Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
L'EFFECTIVITE DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE, UNE EXIGENCE RENFORCANT LES POUVOIRS DU JUGE NATIONAL

Autor: Gabriela-Adriana RUSU

Editura: Institutul European

ISBN: 978-973-611-770-1

pp. 137-150

Rezumat

În baza principiului de cooperare loială prevăzut la articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, statele membre trebuie să adopte măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor care decurg din textele de drept primar şi derivat. In acest context, judecătorul naţional asigură protecţia jurisdicţională efectivă a drepturilor de care persoanele fizice şi juridice beneficiază în temeiul actelor europene, dobândind puterea de a lasa neaplicată orice norma juridică naţională, materială sau procedurală, contrară dreptului Uniunii sau care l-ar împiedica să asigure efectivitatea dreptului european. Afirmând autonomia instituţională şi procedurală a statelor membre, Curtea de Justiţie nu ezită să intervină în organizarea judecătorească şi să extindă competenţele judecătorului naţional dincolo de cele atribuite de textele naţionale. Astfel, instanţele naţionale sunt competente sa dispună măsuri provizorii chiar în cazul în care dreptul naţional nu le permite, să aprecieze în mod liber probele fără a fi legate de prezumţii absolute sau probe irefragabile prevăzute de textele naţionale, să ridice din oficiu excepţia neconformităţii cu dreptul Uniunii şi să ofere o reparaţie adecvată în cazul în care poate fi angajată responsabilitatea statului membru chiar dacă regulile naţionale nu prevăd aceasta. Prin urmare, jurisprudenţa Curţii de Justiţie, dornică să asigure deplina eficacitate a dreptului Uniunii Europene, înzestrează instanţele naţionale cu toate competenţele necesare pentru a soluţiona litigiul şi a asigura protecţia completă si efectivă a drepturilor izvorâte din norma europeană.

 Download