Cuantumul taxei scolare pentru anul universitar 2016/2017

Studii universitare de licenţă - CU FRECVENTA

Facultatea de DREPT

Specializarea DREPT

An IV : 3.000 lei (3 transe :  1000 + 1000 + 1000 lei)

Data limita de plata a ratelor:


Rata I:          07 octombrie 2016

Rata a II-a:   09 decembrie 2016

Rata a III-a:  10 februarie 2017

                  

Universitatea isi rezerva dreptul de a recalcula taxa de scolarizare anual, in functie de rata inflatiei publicata oficial.

Neachitarea taxei  de scolarizare si a eventualelor penalizari aferente, in cuantumul si la datele stabilite prin contractul de studii, atrage imposibilitatea prezentarii studentului la examene.


PLATA TAXEI DE SCOLARIZARE SI A PENALIZARILOR AFERENTE (DACA ESTE CAZUL) SE VA FACE PRIN  VIRAMENT  BANCAR, cu prioritate in contul:


RO74OTPV0000000005187292 deschis la OTP Bank Iaşi, valabil incepand cu data de 02 noiembrie 2015

Ca alternativa, ramane in continuare valabil şi contul RO20BRDE240SV10324242400 deschis la BRD Iaşi.

Penalizarile aferente ratelor restante se vor achita cu prioritate faţa de ratele urmatoare.

Exmatricularea nu il exonereaza pe student de plata taxelor datorate la zi.

Neachitarea taxei de şcolarizare, in cuantumul şi la datele de scadenţa stabilite, atrage perceperea de penalitaţi de 1 % pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, calculata in lei la suma restanta (conform. şedinţei consiliului  de  administraţie  al Universitaţii “Mihail Kogalniceanu”  din  23.07.2015).


Observaţii OP:  De menţionat în ordinul de plată numele si prenumele (în cazul doamnelor căsătorite se va menţiona şi numele purtat  înainte de căsătorie), facultatea, specializarea, anul de studii, tranşa, penalizări (dacă este cazul) sau tipul de taxa achitata ( taxa de inmatriculare, taxa evaluare dosar, taxa de inscriere, taxa de reinmatriculare, taxa de transfer, taxa examen de diferenta, taxa examen restant/marire, etc)


Ultima actualizare în Joi, 22 Septembrie 2016 11:47