Planul de invatamant


Planul de învăţământ   2015 - 2016

                                                                          

                                                                                  ANUL  III

Semestrul I

Discipline obligatorii


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica    Fisa disciplinei 

Drept civil. Contracte

2

2

5Drept penal special (I)

2

2

5Drept procesual penal (I)

2

2

5Drept financiar

2

1

5Practica juridica (Parchet)
90 ore

5

2

Discipline opţionale (1 disciplina din 2 pe semestru)


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica    Fisa disciplinei 

Dreptul institutional al Uniunii Europene

2

1

5Drept fiscal
2
1
3Semestrul II

Discipline obligatorii


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa  analitica  Fisa disciplinei

Drept civil. Succesiuni

2

2

5Drept penal special (II)

2

2

5Drept procesual penal (II)

2

2

5Dreptul proprietatii intelectuale

2

1

5Dreptul familiei
2

1

5


Discipline opţionale (1 disciplina din 2 pe semestru)


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

  Programa  analitica    Fisa disciplinei 

Dreptul mediului

2

1

5Dreptul transporturilor

2

1

5
Discipline facultative


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

  Programa  analitica  Fisa disciplinei 

Finante si fiscalitate in UE

2

1

3
                                                                              ANUL  IV

Semestrul I

Discipline obligatorii


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

  Programa  analitica    Fisa disciplinei 

Drept procesual civil (I)

2

2

5Dreptul muncii 

2

2

5Dreptul comercial

2

1

5Practica juridica (instante judecatoresti)

90 de ore


5
Discipline opţionale ( 2 discipline din 4 pe semestru)


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

  Programa  analitica    Fisa disciplinei 

Politici publice si guvernanta

2

1

5Drept electoral

2

1

5Medicina legala

2

1

5Dreptul concurentei215

Discipline facultative


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

  Programa  analitica  Fisa disciplinei 

Drept bancar

2

1

3
Semestrul II

Discipline obligatorii


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa  analitica

Drept procesual civil (II)

2

2

5

  

Drept international privat

2

1

5Dreptul comertului international

2

1

5Criminalistica

2

1

5
Discipline opţionale (2 discipline din 4 pe semestru)


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

  Programa  analitica    Fisa disciplinei 

Drept constitutional comparat

2

1

5Organizarea sistemului judiciar

2

1

5Etica si deontologie juridica

2

1

5Dreptul european al concurentei215

   

Ore de seminar sau laborator

Credite

Last Updated on Tuesday, 28 July 2015 11:05