Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
LES COLLECTIVITES LOCALES INFRA-ETATIQUES DANS L'UNION EUROPEENNE, JUSTICIABLES D'UN GENRE NOUVEAU DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Autor: Stéphane GUÉRARD

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-684-1, pp. 183-201

Rezumat:

Dreptul de a sesiza direct curţile constituţionale se realizează diferit în statele federale faţă de cele unitare, iar în cazul celor din urmă se remarcă o deosebire între statele puternic descentralizate şi celelalte. Autorul, pornind de la relevarea acestor deosebiri, tratează în continuare câmpul de aplicare a „recursului constituţional local” şi practicile acestuia, ajungând la concluzia că Hans Kelsen afirma un mare adevăr, atunci când spunea că „problema modului în care se realizează recursul la Tribunalul constituţional este primordială, pentru că măsura în care acest tribunal îşi va îndeplini misiunea de garant al Constituţiei depinde de soluţionarea acestuia (a recursului). ”

Download