Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 

Inscriere in ani superiori - Centrul de resurse de informare si documentare

Mobilitati Erasmus

   


Anunţ important:

 In atenţia studenţilor Programului universitar de studii de licenta Drept a Facultăţii de Drept a UMK, anii II , III sau IV

 UMK organizează selecţia studentilor pentru mobilitati Erasmus la universitatile partenere, în semestrul II al anului universitar 2012-2013.

 Data limită de depunere a dosarelor: 1 decembrie 2012.

Citeste Regulamentul Erasmus complet

  Condiţii de admitere:

- candidatul este student cu rezultate academice bune (integralist, minim media ponderata 8,50 pentru anii de studiu);

- candidatul a promovat un test de limba straina, corespunzator mobilitatii (minim media 7,00);

 Dosarul trebuie să cuprindă:

a. formularul de candidaturã;
b. curriculum vitae format Europass, redactat in limba romana si in limba in care se va desfasura stagiul;
c. scrisoare de intentie, in limba romana si in limba in care se va desfasura stagiul, care sã precizeze obiectivele concrete urmãrite de candidat si rezultatele asteptate (1-2 pagini);
d. recomandare din partea unui cadru didactic, in care sã fie evaluate competentele candidatului;
e. 2 fotografii color tip buletin;
f. copie document de identitate si permis de sedere (daca este cazul);
g. adeverinta de la secretariatul facultatii cu media anului universitar precedent (sau a semestrului incheiat pentru studentii din anul I) cu mentiunea „integralist”;
h. atestat de cunoastere a limbii strãine eliberat de institutii specializate autorizate – tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba englezã, DALF - pentru limba francezã, Deutschessprachdiplom pentru limba germanã (document optional);
i. copii ale diplomelor si certificatelor obtinute de candidat in invatamantul superior, considerate utile in sustinerea candidaturii (de ex. diplome de participare la sesiuni de comunicari stiintifice, la concursuri si competitii, certificate care sa ateste participarea la activitati de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.);
j. un dosar cu sina.

Criterii de selectie

Testul de limba straina - proba scrisa si orala, eliminatorie.
Testul va fi organizat centralizat pentru selectia studentilor, pe baza unor subiecte propuse de Departamentul de Limbi Moderne si este gratuit pentru toti candidatii Erasmus. Pot fi scutiti de acest test studentii care prezintã un certificat / atestat de limbã strãinã pentru nivel avansat, emis de institutii autorizate (Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba englezã, DALF - pentru limba francezã, Deutschessprachdiplom pentru limba germanã etc.). Scutirea de la sustinerea probei de limbã strãinã si echivalarea certificatelor va avea avizul Departamentului de Limbi Moderne. Testul de limbã strãinã va fi organizat pentru urmãtoarele limbi strãine: englezã si francezã. Testul va fi notat de cãtre un reprezentant al Departamentului de Limbi Moderne. Rezultatele testului de limbã, atat la proba scrisa cat si la cea orala, vor fi afisate, cu notã, avand termen pentru contestatie pentru proba scrisa de 24 de ore. Contestatia se solutioneaza in termen de 48 de ore de catre un reprezentant al Departamentului de resort, altul decat cel care a facut notarea, desemnat de catre Decanul Facultatii. In urma testului de limbã, se va afisa lista candidatilor admisi (care vor participa la interviul de selectie), precum si lista candidatilor respinsi. Nota minima pentru promovarea testului de limba este 7,00.)
Interviul de selectie va fi organizat centralizat la nivelul universitatii. Lista candidatilor si data, ora si locul unde se vor desfãsura interviurile vor fi transmise Biroului de Programe Comunitare, urmand ca apoi sã fie afisate la avizierul Departamentului de Relatii Internationale, la avizierele facultatilor si pe site-ul universitatii.
Interviul va urmãri evaluarea capacitãtii de exprimare oralã in limba strãinã, motivarea, interesul profesional dar si cunostinte elementare necesare unei bune desfãsurãri a mobilitãtii.
Departajarea studentilor se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:
a. Media ponderata a anului universitar precedent (sau a semestrului incheiat pentru studentii din anul I)
Intre 9,80 si 10: 10 puncte
Intre 9,50 si 9,80 : 9 puncte
Intre 9,00 si 9,50: 8 puncte
Intre 8,90 si 9,00: 7 puncte
Intre 8,70 si 8,90: 6 puncte
Intre 8,50 si 8,70: 5 puncte
b. Media la testul de limba straina:
Intre 9,50 si 10: 10 puncte
Intre 9 si 9,49 : 9 puncte
Intre 8,50 si 8,99: 8 puncte
Intre 8 si 8,49: 7 puncte
Intre 7,50 si 7,99: 6 puncte
Intre 7 si 7,49: 5 puncte
c. Nota la interviul de selectie, unde se analizeaza si continutul dosarului de candidatura. Astfel, se pot obtine maxim 10 puncte pentru formularea clara a obiectivelor in proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a cunostintelor si competentelor dobandite in urma mobilitatii.
Intre 9,80 si 10: 10 puncte
Intre 9,50 si 9,80 : 9 puncte
Intre 9,00 si 9,50: 8 puncte
Intre 8,90 si 9,00: 7 puncte
Intre 8,70 si 8,90: 6 puncte
Intre 8,50 si 8,70: 5 puncte

Se mai acorda puncte pentru:

Diplome, certificate, distinctii obtinute in invatamantul superior (ex. Diplome de participare la sesiuni de comunicari stiintifice, la concursuri si competitii, certificate care sa ateste participarea la activitati de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.) – 2 puncte pentru fiecare diploma/certificat.

      Vor fi declaraţi câştigători studenţii cu punctajul cel mai mare în ordinea descrescătoare a mediilor şi în limita locurilor disponibile. Studentul clasat pe locul imediat următor va fi considerat rezervă.

Comisia de selectie este formata din:

Rector - in calitate de presedinte –, Coordonatorul Institutional Erasmus, Decanul Facultatii, un reprezentant al studentilor universitatii, membru in Senat – in calitate de membri si un membru al Comisiei de acordare a burselor din cadrul Universitatii. Secretara Sefa a Universitatii sau un delegat din partea Compartimentului Secretariat va indeplini functia de secretar de comisie.

Calendarul selectiei

Incepand cu 12.11.2012 se afiseaza locurile disponibile la avizierele facultatilor si pe site-ul Universitatii, in vederea consultarii acestora de catre studentii interesati;
12.11.2012 – 01.12.2012: inscrierea la concursul de selectie;
06.12.2012 – 10.12.2012 : desfasurarea concursului de selectie, depunere si rezolvare contestatii;
10.12.2012 - afisarea rezultatelor finale
15.12.2012: redactarea si predarea documentelor specifice Erasmus la BP (formularul de aplicatie tip solicitat de universitatea partenera, acordul de studiu – Learning Agreement - si acordul de recunoastere a perioadei de studiu Erasmus si foaia matricola- daca este cazul-) pentru studentii selectati pentru semestrul I al anului universitar urmator.
20.12.2012: trimiterea documentelor catre universitatile partenere.

Ultima actualizare în Luni, 20 Mai 2013 09:19