Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 

Sondaj 7

La care dintre evenimentele organizate in cadrul Zilelor UMK, doriti sa participati?
 
Anul 2000

"Integrarea europeana"


  Sesiunea stiintifica din 5-7 mai 2000 a continuat sirul dezbaterilor pe tema integrarii europene si s-a bucurat de prezenta profesorilor de renume din tara si din strainatate cum sunt:
- Prof.dr. George ANTONIU - Directorul Institutului de Cercetari Juridice din Bucuresti, Prof.dr. Marilena ULIESCU, Prof.dr. Otilia CALMUSCHI (Institutul de Cercetari Juridice din Bucuresti), Lector dr. Corneliu Liviu POPESCU - Universitatea din Bucuresti, Prof.dr. Jean CHAPPEZ - Universitatea Bourgogne, DIJON - FRANTA, Prof.dr. Antal ADAM - Universitatea din Pecs, UNGARIA.

     Sesiunea s-a desfasurat pe patru sectiuni, in cadrul carora au sustinut comunicari peste 30 de profesori si practicieni ai dreptului si peste 20 de studenti.

     Cu acelasi prilej CENTRUL FRANCOFON DE DREPT COMPARAT al Facultatii de Drept a organizat masa rotunda cu tema "Exigentele statului de drept" cu participarea domnilor judecatori Florin Bucur VASILESCU, Conmstantin DOLDUR, Lucian STINGU de la Curtea Constitutioanala a Romaniei, a Domnuluio Nicolae GRADINARU - Secretarul Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor si a Domnului Prof.dr.Otto WEBER -Presedintele Partidului Ecologist din Romania.

Sectiunea I -Drept Public
Sectiunea II -Drept Privat
Sectiunea III - Stiinte Umane, Filosofie
Sectiunea IV - Istorie, Geografie
Masa rotunda cu tema -Exigentele statului de drept

Cuvant de deschidere: Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE - Rector al Universitatii
■ Dr. Iosif Gavril CHIUZBAIAN (Presedintele Uniunii Juristilor din Romania) - Integrarea europeana si rolul dreptului
■ Prof.dr. Jean CHAPPEZ (Univ. Bourgogne -Dijon/FRANTA) - L'application du droit communeuture europeen dans le droit intern des Etats membres: L'exemple francais
■ Dr. Anca UNTU-DUMITRESCU (Institutul European-Iasi) - Provocarile integrarii europene: educatia multiculturala intre concepte abstracte si politici active
■ Prof.dr. Antal ADAM (Universitatea din Pecs / UNGARIA) - Quelques caracteristics et problemes actuels de la vie constitutionnelle en Hongrie
■ D-l Ion HOLBAN (Directorul Teatrului National "Vasile Alecsandri") - Admirabila provincie de centru
■ Av. Mia WOUTERS (Bruxelles / BELGIA) - Competition Laws in Europe
■ Prof.dr. Ion TODERASCU - Ecouri europene ale istoriei romanilor (sec.XV-XVI-lea)

Sectiunea I Drept Public

Atelier I
Moderatori: Prof.univ.dr. Otilia CALMUSCHI
                 Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE

■ Prof.univ.dr. Sofia POPESCU (Centrul de Cercetari Juridice Bucuresti) - Integrarea europeana si sociologia juridica
■ Prof.dr. Otilia CALMUSCHI (Institutul de Cercetari Juridice Bucuresti) - Dreptul la respectul vietii private
■ Asist. Tamara PORUCIUC - Avocatul poporului
■ Lect.drd. Cristian SANDACHE - Unele consideratii privind specificul Constitutiei Romaniei din1938
■ Prep.drd. Emanoil MOGIRZAN - Probleme privind interpretarea art. 145, al. 2 din Constitutie
■ Prep.drd. Niculina LISNIC - Criterii de determinare a venitului net obtinut din cedarea folosintei bunurilor conform Ord. G. nr. 73/1999.
■ Panseluta ENACHE - stud. - indrumator Lect. Neculai PEPELEA - Rolul centrelor de formare continua din administratia publica locala in aplicarea legislatiei comunitare
■ Daniela CONSTANDACHE - stud. - indrumator Lect. Neculai PEPELEA - Referiri la legislatia comunitara si cea din Romania, cu privire la cauzele care apara de raspundere functionarul public

Atelier II
Moderatori: Prof.univ.dr. George ANTONIU
                 Prof.univ.dr. Grigore THEODORU

■ Prof.dr. George ANTONIU (Institutul de Cercetari Juridice Bucuresti) - Legislatia comunitara si legea penala
■ Prof.dr. Grigore THEODORU - Controlul judecatoresc asupra actelor de urmarire penala ale procurorului
■ D-l Deputat Otto WEBER (Vicepresedinte al Comisiei Permanente pentru Drepturile Omului, Culte si Problemele Minoritatilor Nationale) - Propuneri legislative pentru modificarea dispozitiilor din Codul Penal privind savarsirea infractiunii de omor
■ Lect.dr. Carmen GALCA - Garantiile procedurale si drepturile inculpatilor minori
■ Lect.dr. Maria Ioana MICHINICI, Asist. Rodica SORA - Pedeapsa privativa de libertate - modelul legislativ actual; perspective
■ D-l Jud.drd. Sorin Vasile CURPAN (Judecatoria BACAU) - Asigurarea independentei judecatorilor prin conditiile de selectionare
■ Prep. Rodica PANAINTE in colab cu studenti - Consideratii cu privire la pluralitatea infractionala
■ Asist.drd. Roxana Mihaela PRISACARIU - Minoritatile nationale: definitie si evolutie
■ Prep.drd. Niculina LISNIC - Aspecte privind exercitarea contestatiei in anulare in cazul prevazut de art. 386, lit.d, C.p.p. (speta comentata)
■ Prep.drd. Emanoil MOGIRZAN - Consideratii privind infractiunea deviata
■ Prep.drd. Teodora PLAESU - Garantiile publicitatii sedintei de judecata
■ Prep. Crina VERGA - Forme ale democratiei semidirecte
■ Elena DIPLASU - stud. - indrumator Conf.dr. Aurora CIUCA - Dreptul de azil in perspectiva integrarii europene
■ Prep.drd. Teodora PLAESU - Consideratii asupra principiilor aflarii adevarului si rolului activ al autoritatilor judiciare. Aspecte de drept comparat
■ Emanuela IORGA - stud. - indrumator Conf.dr. Aurora CIUCA - Aspecte privind regimul de detentie

Atelier III
Moderatori: Prof.univ.dr. Gheorghe SCRIPCARU
                 Conf.univ.dr. Aurora CIUCA
■ Prof.dr. Gheorghe SCRIPCARU - Dreptul medical si Comunitatea Europeana - justificari si perspective.
■ Conf.univ.dr. Calin SCRIPCARU, dr. Alexandru EMILIAN - Interpretari asupra unor noii legislatii de functionare a institutiilor medico-legale
■ Conf.univ.dr. Calin SCRIPCARU, Conf.dr. Vasile ASTARASTOAIE - Studiu psihiatrico-legal privind suicidul
■ Dr. Diana BULGARU, dr. Beatrice IOAN - Factori favorizanti ai agresivitatii intrafamiliale
■ Dr. Beatrice IOAN, dr. Diana BULGARU - Suicidul prin ingestie de substante deprimante ale sistemului nervos central
■ Conf.dr. Monica PLAHTEANU, dr. Diana BULGARU - Forme de abuz asupra copiilor  cauze, diagnostic, consecinte
■ Dr. Beatrice IOAN, Conf.dr. Vasile ASTARASTOAIE - Legislatia stupefiantelor
■ Raluca RAZUS - Transplantul de organe - reglementare actuala, aspecte de drept comparat si propuneri de lege ferenda
■ Dr. Stefan BOTEZ - Actualitati in transplantul de organe
■ Dr. I.RATOI, Dr. Constantin OUATU - Penitenciarul ca factor de recuperare in afectinile alcool-dependenta
■ Dr. Constantin OUATU - Comunitatea penitenciara - factor de exprimare si evidentierea psihopatiilor
■ Ioana LEONTE - stud. - indrumator Conf.dr. Aurora CIUCA - Atitudini privind eutanasia
■ Conf.univ.dr. Aurora CIUCA - Dreptul de legatie in Uniunea Europeana
■ Lect.dr.Corneliu-Liviu POPESCU (Universitatea BUCURESTI) - Participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei

Sectiunea II -Drept Privat

Moderatori: Conf.univ.dr. Ermestina UNGUREANU
                 Lect.univ.dr. Marcela HARBADA

■ Aspazia COJOCARU (Cercetator st. gr. II - Institutul de Cercetari Juridice Bucuresti) - Dobandirea dreptului de proprietate in considerarea aplicarii Legii 1/2000
■ Lect.dr. Maria HARBADA - Noul cadru institutional pentru protectia drepturilor copilului
■ Petronela TOFAN, Diana CARSTOIU - stud. - indrumator Conf.dr. E.UNGUREANU - Adoptia interna si internationala. Armonizarea legislatiei
■ Radu VASILIU, Geanina VADUVA - stud. - indrumator Asist. Iulia CRISAN - Adoptia internationala
■ Vasile VASILE, Beatrice HOFMANN - stud. - indrumator Asist. Iulia CRISAN - Efectele divortului cu privire la relatiile personale dintre parinti si copiii minori
■ Bogdan DUCEAC, Viorica COZAN - studenti - indrumator Lect.dr. Marcela HARBADA- Armonizarea dispozitiilor legale interne cu cele internationale in problema conditiilor de fond si a nulitatii casatoriei
■ Lect.Ermil LARGER, Asist.drd. Beatrice STEFANESCU - Armonizarea legislatiei muncii din Romania cu dreptul international al muncii in problema formarii profesionale a adultilor
■ Rodica COSTAN -stud. - indrumator Lect. E. LARGER - Preocupari pentru punerea de acord a legislatiei muncii din tara noastra, cu prevederile Cartei Sociale Europene
■ Asist.drd. Adela BABOI - Izvoarele internationale ale vanzarii de bunuri mobile corporale
■ Prep.drd. Cosmin DARIESCU - Influenta Conventiei de la Roma referitoare la legea aplicabila obligatiilor contractuale (din 19 iunie 1980) asupra legii romane de Drept international privat (legea nr. 105/1992).
■ Prep. Dumitru DOBREV - Conventia de la Roma (18 iunie 1980) de unificare a normelor de drept international privat in Comunitatea Europeana
■ Asist. Tamara PORUCIUC - Partile in actiunea de revendicare

Sectiunea III - Stiinte Umaniste, Filosofie

Moderatori: Prof.univ.dr. Traian STIRBAT
                 Prof.univ.dr. George POPA

■ Prof.univ.dr.George POPA - Integrare europeana si identitate culturala
■ Prof.univ.dr. Traian STIRBAT - Eroarea intre viciu si virtute
■ Prof.dr. Petre DUMITRESCU - Kant si originea ideii statului de drept
■ Prof.univ.dr.Ion POHOATA - ROMANIA de la tranzitie la integrare economica europeana.
■ Asist. Liviu BALAUR - Europa centrala si de est - 10 ani de tranzitie la economia de piata
■ Lect.drd.asociat Lucian-Dumitru DIRDALA - Teoria si practica democratizarii
■ Asist.univ.drd. Mark BUCUCI - Postmodernism si integrare europeana
■ Asist.univ.drd. Camelia SARBUSCA - Idoli sacra fames
■ Lect.univ.dr. Nina CUCIUC - Probleme de traducere in terminololgia juridica francezo-romana
■ Asist.univ. Andreea PAVEL - Forme si valori ale verbului in textul juridic
■ Asist.univ.drd. Andra MARIN - Sisteme expert in jurisprudenta
■ Lect.univ.dr. Tamara LACATUSU - Dialog literar romano-britanic: literatura romana in Anglia
■ Asist.univ. Ionel OLARU - In apararea filosofiei educatiei
■ Prep.univ. Catalin DRACSINEANU - Personalizarea relatiei profesor-elev. Abordarea comunicarii.

Sectiunea IV - Istorie, Geografie

Moderatori: Prof.univ.dr. Gabriel DAVIDESCU
                 Prof.univ.dr. Dumitru VITCU

■ Conf.dr. N.URSULESCU - Noi date privind spiritualitatea comunitatilor eneolitice din Moldova
■ Prof.univ.dr. Attila LASZLO - Despre cronologia sfarsitului epocii bronzului si inceputului epocii fierului la Dunarea de Jos
■ Prof.univ.dr. Dumitru VITCU - John Quincy Adams si romanii la inceputul secolului al XIX-lea
■ Prof.univ.dr. Dumitru VITCU - Romanii si Europa sub impactul revolutiilor de la mijlocul secolului al XIX-lea.
■ Cercet.st.pr.grd.I Dumitru IVANESCU - Formarea statului modern roman si modelul european
■ Prof.univ.dr. Ion AGRIGOROAIEI - Factorul geopolitic in istoria contemporana a Romaniei
■ Prof.univ.dr. Gabriel DAVIDESCU - Consecinte demografice si economice ale extinderii Uniunii Europene
■ Prof.univ.dr. Aurel SARAIMAN - Resurse energetice de combustibili solizi de interes local in problematica integrarii energetice europene
■ Lect.univ.dr. Octavian GROZA - Romania intre regiune si continent
■ Drd. Irina Carolina RADEANU (Centrul Meteorologic Regional Moldova IASI) - Consideratii privind evolutia Meteorologiei la nivel mondial
■ Mihai RADEANU (Centrul Meteorologic Regional Moldova IASI), drd. Irina Carolina RADEANU - Contributii la studiul ETNOMETEOROLOGIEI

Masa rotunda cu tema : Exigentele statului de drept

Moderatori: Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE
                 Prof.univ.dr. Adam ANTAL

■ Prof.dr. Florin Bucur VASILESCU - judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei - Garantii jurisdictionale ale statului de drept
■ Jud. Constantin DOLDUR - Curtea Constitutionala a Romaniei - Efectele deciziilor Curtii Constitutionale si statul de drept
■ Bienvenu KOUDJO, Conseiller Charge de l'Edition AGEANCE INTERGOUVERNEMENTALE DE LA FRANCOPHONIE
■ Judecator Ana Rozalia LAZAR - Curtea Suprema de Justitie - Statul de drept si contenciosul administrativ
■ Prof.dr. Jean CHAPPEZ - Universitatea BOURGOGNE - Dijon / FRANTA
■ Deputat Otto WEBER - Vicepresedinte al Comisiei Permanente pentru Drepturile Omului, Culte si Problemele Minoritatilor Nationale
■ Prof.dr. Antal ADAM - Universitatea din Pecs/UNGARIA
■ Prof.univ.dr.Lucian STINGU - Judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei - Respectarea deciziilor Curtii Constitutionale - cerinta a statului de drept
■ Sorin POPESCU - Consiliul Legislativ al Romaniei - Presedintele Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare - Subiect rezervat
■ Judecator Dr. Romul Petru VONICA - Curtea Constitutionala a Romaniei - Subiect rezervat
■ Traian DOBRE - parlamentar - Subiect rezervat
■ Deputat Marian ENACHE - Subiect rezervat
■ Prof.dr. Rodica Narcisa PETRESCU - Univ. Crestina "Dimitrie Cantemir" - CLUJ-NAPOCA - Aspecte ale organizarii si functionarii autoritatilor administratiei publice locale
■ .Asist.drd. Marius BALAN - Exigente actuale ale statului de drept
■ Prof.dr. Genoveva VRABIE - Rectorul Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din Iasi - Revizuirea Constitutiei, cerinta a principiului statului de drept.


Ultima actualizare în Luni, 29 Martie 2010 06:56