FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Universitatea "Mihail Kogalniceanu"

din Iasi

24 de ani de excelenta academica


Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din Iasi este o institutie de invatamant superior particulara acreditata prin Legea 137/2005. Absolventii Programului de studii universitare de licenta Drept sustin examenul de licenta in cadrul UMK, iar absolventii programelor de master sustin examenul de disertatie tot in cadrul UMK.


Evaluarea calitatii

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) evalueaza si asigura calitatea invatamantului superior. In activitatea sa, CEAC colaboreaza cu Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), autoritatea competenta in evaluarea externa a calitatii invatamantului superior.

Comisia face propuneri Consiliului Facultatii si Senatului UMK in vederea organizarii unor noi programe de studii universitare sau postuniversitare, de licenta sau de masterat. CEAC evalueaza calitatea programelor de studii existente si face propuneri de imbunatatire sau de lichidare a acestora.

In vederea asigurarii unui invatamant de calitate, CEAC evalueaza, impreuna cu catedrele, colectivele si studentii activitatea cadrelor didactice in domeniile:

-Activitate didactica
-Cercetare stiintifica
-Implicare institutionala


Ultima actualizare în Joi, 13 Noiembrie 2014 10:41