Lect. univ. dr. Irina Apetrei

cv - română

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Activitatea stiintifica  

2007-2011

 • (UMK)- Paternitatea în viziunea legislativă a noului Cod Civil Român, Sesiunea de comunicari stiintifice, Universitatea “Mihail Kogalniceanu”, 2010.

Articole publicate în publicaţii naţionale:

 1. Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului Cod civil roman în materia acţiunii în tăgada paternităţii, Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, tomul XIII, Editura Venus, Iaşi, 2007, pp.22-25;
 2. Modificări legislative în materia acţiunii în tăgada paternităţii aduse prin legea nr.288/2007, publicat în Jurnalul de Studii Juridice nr. 1-2/2008.
 3. Instituţia nulităţii în viitoarea reglementare a Codului civil roman , volumul „Dreptul romanesc in contextul exigentelor Uniunii Europene” al Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”,Editura Hamangiu,Bucuresti, 2009,pp.92-97.
 4. 4. Moduri de desfacere a casatoriei potrivit reglementarilor noului Cod civil roman , volumul „Dinamica dreptului romanesc dupa aderarea la Uniunea Europeana”,al Sesiunii anuale de comunicari stiintifice a Institului de Cercetari Juridice”Academician  Andrei Radulescu” , Editura Universul Juridic , Bucuresti , 2011 , pp.132-137.
 5. Paternitaty in the legislative vision ofthe new Romanian Civil Code,Buletinul stiintific nr.20 al ,Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi , Editura „Cugetarea”, Iasi , 2011,pp.103-111.
 6.  Institutia consiliului de familie in cadrul noului Cod civil român , in curs de publicare in Buletinul stiintific nr. 21 al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi

Recenzii:

 1. Recenzie asupra lucrării “Divorţul în tradiţie evreiască”, apărută la Editura Lumen, Iaşi, 2007, autor Iulia Andreea Moldovan, publicată în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2008, pp.221-223.

 1. Recenzie asupra lucrării “Manual de Drept civil.Partea generala.Persoanele”, apărută la Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, autor Carmen Tamara Ungureanu,  in curs de publicare în Buletinul stiintific nr.21 al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi.

Articole publicate în publicaţii din străinătate:

 1. Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului Cod civil român în materia responsabilităţii părinteşti, publicat în rezumat în volumul conferinţei V edition International Conference of Young Researches Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007, p.163;
 2. The Settlement of Reproduction Health and Medically – assisted Human Reproduction – a Turning Point in the Romanian Legislation of Family Law, publicat în volumul Conferinţei ”Turning Points and Breaklines”, 14th European Forum of Young Legal Historians, Pécs, Ungaria, 7-11 mai 2008,pp.39-55;
 3. Modificări legislative în materia vârstei matrimoniale în România, publicat în rezumat în volumul conferinţei VI edition International Conference of Young Researches Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007;
 4. Reglementări noi în materia consimţământului la adoptie in Romania , publicat în rezumat în volumul conferinţei VI edition International Conference of Young Researches Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007.

Comunicări în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale:

 1. Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului Cod civil roman în materia acţiunii în tăgada paternităţii, comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, mai 2007;
 2. Modalitati de desfacere a casatoriei potrivit reglementarilor noului Cod civil roman,comunicare in cadrul Sesiunii anuale de comunicari stiintifice a Institutului de Cercetari Juridice „Academician Andrei Radulescu” din cadrul Academiei Romane ,cu tema”Dinamica dreptului romanesc dupa aderarea la Uniunea Europeana”,26 aprilie2010;
 3. Paternitatea in viziunea legislativa a noului Cod civil roman,comunicare in cadrul Sesiunii stiintifice anuale a Universitatii „Mihail Kogalniceanu”din Iasi , aXVIII-a editie, cu tema „Provocarile societatii post-comuniste.Dimensiuni politico-juridice,institutionale si culturale”,22mai 2010.
 4. Institutia consiliului de familie in cadrul noului Cod civil român , comunicare in cadrul Conferintei nationale cu participare internationala a Universitatii „Mihail Kogalniceanu”din Iasi , a XIX-a editie , cu tema”Globalizare si identitate nationala.Dimensiuni cultural-juridice” , 3-4 iunie 2011.

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale:

 1. Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 2007 (International Conference of Young Researches 2007), ediţia a V-a, organizată de Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova “PRO-Ştiinţa”, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, desfăşurată la Chişinău, Moldova, 9 noiembrie 2007, cu lucrarea Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului Cod civil român în materia responsabilităţii părinteşti, publicată în rezumat în volumul conferinţei V edition International Conference of Young Researches Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007, p 163;
 2. 14th European Forum of Young Legal Historians ”Turning Points and Breaklines”, Pécs, Ungaria, 7-11 mai 2008, cu lucrarea The Settlement of Reproduction Health and Medically – assisted Human Reproduction – a Turning Point in the Romanian Legislation of Family Law publicata in rezumat in volumul Conferintei”Turning Points and Breaklines”,14 European Forum of Young Legal Historians,Pecs,Ungaria,7-11 mai 2008,pp.39-55.
 3. Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 2008 (International Conference of Young Researches 2008), ediţia a VI-a, organizată de Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova “PRO-Ştiinţa”, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, desfăşurată la Chişinău, noiembrie 2008, cu doua lucrari: Modificări legislative în materia vârstei matrimoniale în România aduse prin Legea nr.288/200 si Reglementări noi în materia consimţământului la adopţie în România, publicate în rezumat în volumul conferinţei VI edition International Conference of Young Researches Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2008;
 4. Conferinţa ştiinţifica anuala cu participare internaţională cu tema ”Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi şi Centrul de Cercetări Juridice, ediţia a XVIII-a, 29-31 mai 2008, în cadrul Zilelor Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi, cu lucrarea Modificări legislative în materia acţiunii în tăgada paternităţii aduse prin legea nr.288/2007,publicata in Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2008.
 5. Conferinţa internaţionala ”Realităţi şi perspective ale procesului de integrare europeană în era globalizării”, organizată de Universitatea ”Lucian Blaga”, Facultatea de Drept ”Simion Bărnuţiu”, Sibiu, 16-17 mai 2008, cu lucrarea Privire comparativă asupra instituţiei nulităţii în reglementarea Codului civil şi în preconizata reglementare a Proiectului noului Cod civil român.
 6. Conferinţa internaţională regională a Societăţii Internaţionale de Dreptul familiei, organizată de Bar Ilan University – Faculty of Law şi Sha’arei Mishpat Law College, desfăşurată la Tel Aviv, Israel, 7-9 iunie 2009, cu tema: Family Law in a Multicultural Environment: Civil and Religious Law.
Last Updated on Friday, 10 February 2012 10:33