte de auditare a activităţii aceleiaşi instituţii, ori o notă de fundamentare a unor proiecte normative asupra organizării judiciare şi statutului magistraţilor sau de modificare constituţională a cadrului juridic organizaţional din România ori pur şi simplu un documentar asupra lumii judecătorilor şi procurorilor români, cu bunele, relele, nevoile şi pretenţiile sale, un mesaj şi o chemare adresate întregii cetăţi, toate acestea văzute din perspectiva unui judecător român, la rându-i cu bunele, relele şi limitele sale.


"Constitutia Romaniei, comentata si adnotata cu dezbateri parlamentare si jurisprudenta Curtii Constitutionale. Titlul III. Capitolul I - Parlamentul" - Cristian IONESCU

Pentru a înţelege un popor şi pentru a-i înţelege firea, calităţile bune şi defectele - cum ar spune Constantin Rădulescu-Motru - trebuie să-i studiezi şi să-i înţelegi legile şi, mai ales, Constituţia, aceasta fiind percepută, în general, ca actul formal care consfinţeşte contractul social între popor şi cei care îl guvernează.

Acestui scop îi răspunde lucrarea "Constituţia României comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale", realizată ca temă de cercetare în cadrul Centrului de cercetări juridice şi administrative al Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" şi publicată sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Lucrarea "Constitutia Romaniei"  oferă cititorului explicaţii teoretice şi practice aprofundate ale dispoziţiilor constituţionale referitoare la rolul şi funcţiile Parlamentului, precum şi la procedurile parlamentare.

Oamenii politici, doctoranzii, studenţii şi cei care lucrează în presă ca analişti găsesc în această lucrare comentarii şi explicaţii ale procedurii parlamentare utilizate în plenul Camerelor legislative, soluţii la care au recurs birourile permanente, comisiile permanente, pentru rezolvarea unor aspecte controversate ale procedurii regulamentare.

"Drept penal special" - Vasile PAVALEANU

Manualul universitar Drept penal special este rodul activităţii îndelungate ca magistrat şi profesor universitar şi vine să completeze un demers ştiinţific concretizat prin publicarea, în decursul timpului, a numeroase lucrări în domeniul dreptului penal şi al dreptului procesual penal.

Intr-o perioadă de profunde modificări legislative şi de schimbare a concepţiei privind noua legislaţie penală, elaborarea unei lucrări de referinţă în domeniul dreptului penal implică unele dificultăţi şi chiar asumarea unui risc ; le-am acceptat cu convingerea că voi avea posibilitatea să contribui, într-o anumită măsură, la imprimarea unui nou sens ştiinţei dreptului penal, mai ales prin referire la dreptul comparat şi la Codul penal 2009.

Prezentarea infracţiunilor are în vedere Codul penal din 1968, cu modificările aduse, comparativ cu dispoziţiile Codului penal 2009 şi cu cele din Codul penal italian, Codul penal francez, Codul penal german, ş.a.

Manualul universitar se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la facultăţile de drept şi de administraţie publică, însă poate fi util şi pentru magistraţi, avocaţi şi alţi specialişti în domeniul dreptului, mai ales prin evidenţierea celor mai noi opinii exprimate în literatura de specialitate şi practica judiciară, fiind avute în vedere actele normative recent apărute.

Autorul

Cuprins


"Esecul democratiei prezidentiale" - Juan J. LINZ, Arturo VALENZUELA

Cetățenii Statelor Unite, moștenitori a două secole de guvernare democratică, au tendința să considere că prezidențialismul – mai degrabă decât parlamentarismul – este sistemul care asigură cel mai bine o democrație stabilă.

Totuși, în America Latină unde multe guverne au fost modelate după modelul Statelor Unite, prezidențialismul a avut succes diferit. În Eșecul democrației prezidențiale, Juan Linz și Arturo Valenzuela aduc laolaltă cercetători renumiți pentru a investiga dacă prezidențialismul sau parlamentarismul oferă cele mai bune speranțe pentru un guvern stabil și continuitate democratică. „Bazându-se pe o minunată alegere a contribuțiilor și a țărilor, Eșecul democrației prezidențiale tratează un aspect central al lumii contemporane în care din ce în ce mai multe țări încearcă să creze democrații durabile.

Este o carte stimulantă, bine gândită și relevantă, potrivită pentru folosirea ca manual pentru cursurile de politici comparate și de politică a Americii Latine” (Paul W. Drake, University of California, San Diego).

Arturo Valenzuela este profesor de guvernământ și director al Centrului pentru Studii Latino-Americane la Universitatea Georgetown. Sunt autori ai Crisis, Breakdown, and Reequilibration și Chile în seria de volume The Breakdown of Democratic Regimes disponibile la editura Johns Hopkins.

Continut :

  • Democrație prezidențială sau parlamentară: Are vreo importanță?
  • Perspective teoretice și cazul semiprezidențial al Franței
  • Prezidenţialismul şi democraţia majoritară: observaţii teoretice
  • Nici prezidenţialism, nici parlamentarism
  • Prezidenţialism şi Parlamentrism într-o perspectivă comparată
  • Prezidenţialism şi stabilitate politică în Franţa


"Statutul juridic al minoritatilor nationale" - Roxana Mihaela PRISACARIU

Cartea reprezinta un instrument de lucru util studentilor si masteranzilor, cercetatorilor, magistratilor si functionarilor publici, politicienilor interesati de tematica minoritatilor nationale, de aplicarea legislatiei anti-discriminare, de interferentele dreptului administrativ cu drepturile omului. 

Perspectiva asupra subiectului este una interdisciplinara, statutul minoritatilor nationale rezultand din interpretarea sistematica a normelor din mai multe ramuri de drept: international public, comunitar, constitutional si administrativ. Aceasta perspectiva permite autoarei ca, printr-o analiza comparata, sa releve solutiile normative care s-au dovedit juste si eficiente, fata de cele care mai pot fi imbunatatite sub aspect conceptual sau metodologic.
"Protectia europeana a drepturilor omului" - Bianca SELEJAN-GUTAN

Editia a patra a lucrarii Protectia europeana a drepturilor omului îsi dovedeste necesitatea datorita schimbarilor importante survenite, în ultimul an, în mecanismul de control al respectarii obligatiilor asumate de statele-parti la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin intrarea în vigoare, la 1 iunie 2010, a Protocolului nr. 14 la Conventie.

Cartea trateaza aceste modificari, dar si dezvoltari jurisprudentiale recente ale instantei de la Strasbourg în materii controversate, cum ar fi libertatea religioasa, libertatea de exprimare, dreptul de proprietate, precum si noutati introduse în materia protectiei drepturilor omului în Uniunea Europeana prin Tratatul de la Lisabona s.a.

Volumul de fata se adreseaza studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar si practicienilor interesati de domeniul din ce în ce mai dinamic al protectiei europene a drepturilor omului.
"Plangerile impotriva incheierilor de carte funciara" - Roxana STANCIU

In mediul juridic actual, in care executarea silita devine un instrument foarte folosit de creditori pentru recuperarea debitelor, iar garantiile ipotecare devin din ce in ce mai importante, plangerile impotriva incheierilor de carte funciara reprezinta o tipologie de litigii care ia amploare si dezvolta o varietate a situatiilor de fapt si chiar de drept.

Culegerea de fata reprezinta o incercare de recapitulare a jurisprudentei foarte recente in materie, mai ales ca si legislatia s-a modificat nu cu mult timp in urma.

Veti gasi aici cele mai frecvente probleme supuse controlului instantelor, dintre care le mentionam pe cele legate de caracterul necontencios al procedurii plangerii impotriva incheierii de carte funciara, calitatea procesuala a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de competenta registratorului din cadrul biroului de carte funciara sau de notarea privilegiului constructorului.
"Drept succesoral. Caiet de seminar" - Ilioara GENOIU, Alexandra-Lelia TURZA

Lucrarea este structurata în doua parti, prima fiind afectata problematicii dreptului succesoral, iar cea de-a doua, procedurii succesorale notariale.

Capitolele primei parti contin prezentarea sistematizata, însa completa, a institutiilor dreptului succesoral, probleme de seminar si bibliografia aferenta.

În cadrul problemelor de seminar, sunt formulate teme de reflectie (cu trimitere la noutatile aduse în materie succesorala de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil), teme pentru referate, întrebari clasice (posibile subiecte de examen), teste grila (cu una, cu mai multe sau fara nicio varianta corecta de raspuns) si spete.

Cea de-a doua parte a lucrarii contine, pe lânga prezentarea sistematizata a problematicii procedurii succesorale notariale, anexele aferente acesteia.
"Tratat de dreptul muncii. Editia a IV-a" - Alexandru TICLEA

Lucrarea este una monumentala, grupand analize amanuntite cu privire la cele mai noi probleme de dreptul muncii.

Este impresionant caracterul exhaustiv al lucrarii, care abordeaza nu doar problemele ridicate de Codul Muncii, ci trateaza in detaliu chestiunile legate de incidenta actelor normative conexe."Dreptul muncii. Curs universitar" - Alexandru TICLEA

Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a dreptului, fiind legat de viaţa, existenţa şi bunăstarea oamenilor. Sub incidenţa lui intră salariaţii, dar şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă ori se pregătesc pentru a dobândi o profesie sau meserie (ucenicii etc.).
El se aplică, în calitate de drept comun şi altor categorii profesionale, de pildă, funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, diplomaţilor etc.
"Traficul si consumul ilicit de droguri. Studiu de legislatie, doctrina si jurisprudenta" - Ioan GARBULET

Lucrarea de fata are un caracter pluridisciplinar si trateaza – din perspectiva dreptului penal, al dreptului procesual penal, criminalistic si sociologic – traficul si consumul ilicit de droguri din tara noastra, reglementat de Legea nr. 143/2000, dar si de alte acte normative in acest domeniu.

Autorul analizeaza detaliat continutul infractiunilor din domeniul traficului de droguri si de precursori, reglementarile interne si internationale in materie, procedurile si dispozitiile procedurale speciale aplicabile, investigarea criminalistica a acestor infractiuni, dar si masurile de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri, toate insotite de trimiteri la o bogata jurisprudenta in domeniu, atat din practica instantelor judecatoresti din Romania, cat si din cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Lucrarea se adreseaza in special profesionistilor dreptului: judecatori, procurori, avocati, studenti etc., insa constituie un instrument util de lucru si pentru alte persoane care, intr-un fel sau altul, sunt interesate de problematica drogurilor in general.


"Participatia penala. Studiu de doctrina si jurisprudenta" - Mihaela ALEXANDRU

Autoarea abordează cu mult curaj problemele controversate din doctrină şi din legislaţie, de pe poziţia atât a teoreticianului, cât şi a practicianului magistrat cu multă experienţă, iar opiniile la care achiesează ori pe care le propune sunt întemeiate şi argumentate convingător. 


Susţinerile teoretice sunt ilustrate cu o bogată practică judiciară, publicată şi nepublicată, fiind însoţite de trimiteri la diverse opinii exprimate în literatura juridică română şi străină, precum şi de aspecte de drept comparat, conferind lucrării un real caracter de îndrumar teoretic şi practic în materia pluralităţii de infractori.

"Controlul de legalitate al hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie" - Gabriela BOGASIU, Dana VARTIRES, Aurel SEGARCEANU

Spetele, care alcatuiesc culegerea de practica judiciara privind cariera si raspunderea disciplinara a magistratilor, au fost selectate din câteva mii de decizii, pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie în perioada 2001 – 2007.


Hotarârile prezentate în lucrarea de fata marcheaza momentele cele mai importante din jurisprudenta în materie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, constituind un ghid util pentru magistrati si nu numai, în aplicarea si interpretarea dispozitiilor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor – promovare, suspendare din functie, încetarea functiei, raspunderea disciplinara a magistratilor - precum si al celor referitoare la atributiile Consiliului Superior al Magistraturii si la organizarea judiciara.


Last Updated on Tuesday, 03 April 2012 09:35