Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
L'ENJEU POLITIQUE DE LA FIDELITE DU JUGE ENVERS LA CONSTITUTION ET LA LOI

Autor: Marius BALAN

Editura: Institutul European

ISBN: 978-973-611-770-1

pp. 171-183

Rezumat

Interpretarea textului legii şi, mai ales, a textului Constituţiei are o clară valenţă politică, oricât de riguros şi de consecvent ar fi respectate exigenţele metodologiei juridice. Problemele interpretării legii sunt probleme constituţionale. Într-un stat democratic de drept, o parte considerabilă a confruntării politice este canalizată în direcţia unei soluţionări jurisdicţionale, iar decizia politică tinde să fie substituită prin decizie judecătorească. Corolarul acestui proces îl reprezintă grevarea politică a discursului juridic şi a actului de interpretare a legii fundamentale. Orice soluţie, oricât de riguros argumentată, va fi întotdeauna suspectă de partizanat politic sau de predilecţii ideologice. Lucrarea de faţă susţine teza că nu există opţiuni metodologice apte de a pune judecătorii la adăpost de reproşul politizării justiţiei. Singurul remediu îl constituie cristalizarea în timp a unor practici politice şi instituţionale coerente şi predictibile, prin cooperarea loială a tuturor factorilor de putere.

Download