Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
LE JUGE NATIONAL COMME JUGE COMMUNAUTAIRE DE DROIT COMMUN

Autor: Francisco FERNANDEZ SEGADO

Editura: Institutul European

ISBN: 978-973-611-770-1

pp. 105-136

Rezumat

Doctrina Curţii de justiţie în privinţa întâietăţii dreptului comunitar are drept destinatari originari judecătorii naţionali Caracterul esenţialmente descentralizat al executării administrative a dreptului comunitar şi al controlului său jurisdicţional, va justifica într-o oarecare măsură colaborarea judecătorilor naţionali, cu rolul lor de prim plan subsecvent în ceea ce am putea foarte bine numi «controlul comunitarităţii», şi cu atât mai mult dacă ţinem cont de faptul că instanţa europeană nu dispune decât de o competenţă limitată în ceea ce priveşte cunoaşterea domeniilor pe care Tratatele constitutive i le conferă în mod expres.

Daca adaugăm la toate acestea faptul că, aşa cum a reiterat şi Curtea de justitie, dreptul comunitar integrat în sistemele juridice ale statelor membre creează drepturi care se înscriu în domeniul patrimoniului juridic al cetăţenilor, iar consecinţa logică este că acest drept poate fi invocat de cetăţenii comunitari, concluzia este evidentă: judecătorul comunitar de drept comun este judecătorul naţional.

Download