Raport de evaluare interna a calitatii corpului profesoral al Facultatii de Drept 2009-2010

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

 

Raportul

Activitatii stiintifice a cadrelor didactice

ale Facultatii de drept a Universitatii Mihail Kogalniceanu

-         anul universitar 2009-2010 -

In urma sintetizarii datelor rezultate din procesul de evaluare a cadrelor didactice sub aspectul cercetarii stiintifice, a rezultat urmatoarea situatie:

 

In anul universitar 2009-2010 Facultatea de drept a UMK a avut un numar de 27 de cadre didactice cu norma de baza si un numar de 21 de cadre didactice asociate.

Avand in vedere faptul ca profesorii asociati desfasoara cercetari sub afilierea altor institutii si ca raporteaza activitatea stiintifica la acestea, in cele ce urmeaza vom prezenta datele statistice doar pentru cadrele didactice cu norma de baza la UMK.

 

In perioada analizata, la UMK au avut norma de baza un numar de

 • 3 profesori universitari
 • 3 conferentiari universitari
 • 15 lectori universitari din care 10 doctori in stiinte
 • 6 asistenti universitari

 

Cadrele didactice angajate la UMK au desfasurat in anul universitar 2009-2010 o activitate stiintfica ce s-a materializat in:

 

 • 63 de participari la sesiuni si conferinte stiintifice nationale si ineternationale, in Romania si in alte tari, cu preponderenta in UE sau Republica Moldova;
 • 6 carti aparute la edituri recunoscute CNCSIS;
 • 64 de articole publicate in reviste interne, majoritatea cotate CNCSIS, sau internationale si participari la volume colective;
 • 49 de citari in lucrari nationale si internationale;
 • 2 cadre didactice si-au sustinut doctoratul in cursul acestui an universitar
 • 1organizator de conferinte internationale
 • 4 membri in comitetele stiintifice ale unor sesiuni de comunicari nationale sau internationale
 • 8 membri in comitetele de organizare ale unor manifestari stiintifice nationale sau internationale
 • 5 membri in comitete stiintifice ale unor reviste nationale si internationale
 • 2 directori de granturi sau contracte de cercetare
 • 4 membri in colective de cercetare pe baza de granturi sau contracte de cercetare
 • 1 premiu international.

Din analiza activitatii stiintifice a cadrelor didactice cu norma de baza la UMK se constata:

 

Unele cadre didactice au avut o activitatea stiintifica deosebita (peste medie):

Alte cadre didactice au avut o activitate stiintifica dovedita doar sub forma participarilor la sesiuni stiintifice nationale, insa nu au prezentat date din care sa reiasa daca au publicat cel putin un articol in anul universitar 2009-2010:

 

Din cele 27 de cadre didactice cu norma de baza, 21 (77,7%) au participat cel putin la o sesiune stiintifica si 16 (60%) au publicat cel putin un articol.

Daca avem in vedere doar cadrele didactice cu norma de baza, exceptand personalul asimilat, din totalul de 23 de cadre didactice, 21 (91.3%) au participat cel putin la o sesiune stiintifica si 16 (70%) au publicat cel putin un articol.

 

Avand in vedere necesitatea de a incuraja activitatea stiintifica a cadrelor didactice ale UMK, in calitate de coordonator CEAC la nivelul facultatii de drept propun urmatoarele masuri:

 

1.      Incepand cu anul universitar 2010-2011, la stabilirea standardului minim al activitatii stiintifice, sa avem in vedere urmatoarele criterii:

a.      Minim 1 articol publicat intr-o revista recunoscuta CNCSIS

b.      Redactarea de suporturi de curs pentru cel putin o materie din cele predate – pentru cadrele didactice cu responsabilitati de predare sau redactarea de note de seminar – pentru cadrele didactice cu responsabilitati de conducere de seminarii

c.      Participarea la cel putin o sesiune stiintifica de nivel national


2.      Acordarea de premii speciale si/sau decontarea deplasarilor facute in interes stiintific (in limita unei sume stabilite de conducerea UMK) cadrelor didactice cu activitate stiintifica deosebita;

3.      Acordarea de prime de Pasti cadrelor didactice care au cel putin un articol publicat;

4.      Orientarea cu precadere in vederea selectarii de cadre didactice ale caror responsabilitati sa le permita alocarea resurselor proprii intelectuale si de timp inclusiv catre cercetarea stiintifica.

 

 

Coordonator CEAC – Facultatea de Drept

Lect.dr. Roxana Prisacariu