Dosar candidat 2013

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cererea tip de înscriere
  • diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată (sau adeverinţa de susţinere a examenului)
  • certificatul de naştere (copie legalizată)
  • copie carte de identitate (copie xerox)
  • certificatul de căsătorie, dacă este cazul (copie legalizată)
  • 2 fotografii color tip paşaport
  • un dosar plic
  • adeverinta medicala (eliberată de medicul de familiei)
  • chitanţa de plată a taxei de admitere.
Last Updated on Monday, 03 June 2013 11:35