Lect. univ. dr. Roxana Mihaela Prisacariu


cv_rom

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Activitatea stiintifica (2007 - 2011)Activitate ştiinţifică:

a) Cărţi

Statutul juridic al minorităţilor naţionale, ed. CH Beck, Bucureşti, 2010, 210 p.

b) Articole/studii publicate in extenso în reviste din circuitul ştiinţific internaţional

 1. 1. Les conceptions de l’Etat Suisse et de l’Etat Roumain sur la protection des minorités nationales. Une perspective roumaine, în curs de publicare în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.21/2012, ed. Cugetarea, Iaşi, în limba franceză;
 2. 2. Quelques considérations sur la proposition législative concernant le nom officiel à employer pour designer l’ethnie rome, publicat în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.20/2011, ed. Cugetarea, Iaşi, în limba franceză;
 3. 3. The official language and the rights of the persons belonging to national minorities in the area of education, publicată în Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională nr.7/2011, în limba engleză.
 4. 4. Public legal aid – Method of insuring free juridical assistance - publicată în Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 18/2009, ed. Cugetarea, Iaşi, p.79-87 – publicaţie contată CNCSIS – categoria B+, în limba engleză;

c) Articole/studii publicate in extenso în volumele conferinţelor ştiinţifice de specialitate

 1. 1. Responsibility to protect and the national minorities’ participation to decision-making in the nation state, publicată în Volumul Conferinţei internaţionale KBO a Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 15 iunie 2012
 2. 2. Câteva consideraţii privind propunerea legislativa de stabilire a denumirii oficiale de utilizat pentru etnia romilor publicat in Volumul Conferinţei Internationale Lumen 2011, Ed.Lumen, Iaşi.
 3. Le pouvoir decissionnel de la Cour Constitutionnel - publicat în Le role et la place des Cours Constitutionnelles dans le systeme des autorites publiques, Volumul Mesei Rotunde Internaţionale editat de prof.dr Genoveva Vrabie, Ed. Institutul European, Iaşi, 2010, în limba franceză;

d) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

Suporturi de curs

Introducere în studiul dreptului, autori: Genoveva Vrabie şi Roxana Prisacariu, editura Lumen, Iaşi, 2011

Articole în reviste indexate CNCSIS categoria C

 1. 1. Condiţiile şi procedura recunoaşterii ca minoritate naţională a unui grup etnic, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 4/2010, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
 2. 2. Participarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la deciziile publice prin intermediul partidelor politice proprii – publicată în Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 2/2010, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
 3. Legislaţia antidiscriminare – metodă de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, publicată în Revista Studii de Drept Romanesc a Academiei Romane nr. 3-4/2005, Ed. Academiei Române, Bucureşti, p.381-394.
 4. Câteva consideraţii privind folosirea limbii materne în administraţia locală – publicată în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.8/1999, ed. Cugetarea, Iaşi, p.251-258.
 5. Controlul constituţionalităţii ordonanţelor - publicată în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.6/1997, ed. Cugetarea, Iaşi, p.171-179.

Lucrări susţinute în cadrul manifestărilor ştiinţifice

 1. The New EU and Romanian Strategies on Roma Inclusion: Changes of the European Conception on Roma Integration?, prezentată la Conferinţa internaţională a Sociery for Romanian Studies (SRS), la Sibiu, 4 iulie 2012;
 2. 2. Responsibility to protect and the national minorities’ participation to decision-making in the nation state, prezentată la Conferinţa internaţîonală KBO a Academiei Forţelor Terestre  la Sibiu, 15 iunie 2012
 3. 3. Les conceptions de l’Etat Suisse et de l’Etat Roumain sur la protection des minorités nationales - une perspective roumaine ( Switzerland and Romanian states’ conceptions on the national minorities’ protection – a Romanian perspective), prezentată în plen la Conferinţa internaţională LUMEN, 2 iunie 2012
 4. 4. Romanian immigration policy. A prospecitve approach, (coautor, împreună cu Francisc Ludvig Horjinec si Stefan Catălin Trofin), prezentată la Conferinţa internaţională a Universităţii George bacovia la Bacău, 17 mai 2012
 5. 5. National Minorities participation to decision-making in the nation-state, prezentata la Conferinţa cu participare internaţionala a Universitatii Mihail Kogalniceanu, Iaşi, 26 mai 2012
 6. 6. Tratamentul preferenţial ca mijloc şi egalitatea efectivă ca scop în protecţia minorităţilor naţionale din România, – Lucrare prezentată la Conferinţa Minorităţile naţionale din România. Perspective juridico-instituţionale şi cultural-istorice, organizată de Facultatea de Drept în cadrul Zilelor UMK, 8 dec. 2011, în lb.română – (organizator de conferinţă)
 7. 7. Limba oficială şi drepturile lingvistice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – Lucrare prezentată în cadrul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice din 13 mai 2011 a Institutului de Cercetări Juridice « Acad. Andrei Rădulescu ».
 8. 8. Câteva consideraţii privind propunerea legislativa de stabilire a denumirii oficiale de utilizat pentru etnia romilor – Lucrare prezentată la Conferinţa internaţionala LUMEN din 18 februarie 2011, Iaşi.
 9. 9. Minorităţile naţionale şi dreptul de participare efectivă la viaţa politică - lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK, „Provocările societăţii post-comuniste. Dimensiuni politico-juridice, instituţionale şi culturale”, a XVIII-a ediţie, 22 mai 2010;

10. La force de decisions de la Cour Constitutionnellelucrare prezentată în cadrul Table Ronde Internationale, UMK, Iaşi, 16 mai 2009 (moderator – Secţiunea Drept Public);

11. Asistenţa juridică gratuită. Realităţi şi perspective - lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK, „Modele istorico - legislative si instituţionale”, a XVI-a ediţie, 23 mai 2008 (moderator – Secţiunea Drept Public);

12. Câteva consideraţii privind unele noţiuni fundamentale pentru definirea statutului juridic al minorităţilor naţionale, lucrare prezentata la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” de la Sibiu , 19-20 mai 2006;

13. Autonomia personală – lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK, mai 2004;

14. Concepţiile minoritatilor naţionale din România privind drepturile lor, lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK din 23 mai 2003;

15. Contribuţia Curţii Constituţionale la adaptarea legislaţiei româneşti la reglementările comunitare - lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK, mai 2001;

16. Statul de drept şi autonomia locală - lucrare prezentata la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” de la Sibiu , mai 2000;

17. Minoritatile naţionale: definiţie si evoluţie, lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK din 5 mai 2000;

18. Autonomia administrativă, lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK din 30 aprilie 1999;

19. Câteva aspecte privind folosirea limbii minoritarii naţionale in administraţia publica, lucrare prezentată la Simpozionul naţional „Statul de drept si administraţia locala” organizat de I Institutului de Ştiinţe Administrative al României, Universitatea Mihail Kogalniceanu si Universitatea Al. I. Cuza la 9 mai 1998;

20. Concepţiile privind protecţia minorităţilor etnice, lingvistice si religioase reflectate in textele instrumentelor juridice internaţionale, lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK din 25 aprilie 1998;

21. Controlul constitutionalitatii ordonantelor, lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK din 16 mai 1997;

22. Contribuţia Curţii Constituţionale la adaptarea legislaţiei româneşti la reglementările comunitare - lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a UMK;

Membru în echipele următoarelor proiecte de cercetare sau cu finanţare internaţională:

 • Noile minorităţi în România (proiect intern desfăşurat în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Mihail Kogălniceanu in perioada 1 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013)
 • Consilierea juridică gratuită a persoanelor cu venituri limitate ( proiect al Clinicii juridice a Facultăţii de Drept a Universităţii Mihail Kogălniceanu în parteneriat cu Asociaţia Pro Roma) , proiect intern desfăşurat în perioada 1 nov. 2011 – 15 iunie 2012
 • De la comunităţile DE romi la comunităţile CU romi (Fundaţia “Alternative Sociale” – Iaşi (1.06.2001 -1.01.2002) – proiect PHARE;
 • Humanitarian and Social Programme (Asistenţa juridică gratuită pentru victimele deportărilor pe motive rasiale din perioada interbelică) – Asociaţia RomaniTin –Iaşi (1.08.2005- 1.02.2006) – proiect al Organizaţiei Mondiale pentru Migraţie – Geneva – valoarea proiectului – 1.300.000 USD;
 • Asistenţa juridică gratuită pentru cazurile de discriminare pe motive de rasă – European Roma Rights Center – Budapesta (1.09.2003 -1.03.2007);
 • Asistenţa juridică gratuită sub forma consilierii persoanelor cu venituri limitate Legal-Aid-Ro-2004/016-772.01.04-02 – GDSI Consortium – Legal Aid Board –Irlanda, Transparency International Romania (1.05.2007 -1.03.2008) – Proiect PHARE – valoarea proiectului –1.140.306 € (Phare: 1.140.306 €);
 • Romii creeaza intreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj “ROMA-RE” - POS DRU /84/6.1/S/56805 (1.01.2011 – 1.07.2011) – valoarea proiectului – 20.840.071 Lei;
 • Calificări şi standardizare europeană în asistenţa socială acronim Eur-AS POSDRU/18?1.2?G/11966– Universitatea George Bacovia – Bacău (15.10.2009 – 2011) – valoarea proiectului – 1.069.999 Lei;

Referent ştiinţific pe Domeniul Drept public al Editurii Lumen şi al Revistei Postmodern Openings – indexată BDI.

Organizator de Conferinţă Minorităţile naţionale din România. Perspective juridico-instituţionale şi cultural-istorice, Facultatea de Drept în cadrul Zilelor UMK, 8 dec. 2011

Membră a Asociaţiei Române de Drept Constituţional (din 2007) şi a Institutului Român de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (din 1999).

Citări: Ovidiu Ursache, Povatuitorul comunitatii. Prolegomene la o pedagogie a libertatii, Ed Sedcomlibris,  Iaşi, 2011, ISBN :  978-973-670-439-0, 310 pg.,


Last Updated on Tuesday, 30 October 2012 14:04