Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
DISCUSSIONS SUR LA SIGNIFICATION DES NOTIONS « AUTORITE PUBLIQUE », « ORGANE DE L'ETAT » ET « AUTORITE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE »

Autor: Rodica Narcisa PETRESCU

Editura: Institutul European

ISBN: 978-973-611-770-1

pp. 35-42

Rezumat

Constituţia din 1991, în forma sa originară şi în versiunea revizuită, utilizează în principal noţiunea de autoritate publică. În anumite texte ale legii fundamentale regăsim noţiunea de organe, în timp ce în altele figurează ambii termeni. Un punct de vedere arată că, în general, în Constituţie, termenul «organ» este echivalent cu noţiunea «autoritate publică», deşi termenul «autoritate publică» deţine întâietate şi este utilizat în contexte mai semnificative decât noţiunea de «organ». Un alt punct de vedere ar fi acela că termenul «autoritate publica» este utilizat fie într-un sens restrâns, care coincide cu puterea publică, fie într-un sens larg, sinonim cu termenul organ de stat.

Pe de altă parte, analiza corelaţiei între conceptele de « autoritate publică », « autoritate a administraţiei publice » şi «organ al administraţiei publice», trebuie făcută în virtutea reglementărilor Constituţiei, republicată, şi ale dispoziţei Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, care stabileşte ea însăşi sensul termenului « autoritate publică». O primă constatare ar fi că noţiunea de autoritate publică este mai cuprinzătoare decât aceea de autoritate a administraţiei publice. În ceea ce priveşte relaţia dintre «autoritate a administraţiei publice» şi «organ al administraţiei publice», se crede că cei doi termeni reflectă aceeaşi realitate, neexistând nicio diferenţă în conţinutul lor.

Totuşi, având în vedere preferinţa constituantei de a utiliza termenul de «organ al administraţiei publice» pentru ministere şi alte structuri organizaţionale subordonate Guvernului, respectiv cel de «autoritate a administraţiei publice» pentru consiliul  municipal, primar, consiliul judeţean, preşedintele consiliului judetean şi pentru structurile centrale independente care nu sunt subordonate Guvernului, propunem folosirea termenilor utilizaţi de reglementarea constituţională în lumina clarificărilor făcute de doctrină, ţinând cont în acelaşi timp de practica administrativă.

Download

Ultima actualizare în Luni, 08 August 2011 10:21