Procedura de evaluare in catedra


1. Fiecare cadru didactic îşi pregăteşte:

-      CV-ul actualizat,

-      fişa de autoevaluare pe anul corespunzator

-      o prezentare scurtă orală a cursului său, ţinând cont de chestiunile din formularul de evaluare colegiala 

2. Şeful de catedră explică procedura de: autoevaluare, evaluare colegială, evaluare în catedră

3. Şeful de catedră numeşte câte un cadru didactic „evaluator” si unul "evaluat"  pentru fiecare cadru didactic din catedră

4. Pe rând, membrii catedrei sunt invitaţi să prezinte conţinutul cursurilor predate, punând accent pe chestiunile cerute în Formularul pentru evaluare colegială

5. Se completează  Formularul pentru evaluare colegială

Se face apoi evaluarea de către Şeful de catedră, prin acordarea unui punctaj în fişele de evaluare (coloana din dreapta) Se calculează şi punctajul total acordat de Şeful de catedră. Pentru fiecare cadru didactic, Şeful de catedră formulează în final fraze de apreciere a punctelor forte şi  face recomandări. Aceste lucruri se scriu în partea de jos a fişei de evaluare sau se consemnează în Procesul-verbal .


Ultima actualizare în Luni, 11 Aprilie 2011 12:29