Regulamentul comisiei de audit

UNIVERSITATEA “MIHAIL KOGALNICEANU” – IASI


REGULAMENTUL
COMISIEI DE AUDIT INTERN


Art.1 Activitatea Comisiei de Audit Intern se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Componenta Comisiei de Audit Intern se stabileste de catre Biroul Senatului Universitatii “Mihail Kogalniceanu”.

Art.3. Durata mandatulul Comisiei de Audit Intern este de 5 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit.

Art.4 Conducerea Comisiei de Audit Intern este asigurata de Presedintele Comisiei care se subordoneaza Senatului Universitatii.

Art.5 Comisia de Audit Intern are urmatoarele atributii:
a) efectuarea activitatii de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si de control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.
b) elaborarea raportului anual de audit public intern privind managementul financiar si administrativ al institutiei. Presedintele Comisiei de Audit Intern are obligatia de a prezenta Raportul anual al Comisiei in cadrul ultimei sedinte a Senatului UMK din luna martie a anului financiar urmator, impreuna cu recomandarile sale.
c) realizarea auditului intern privind activitatea financiara a institutiei ocazional, la solicitarea Presedintelui sau a Senatului Universitatii “Mihail Kogalniceanu” .

Art.6 Raporturile Comisiei de Audit Intern cu structurile administrative ale institutiei sunt fie raporturi de subordonare, fie raporturi de colaborare.
(1) Raporturi de subordonare. Comisia de Audit intern este subordonata Rectorului UMK.
(2) Raporturi de colaborare. Comisia de Audit Intern colaboreaza cu toate structurile administrative ale institutiei.

Art.7 Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii lui de catre Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”.

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universitatii « Mihail Kogalniceanu » din Iasi la data de 15.03.2007.


RECTOR,
Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE


Ultima actualizare în Luni, 02 Mai 2011 13:22