Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA JUSTICE ET LE PRINCIPE DE LA SEPARATION ET DE L'EQUILIBRE DES POUVOIRS DANS L'ETAT

Autor: Emil BALAN, Gabriela VARIA

Editura: Institutul European

ISBN: 978-973-611-770-1

pp. 49-58

Rezumat

Reglementări normative recent aplicate de Guvernul român par a îngrădi liberul acces al persoanelor la justiție și la un proces echitabil, prin limitarea dreptului de executare a deciziilor jurisdicționale având drept obiect acordarea anumitor drepturi de natură salarială în favoarea personalului bugetar. Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, creditorii nu pot proceda la valorizarea drepturilor de natură salarială care au fost recunoscute prin deciziile jurisdicționale.

În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a statuat faptul că dreptul la un proces echitabil se întinde după  pronunțarea deciziei până la executarea ei. Statul are bineînțeles obligația de a se supune unei decizii judiciare pronunțate împotriva lui. În consecință, punerea în execuție a unei decizii judiciare este considerată a fi o parte integrantă dintr-un proces, în sensul articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Studiul încearcă să răspundă la întrebarea dacă decizia Executivului reprezintă o ingerință a puterii executive în puterea judiciară și dacă încalcă astfel principiul separării puterilor în stat.

Download


Ultima actualizare în Luni, 08 August 2011 10:24