Admitere licenta 2013

CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA – SPECIALIZARI


Facultatea de Drept este acreditata conform Legii 137/2005 si toate specializarile functioneaza legal, conform cu Hotararea de Guvern 966/2011.

DREPT
(8 sem. - 240 credite) - 100 locuri

COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
(6 sem. - 180 credite) - 60 locuri

CRITERIUL DE ADMITERE

Se iau în calcul nota de la bacalaureat cu o pondere de 40% din nota finală şi interviul, reprezentând 60% din nota finală.

Taxa de înscriere: 200 lei; 100 lei pentru înscrierea la două domenii de studii;

Click aici pentru Metodologia recunoasterii perioadelor de studii - inscrierea in ani superiori

Click aici pentru Metodologia admiterii in Ciclul Studii de licenta

Last Updated on Tuesday, 04 June 2013 07:31