Norme de reprezentare pentru alegerile in structurile de conducere, pentru mandatul 2012-2016

UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGALNICEANU” DIN IASI

ANEXA NR.1

NORME DE REPREZENTARE PENTRU ALEGERILE IN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITATII „MIHAIL KOGALNICEANU” DIN IASI, pentru mandatul 2012 - 2014

Nr. crt.

FACULTATEA

Departamente

Nr. cadre didactice titulare

Nr. studenti inmatriculati in 2011 – 2012

Licenta + Master

Cadre de conducere

Decan/ Prodecan

Reprezentanti in Consiliul Facultatii

Reprezentanti in Senat

CD

Studenti

Total

CD

Studenti

Total

1.

DREPT

  1. Drept public
  2. Drept  privat
  3. Stiinte sociale si Umaniste

Total

9

7

4

20

660

1/ 1

5

4

2

11

4

15

8

3

11

PRESEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE